2022
Chiếc Nệm Ghế ở Trên Sàn
Tháng Một/Tháng Hai năm 2022


Tiếng Nói của Thánh Hữu Ngày Sau

Chiếc Nệm Ghế ở Trên Sàn

Tôi không ngại giúp mẹ mình làm công việc nhà, nhưng tại sao tôi luôn thấy một cái gối trên sàn?

Hình Ảnh

Trong nhiều năm, tôi đã đến thăm nhà mẹ mình để giúp bà ấy làm công việc nhà. Bà ấy đã 80 tuổi và là một tín hữu trung tín của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.

Mẹ tôi đã sống một mình từ khi cha tôi qua đời. Niềm vui lớn lao nhất của bà là đến thăm nhà của từng người trong số ba người con của bà, dành thời gian với họ và những đứa cháu của bà, và nấu những bữa ăn sưởi ấm tâm hồn.

Mỗi lần tôi đến thăm nhà mẹ tôi để dọn dẹp nó và đảm bảo mọi thứ đã ngăn nắp, tôi đều thấy một cái nệm ghế nằm trên sàn. Tôi thường xuyên nhặt nó lên và đặt nó lại trên chiếc ghế bành, tự than phiền với mình về sự bất cẩn của mẹ tôi.

Lần tiếp theo tôi về thăm và giúp đỡ mẹ tôi, tôi lại thấy cái nệm ghế đó nằm trên sàn. Tôi chưa bao giờ nói điều gì với mẹ mình về cái nệm ghế đó, nhưng một buổi sáng nọ tôi cuối cùng đã hiểu ra tại sao nó luôn luôn nằm trên sàn.

Mẹ tôi cần một bề mặt mềm để quỳ xuống và cầu nguyện. Bà ấy là một phụ nữ lớn tuổi, nhưng đức tin không thể lay chuyển của bà đã khiến bà quỳ xuống cầu nguyện mỗi ngày. Bà cầu nguyện cho con cháu của bà. Bà cầu nguyện cho bạn bè của bà. Bà cầu nguyện cho những người hoạn nạn nhất. Và bà cầu nguyện cho những người mà bà luôn yêu thương và, ngay cả khi đã lớn tuổi, vẫn tận tình chăm sóc.

Ngày hôm nay, tôi không còn tự than phiền khi nhìn thấy cái nệm ghế trên sàn nữa. Thỉnh thoảng, tôi thậm chí còn quỳ xuống bề mặt mềm mại của nó để cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng nhằm bày tỏ lòng biết ơn của tôi về đức tin và tấm gương của mẹ mình.