2022
Phnom Penh, Campuchia
Tháng Một/Tháng Hai năm 2022


Giáo Hội Đang Hiện Diện Ở Đây

Phnom Penh, Campuchia

Hình Ảnh

Bên trái: ảnh chụp bởi Leslie Nilsson; bên phải: ảnh chụp bởi Cody Bell

Trẻ em vui đùa và thuyền bè đang xuôi dọc theo Sông Mê Kông, ở đằng sau là đường chân trời của Phnom Penh. Giáo hội các Thánh hữu ngày sau của Chúa Giê Su Ky Tô đã được công nhận hợp pháp ở Campuchia vào năm 1994. Ngày nay, Giáo Hội ở đất nước này có:

  • 15.200 tín hữu (xấp xỉ)

  • 2 giáo khu, 1 phái bộ truyền giáo, 28 giáo đoàn

  • 1 đền thờ đã được loan báo

Đặt Trọng Tâm Vào Gia Đình, Được Giáo Hội Hỗ Trợ

Hình Ảnh

Kem Chhoeun đến từ Krong Ta Khmau nói rằng: “Giáo trình Hãy Đến Mà Theo Ta giúp chúng tôi có những cuộc thảo luận phúc âm thường xuyên trong gia đình”. Vợ của anh, Tep Saroeun, tiếp lời: “Chúng tôi nhận ra rằng mình thảo luận về phúc âm hằng ngày”.