2016
Очі сліпих будуть бачити


Очі сліпих будуть бачити

Ми можемо вважати появу Книги Мормона дивовижним відновленням духовного зору.

Зображення

Вгорі: фрагмент картини Пророк Ісая передрікає народження Христа, художник Гаррі Андерсон

Ісая пророкував, що в останні дні Господь буде продовжувати чинити “чудо й диво”, і він пророкував про появу Книги Мормона, кажучи, що “очі сліпих із темноти та з темряви бачити будуть” (Ісая 29:14, 18).

“Жахливий стан сліпоти”

У часи, що передували славетному Першому видінню, релігійне пожвавлення в Манчестері, шт. Нью-Йорк, США, викликало надзвичайну плутанину. За словами Джозефа Сміта, “безладдя і суперечки між конфесіями були настільки великими, що неможливо було [людині] … дійти певного висновку—хто був правий, а хто помилявся” (Джозеф Сміт—Історія 1:8).

Книга Мормона називає цей період плутанини перед Відновленням “жахлив[им] стан[ом] сліпоти, … через те, що прості й найцінніші частини євангелії Агнця приховує та мерзотна церква” (1 Нефій 13:32; курсив додано).

Упродовж століть чітке духовне бачення, яке давала Біблія, було затьмарене, коли багато простих і цінних частин було втрачено, іноді ненавмисно, через недоліки в перекладі, а іноді навмисно недобросовісними видавцями, “щоб сплутати праведні шляхи Господа, щоб засліпити очі і зробити закам’янілими серця дітей людських” (1 Нефій 13:27; курсив додано).

“Я був сліпим, а тепер бачу!” (Іван 9:25)

Зображення

Одним з найбільш відомих чудес Спасителя є відновлення зору сліпому чоловікові1. Однак більш важливою місією і чудом Спасителя було зцілення духовно сліпих. “Я прийшов у цей світ,—сказав Він,—щоб бачили темні” (Іван 9:39).

Використовуючи метафору Ісаї та видіння Нефієм духовної сліпоти в останні дні, ми можемо вважати появу Книги Мормона дивом відновлення духовного зору.

“Також не потерпить Господь Бог, щоб Іновірці залишилися назавжди у тому жахливому стані сліпоти. …

… Я буду милосердним до Іновірців у той день настільки, що Я дам їм Своєю владою багато з Моєї євангелії. …

Бо знай, каже Агнець: Я явлюся твоєму сімені, і вони напишуть багато про що з того, що Я буду проповідувати їм, … [і] це все буде сховано, щоб потім відкритися Іновірцям даром і силою Агнця.

І в цьому буде записано Мою євангелію, каже Агнець, і Мою скелю і спасіння Моє.

… Ці останні літописи … установлять істину перших. … Вони всі будуть зібрані в одному” (1 Нефій 13:32, 34–36, 40–41; курсив додано)—поєднуючись, щоб допомогти нам бачити істину.

Зображення

Обидві “зібрані в одному”—це саме той спосіб, у який два ока бачать чи функціонують. Оскільки у мене глаукома, мені доводиться двічі на день закапувати обидва ока для врятування зору, щоб запобігти сліпоті. Перш ніж лікарі зрозуміли, що у мене глаукома, я вже частково втратив зір в одному оці. Я глибоко вдячний за сучасну медицину і за те, що я не сліпий. Я також вдячний, що маю одне здорове око, яке компенсує часткову втрату зору в іншому. Алегорія про два ока великою мірою стосується мене.

Численні наукові дослідження показують перевагу двох очей над одним. Я розгляну шість з тих переваг і проведу духовні паралелі з Книгою Мормона як другого очевидця Ісуса Христа у відновленні духовного зору світу.

1. Два ока розширюють поле бачення і збільшують чіткість

Зображення

Максимальне поле горизонтального зору людини двома очима приблизно 190 градусів, з яких майже 120 градусів перекриваються, тобто їх видно обома очима. Крім цього спільного поля зору кожне око має периферійне поле, унікальне для цього ока2.

Оскільки упродовж століть втрачалися прості й дорогоцінні істини, Біблія вже не мала досконалого бачення. Поява Книги Мормона з її досконалим баченням не лише розширила поле духовного зору, але також дала таку необхідну ясність тій частині, де бачення обох духовних очей накладається, тобто, бінокулярному полю бачення—мовою Писань ми називаємо цей закон законом двох свідків (див. Maтвій 18:16; Eтер 5:4; УЗ 6:28).

Накладання полів зору, тобто бінокулярна сукупність, покращує здатність знаходити нечітко видимі об’єкти3. Ми ясніше бачимо речі, коли окреме бачення кожного ока поєднується в одне зображення, створюючи співпадіння візуальних осей4 і таким чином усуваючи “безладдя і суперечки”, які так бентежили юнака Джозефа (див. Джозеф Сміт—Історія 1:8).

Той факт, що два ока, краще за одне, є настільки поширеним і очевидним, що Ісая не міг знайти кращої метафори для того, щоб дати визначення всьому світу: “очі сліпих … бачити будуть” (Iсая 29:18). Ми сподіваємося, що ті, хто зараз мають лише одне духовне око—Біблію—усвідомлять, що немудро відкидати Книгу Мормона як ще одного свідка Ісуса Христа, навіть не спробувавши прочитати її. Вони побачать, що “дерево Юди” і “дерево Єфрема” (Єзекіїль 37:19) поєднаються так само, як досконало і чітко синхронізуються два ока, завдяки чому відбувається відкривання очей!

2. Бінокулярний зір—як уникнути обману

“Бінокулярний зір … дає можливість людям рухатися над перепонами і навколо них на великій швидкості та з більшою точністю” завдяки більш точному сприйняттю глибини видимого простору5. Приклад такої надзвичайної глибини сприйняття можна побачити в різниці між стереоскопічним зображенням у форматі 3D і простою фотографією (див. зображення 2А).

Зображення

У тваринному світі два ока дають можливість потенційній здобичі мати бінокулярний зір, тобто точне сприйняття глибини і здатність розрізняти об’ємні нерівності, таким чином допомагаючи “розсекретити маскування [потенційного хижака]”6.

Зображення

Фотографія змії © iStock/Thinkstock

Книга Мормона дає світові подібний захист, відновивши чіткість і божественну глибину сприйняття духовного бінокулярного поля, дозволяючи розсекретити маскування і обман Сатани. Він вдало створив плутанину в світі шляхом ускладнювання значення багатьох уривків з Біблії. Книга Мормона зірвала це маскування за допомогою абсолютно чіткого підтвердження, “зруйну[вавши] хибні вчення” (2 Нефій 3:12) і “розірв[авши] на шматки всяку підступність, і пастки, і хитрощі диявола” (Геламан 3:29).

Президент Езра Тефт Бенсон (1899–1994) поділився таким обнадійливим обіцянням стосовно Книги Мормона: “У цій книзі є сила, яка починає входити у ваше життя в той момент, коли ви починаєте серйозно її вивчати. Ви знайдете більше сили, щоб не піддаватися спокусі. Ви знайдете силу, щоб уникати обману. Ви знайдете силу, щоб залишатися на прямій і вузькій дорозі”7.

3. Бачити те, що за перешкодою

Бінокулярний зір допомагає людині бачити більшість предмету або весь предмет, незважаючи на перешкоду. На цю перевагу звернув увагу Леонардо да Вінчі, який помітив, що вертикальна колона, яка закриває предмет, може затуляти його частину або й увесь предмет від лівого ока, але цей предмет можна бачити правим оком8 (див. малюнок 3).

Зображення

Духовний приклад цього міститься в словах Спасителя до юдеїв: “Також маю Я інших овець, які не з цієї кошари, Я повинен і їх припровадити. І Мій голос почують вони, і буде отара одна й Один Пастир!” (Іван 10:16).

Оскільки Ісус не сказав, хто саме був тими іншими вівцями, юдеї не могли зрозуміти його висловлювань. Однак у Книзі Мормона відкривається додатковий ракурс того, що приховане стане видимим: “І істинно кажу Я вам, що ви ті, про яких Я сказав: Інших овець Я маю, що не з цієї отари; їх також Я маю привести, і вони почують голос Мій; і буде одна отара і один пастир” (3 Нефій 15:21). Результатом цього стало ясне поле зору. Перестало бути незрозумілим, що Спаситель мав на увазі—зникла ілюзія перепони.

4. Переваги периферійного бачення кожним оком

“Периферійний зір—це частина зору, яка лежить поза центром погляду”9. Іншими словами, ми в полі зору помічаємо предмети, на яких ми насправді не зосереджені. Частина поля зору—та, яка знаходиться поза межами бінокулярного поля або стереоскопічного зору, є унікальною для кожного ока (див. малюнок 1).

Ми надзвичайно вдячні за Біблію і те, що ми дивовижно і велично отримуємо лише завдяки їй,—а найважливіше—це історію життя і служіння Ісуса Христа.

Ми також глибоко вдячні за Книгу Мормона і на 100% незатьмарене бачення, яке вона нам дає, роз’яснюючи доктрину Христа і відкриваючи Його вчення через пророків стародавньої Америки і його особистий прихід та служіння нефійцям.

Як два ока божественним чином поєднані в пару, Біблія і Книга Мормона доповнюють одна одну, внаслідок чого відкривається дивовижна бінокулярна панорама, а також унікальне для кожної з книг бачення.

5. Як позбутися сліпої зони

Усі ми маємо сліпу зону в нашому полі зору, яку досить легко виявити. Тримайте зображення кола і зірки (малюнок 4) прямо перед собою на відстані витягнутої руки. Закрийте своє ліве око і сфокусуйте праве око прямо на маленькому кружечку. Дивлячись правим оком прямо на кружечок, починайте повільно рухати зображення до себе. Десь на півдорозі зірочка зникне з периферійного зору.

Зображення

Ви здивовані? Ви не знали, що у вас є сліпа зона? Так само як ваше друге око може компенсувати цю сліпу зону, Книга Мормона робить подібну послугу для Біблії.

І так само як зірочка зникла прямо перед вашим оком, Ірод не бачив Віфлеємської зірки і мав запитувати у мудреців, “коли з’явилася зоря” (Maтвій 2:7). Вона була в його переферійній сліпій зоні. Лише ті, хто шукали зірку, помітили її.

У наш час є багато подібних до Ірода людей, які відмовляються шукати і бачити те, що від Духа “Горе сліпим, які не побачать” (2 Нефій 9:32). Гордовитість також змусила юдеїв “зневажа[ти] слова прямоти, і… сліпот[а] … прийшла [до них] через поглядання за межу” (Кн. Якова 4:14).

Одним з розсудливих поглядів Книги Мормона є застереження про загальну сліпу зону гордовитості—“гріх[а], який легко помітити в інших, але рідко коли ми визнаємо його в собі”10. Це як поганий запах з рота—його відчувають усі, крім того, у кого він є.

“На передземній нараді саме гордовитість згубила Люцифера”11. Саме “гордовитість … Нефійців, закінчи[лася] їхнім знищенням” (Mороній 8:27). Саме гордовиті горітимуть, як стерня, коли Бог очистить землю вогнем (див. Maлахія 4:1; 3 Нефій 25:1).

На початку прямого і вузького шляху є великий напис зі словами застереження: “СТЕРЕЖІТЬСЯ гордині, щоб не стати вам, як Нефійці в давнину” (УЗ 38:39; курсив додано). Трагічна іронія в тому, що сам знак “СТЕРЕЖІТЬСЯ”, як правило, знаходиться у сліпій зоні гордовитості. Тож “нехай той, хто в невігластві, учиться мудрості, упокорюючи себе і прикликаючи Господа Бога свого, щоб його очі могло бути відкрито, щоб він міг бачити” (УЗ 136:32).

6. Зв’язок між мозком і зором

Зображення

Це рівняння (див. малюнок 5) здається правильним, але не повністю. Насправді, зорова система в мозку каже нам, що бачать наші очі. Мозок створює сни вночі й пояснює, що ми бачимо вдень. Бачити не обов’язково означає вірити або бачити правильно. Наприклад: “І хоч [Ісус] стільки чуд перед ними вчинив був, та в Нього вони не ввірували” (Іван 12:37). Самих лише очей недостатньо, щоб спонукати до віри або справжнього бачення.

Так само як мозок працює в парі з очима, так і Дух працює в парі з Писаннями, що допомагає нам духовно бачити. Просто читати Писання недостатньо, аби здобути духовне бачення, бо “людина тілесна не приймає речей, що від Божого Духа, бо їй це глупота, і вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно” (1 Коринтянам 2:14).

Аби Книга Мормона могла служити духовним оком, ми повинні прийняти і щиро виконувати запрошення Моронія в Мороній 10:3–5. Це запрошення з обіцянням, що Бог “явить вам правду про це силою Святого Духа” (вірш 4; курсив додано).

Свідчення і вдячність

Аби уникнути духовної сліпоти, сини Легія ризикували своїм життям заради отримання пластин з латуні (див. 1 Нефій 3–4). Без пластин вони б “виродилися у зневірі” (Moсія 1:5). У наш час, дякуючи друкарському пресу і цифровому устаткуванню, ми маємо легший і швидший доступ до Писань. Однак для Сатани майже однаково: чи то він утримує Писання подалі від людей—його стратегія в Темні віки—чи спокушає людей не читати їх—його стратегія в останні дні. Так чи інакше, його “імла темряви [успішно] … сліпить очі … дітей людських, … щоб вони загинули і зникли” (1 Нефій 12:17; курсив додано).

Як і у випадку з моїм щоденним закапуванням очей, лише “весь час міцно тримаючись за жезл з заліза” (1 Нефій 8:30; курсив додано), ми можемо не осліпнути в імлі останніх днів, яка є такою підступною і поширеною. Кожного разу, коли людина стає менш активною або залишає Церкву, то майже впевнено можна сказати, що ця людина перестала читати Книгу Мормона.

Книга Мормона: ще одне свідчення про Ісуса Христа—є дійсно чудом і дивом. Вона є другим свідком Ісуса Христа і Його славетної євангелії, пропонуючи всі переваги другого ока.

Тож продовжуймо постійно триматися за жезл з заліза, щоб і ми могли бути гідними Спасителевої похвали Його учням: “Очі ж ваші блаженні, що бачать” (Maтвій 13:16).

Посилання:

 1. Див. Maтвій 9:27–31; 12:22–23; 15:30–31; 21:14; Maрк 8:22–26; 10:46–52; Лука 7:21–22; Іван 9; 3 Нефій 17:7–9; 26:15.

 2. Див. “Binocular Vision,” Wikipedia, en.wikipedia.org.

 3. Див. Randolph Blake and Robert Fox, “The Psychophysical Inquiry into Binocular Summation,” Perception & Psychophysics, vol. 14, no. 1 (1973), 161–68; див. також “Binocular vision.”

 4. Див. “Vergence,” Wikipedia, en.wikipedia.org.

 5. “Binocular Vision.”

 6. “Binocular Vision.”

 7. Учення Президентів Церкви: Езра Тефт Бенсон (2014), с. 151.

 8. Див. “Binocular Vision.”

 9. “Peripheral Vision,” Wikipedia, en.wikipedia.org.

 10. Учення: Езра Тефт Бенсон, с. 251; курсив додано.

 11. Учення: Езра Тефт Бенсон, с. 248.