2014
Kobban


Liaona, Oktoba 2014

Lale eļan̄n̄e komaron̄ loe Liaona eo eņojak ilo bok in. Kōņawe: N̄āāt eo em̧m̧an n̄an leļo̧k jerbal in jipan̄?

Ioon kōbar eo

Itum̧aan: Pija jān Leslie Nilsson. Itulowaan kōbar eo im̧aan: Pija ej kōmeļeļe jān Matthew Reier.