2010-2019
Styrken i Mormons Bog
tidligere næste

Styrken i Mormons Bog

Jeg opfordrer inderligt os hver især til bønsomt at studere og grunde over Mormons Bog hver dag.

Mine kære brødre og søstre, jeg hilser jer med stor glæde, nu hvor vi atter mødes til en generalkonference i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Før jeg begynder på min tale i dag, vil jeg gerne bekendtgøre fem nye templer, der vil blive opført følgende steder: Brasília i Brasilien, Manilaområdet i Filippinerne, Nairobi i Kenya, Pocatello i Idaho i USA og Saratoga Springs i Utah i USA.

Denne formiddag vil jeg tale om styrken i Mormons Bog og det altafgørende behov, vi har som medlemmer af denne kirke, til at studere, grunde over og anvende dens lære. Betydningen af at have et fast og sikkert vidnesbyrd om Mormons Bog kan ikke overvurderes.

Vi lever i en tid med stor uro og megen ugudelighed. Hvad vil beskytte os mod den synd og ondskab, der er så fremherskende i verden i dag? Jeg holder fast i, at et stærkt vidnesbyrd om vor Frelser, Jesus Kristus, og hans evangelium vil føre os frem til sikkerhed. Hvis I ikke læser i Mormons Bog hver dag, beder jeg jer gøre det. Hvis I vil læse den bønsomt og med et oprigtigt ønske om at kende sandheden, vil Helligånden tilkendegive sandheden deraf for jer. Dersom den er sand – og det vidner jeg højtideligt om, at den er – så var Joseph Smith en profet, som så Gud Faderen og hans Søn, Jesus Kristus.

Eftersom Mormons Bog er sand, er Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Herrens kirke på jorden, og Guds hellige præstedømme er blevet gengivet til gavn og velsignelse for hans børn.

Hvis I ikke allerede har et fast vidnesbyrd om disse ting, så gør det, der er nødvendigt, for at få et. Det er afgørende for jer at have jeres eget vidnesbyrd i disse vanskelige tider, for andres vidnesbyrd kan kun bringe jer et stykke af vejen. Men, når man først har fået et vidnesbyrd, må det holdes sundt og levende gennem fortsat lydighed mod Guds bud og gennem daglig bøn og studium af skriften.

Mine kære fæller i Herrens værk, jeg opfordrer inderligt os alle til bønsomt at studere og grunde over Mormons Bog hver dag. Når vi gør det, vil vi være i stand til at høre Åndens røst, til at modstå fristelse, til at overvinde tvivl og frygt og til at modtage himlens hjælp i livet. Jeg vidner derom af hele mit hjerte i Jesu Kristi hellige navn. Amen.