Beginselen en beloften
  Footnotes

  Beginselen en beloften

  Mogen wij goed voor ons lichaam en onze geest zorgen door ons aan de beginselen in het woord van wijsheid te houden, dat een door God gegeven plan is.

  Broeders, ik bid om de leiding van onze hemelse Vader nu ik u vanavond toespreek.

  In 1833 openbaarde de Heer een plan voor een gezond leven aan de profeet Joseph Smith. Dat plan wordt in afdeling 89 van de Leer en Verbonden uiteengezet en staat bekend als het woord van wijsheid. Er staan specifieke aanwijzingen in aangaande het voedsel dat we eten en het verbiedt het gebruik van middelen die schadelijk voor ons lichaam zijn.

  Er worden bepaalde zegeningen beloofd aan wie de geboden van de Heer gehoorzamen en wie het woord van wijsheid trouw in acht nemen. Daar vallen onder meer een goede gezondheid en extra uithoudingsvermogen onder.1

  Onlangs las ik een waargebeurd verhaal waarin deze beloften op spectaculaire wijze in vervulling gingen. Een trouw lid van de kerk, John A. Larsen, deed tijdens de Tweede Wereldoorlog dienst bij de kustwacht van de Verenigde Staten op het schip USS Cambria. Tijdens een strijd in de Filipijnen kwam er een melding van een naderend eskader bommenwerpers en kamikaze-gevechtsvliegtuigen binnen. Er werd bevel tot onmiddellijke evacuatie gegeven. Aangezien de USS Cambria al weg was, pakten John en drie metgezellen hun spullen bijeen en haastten zich naar het strand. Ze hoopten met een van de vertrekkende schepen nog mee te kunnen. Gelukkig pikte een landingsvaartuig ze op en bracht ze op volle toeren naar het laatste schip dat de baai verliet. De mannen op dat vertrekkende schip waren druk op het dek bezig om zo snel mogelijk te evacueren. Ze hadden alleen tijd om de vier mannen touwen toe te werpen, zodat ze hopelijk aan boord konden klauteren.

  John had een zware radio op zijn rug gebonden en bungelde aan het eind van een twaalf meter lang touw aan de zijkant van een schip dat richting de open zee voer. Hij begon zich hand voor hand op te trekken. Hij wist dat hij vrijwel zeker om zou komen als hij zijn grip kwijtraakte. Toen hij nog maar een derde van de afstand gevorderd was, brandden zijn armen van de pijn. Hij was zo verzwakt dat hij voelde dat hij niet meer kon.

  John was volkomen uitgeput en dacht grimmig over zijn lot na. Toen riep Hij God in stilte aan. Hij vertelde Hem dat hij zich altijd aan het woord van wijsheid gehouden had en een rein leven had geleid — en dat hij de beloofde zegeningen nu heel hard nodig had.

  John zei later dat hij na zijn gebed ontzettend veel kracht voelde toestromen. Hij begon weer te klauteren en vloog als het ware langs het touw omhoog. Toen hij het dek bereikte, ademde hij normaal alsof hij geen inspanning geleverd had. Hij had de in het woord van wijsheid beloofde zegeningen van extra gezondheid en uithoudingsvermogen zelf ervaren. Hij dankte zijn hemelse Vader op dat moment, en de rest van zijn leven, voor het antwoord op zijn wanhopige gebed om hulp.2

  Broeders, mogen wij goed voor ons lichaam en onze geest zorgen door ons aan de beginselen in het woord van wijsheid te houden, dat een door God gegeven plan is. Ik getuig met heel mijn hart en ziel van de heerlijke zegeningen die ons dan te wachten staan. Dat dit zo mag zijn, bid ik in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen.