2010–2019
สรรเสริญผู้ที่ช่วยให้รอด
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

สรรเสริญผู้ที่ช่วยให้รอด

ขณะที่เราทำตามความรักของพระผู้ช่วยให้รอด พระองค์จะประทานพรและทำให้ความพยายามที่ชอบธรรมของเราเกิดผลเพื่อช่วยชีวิตแต่งงานของเราให้รอดและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวเรา

หลายปีก่อน ข้าพเจ้าอยู่ที่พระวิหารแฟรงก์เฟิร์ต เยอรมนีขณะที่ข้าพเจ้าสังเกตเห็นคู่สามีภรรยาสูงวัยจับมือกัน ความอ่อนโยนห่วงใยและความรักที่พวกเขาแสดงต่อกันทำให้ข้าพเจ้าอบอุ่นใจ

ข้าพเจ้าไม่แน่ใจนักว่าเหตุใดภาพนี้จึงมีผลต่อข้าพเจ้าอย่างมาก บางทีอาจเป็นเพราะความรักอันหวานชื่นที่ทั้งสองคนมีให้แก่กัน—ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนถึงความบากบั่นและคำมั่นสัญญา เห็นได้อย่างชัดเจนว่าสามีภรรยาคู่นี้อยู่ด้วยกันเป็นเวลานานและความรักที่พวกเขามีให้แก่กันนั้นยังคงมีชีวิตชีวาและแน่นแฟ้น

สังคมแห่งการใช้แล้วทิ้ง

ข้าพเจ้านึกถึงอีกเหตุผลหนึ่งที่ภาพอันอ่อนโยนนี้ยังอยู่กับข้าพเจ้าเป็นเวลานานเพราะนี่คือสิ่งที่แตกต่างกับเจตคติบางอย่างในปัจจุบัน ในสังคมหลายแห่งทั่วโลก ทุกสิ่งดูเหมือนจะใช้แล้วทิ้ง ทันทีที่บางสิ่งเริ่มเสียหรือเก่า—หรือแม้กระทั่งเมื่อเราเริ่มเบื่อ—เราโยนทิ้งและหารุ่นที่ดีกว่า สิ่งที่ใหม่กว่า หรือสวยกว่ามาแทน

เราทำอย่างนี้กับโทรศัพท์มือถือ เสื้อผ้า รถยนต์ —และที่น่าสลดใจก็คือความสัมพันธ์

ถึงแม้จะเป็นเรื่องดีในการกำจัดวัตถุสิ่งของที่เราไม่ต้องการอีกแล้วในชีวิตเรา แต่เมื่อมาถึงสิ่งที่มีความสำคัญนิรันดร์—ชีวิตแต่งงาน ครอบครัว และค่านิยมของเรา—ความตั้งใจที่ว่าจะแทนที่ของเดิมด้วยของล่าสุดซึ่งอาจนำมาซึ่งความเสียใจอย่างยิ่ง

ข้าพเจ้าสำนึกคุณที่ข้าพเจ้าอยู่ในศาสนจักรที่ให้ความสำคัญแก่การแต่งงานและครอบครัว สมาชิกศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกว่าได้มีชีวิตแต่งงานและครอบครัวที่ดีเยี่ยมเท่าที่ท่านจะหาได้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะความจริงอันล้ำค่าที่ฟื้นฟูโดยโจเซฟ สมิธว่าการแต่งงานและครอบครัวดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์ ครอบครัวไม่ได้หมายถึงการทำให้ทุกสิ่งดำเนินไปอย่างราบรื่นบนแผ่นดินโลก และโยนทิ้งไปเมื่อเราไปถึงสวรรค์ แต่ในทางกลับกัน สิ่งเหล่านี้คือ ระเบียบ ของสวรรค์ เป็นเสียงสะท้อนของแบบแผนซีเลสเชียล และภาพจำลองครอบครัวนิรันดร์ของพระผู้เป็นเจ้า

แต่ชีวิตแต่งงานและสัมพันธภาพในครอบครัวที่เข้มแข็งไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะว่าเราเป็นสมาชิกศาสนจักร สิ่งเหล่านี้เรียกร้องการตั้งใจทำงานที่ต่อเนื่อง หลักคำสอนเรื่องครอบครัวนิรันดร์ต้องเป็นแรงบันดาลใจให้เราทำสุดความสามารถในการช่วยให้รอดและเพิ่มคุณค่าชีวิตแต่งงานและครอบครัวของเรา ข้าพเจ้าชื่นชมและปรบมือให้ผู้ที่ปกปักรักษาและบำรุงเลี้ยงความสัมพันธ์นิรันดร์ที่สำคัญยิ่งนี้

วันนี้ข้าพเจ้าปรารถนาจะกล่าวคำสรรเสริญผู้ที่ช่วยให้รอด

การช่วยให้ชีวิตแต่งงานของเรารอด

หลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าประกอบศาสนพิธีผนึกให้คู่สามีภรรยาหลายคู่ผู้เปี่ยมด้วยความรักและความหวัง ข้าพเจ้ายังไม่เคยพบใครในขณะที่พวกเขาต่างมองกันจากฝั่งตรงข้ามของแท่นบูชาแล้วคิดว่าพวกเขาจะต้องลงเอยด้วยการหย่าร้างหรือใจสลาย

น่าเสียดายที่บางคู่เป็นเช่นนั้น

ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไปและสีสันของความรักอันหวานชื่นเปลี่ยนแปลง มีบางคนที่ค่อย ๆ เลิกนึกถึงความสุขของอีกฝ่ายและเริ่มมองเห็นความผิดเล็กๆ น้อยๆ ในสภาพแวดล้อมเช่นนั้นบางคนถูกชักจูงด้วยข้อสรุปอันน่าเศร้าว่าคู่สมรสของเขาไม่เก่งพอ ร่าเริงไม่พอ หรืออายุน้อยเกินไป จะด้วยอะไรก็ตาม พวกเขาคิดหาเหตุผลเข้าข้างตนเองในการมองหาคนอื่น

พี่น้องชายทั้งหลาย ถ้าคำอธิบายนี้ใกล้เคียงกับตัวท่าน ข้าพเจ้าขอเตือนว่าท่านอยู่บนถนนที่จะนำไปสู่ชีวิตแต่งงานที่แตกหัก บ้านที่แตกร้าว และใจที่แตกสลาย ข้าพเจ้าวิงวอนให้ท่านหยุดเดี๋ยวนี้ จงหันกลับมาสู่เส้นทางที่ปลอดภัยของความซื่อตรงและภักดีต่อพันธสัญญา แน่นอนว่าหลักธรรมเดียวกันนี้ประยุกต์ใช้ได้กับพี่น้องสตรีที่รักของเรา

ทีนี้ คำหนึ่งถึงพี่น้องชายโสดของเราผู้ที่ทำตามคำหลอกลวงที่ว่าพวกเขาต้องพบกับ “สตรีที่เพียบพร้อม” เสียก่อนที่พวกเขาจะเข้าไปคบหาอย่างจริงจังหรือแต่งงานด้วย

พี่น้องชายที่รัก ข้าพเจ้าขอเตือนท่านว่า ถ้ามีสตรีที่เพียบพร้อม ท่านคิดจริงๆ หรือว่าเธอจะสนใจท่าน

ในแผนแห่งความสุขของพระผู้เป็นเจ้า ไม่ต้องมองหาคนที่เพียบพร้อมมากนักแต่มองหาคนที่จะทำงานร่วมกันได้ตลอดชีวิตเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เปี่ยมด้วยความรัก ความยั่งยืน และให้ดีพร้อมมากขึ้น นั่นคือเป้าหมาย

พี่น้องชาย ผู้ที่ช่วยให้ชีวิตแต่งงานของพวกเขารอดเข้าใจว่างานนี้ต้องใช้เวลา ความอดทน และเหนือสิ่งอื่นใดต้องใช้พรแห่งการชดใช้ของพระเยซูคริสต์ สิ่งนี้เรียกร้องให้ มีเมตตา ไม่อิจฉาริษยา ไม่คำนึงถึงแต่ตนเอง ไม่ฉุนเฉียว ไม่คิดร้าย และชื่นชมยินดีในความจริง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ทั้งหมดนี้เรียกร้องจิตกุศล ความรักอันบริสุทธิ์ของพระคริสต์1

ทั้งหมดนี้ไม่เกิดขึ้นในทันที ชีวิตแต่งงานที่ดีสร้างจากอิฐทีละก้อน วันแล้ววันเล่า ใช้เวลาชั่วชีวิต

และนั่นเป็นข่าวดี

เพราะไม่ว่าความสัมพันธ์ของท่านจะราบเรียบเพียงไรในตอนนี้ แต่ถ้าเราเพิ่มเติมสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ของความเมตตา ความเห็นอกเห็นใจ การฟัง การเสียสละ ความเข้าใจ และความไม่เห็นแก่ตัว ในที่สุดแล้วมหาปิระมิดจะเริ่มสูงตระหง่าน

นั่นอาจดูเหมือนชั่วกาลนาน พึงจำไว้ว่า การแต่งงานที่มีความสุขหมายถึง ยั่งยืน ตลอดกาล ดังนั้น “อย่าเบื่อหน่ายในการทำดี, เพราะเจ้ากำลังวางรากฐานของ [การแต่งงาน] อันสำคัญยิ่ง. และจากสิ่งเล็กน้อยบังเกิดเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่.”2

ทั้งหมดนี้อาจเป็นงานที่ค่อยเป็นค่อยไปแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นงานที่น่าเบื่อ อันที่จริง อาจเสี่ยงเกินไปที่จะพูดตามสิ่งที่เห็นว่าการหย่าร้างแทบไม่เกิดขึ้นเมื่อสามีภรรยามีความสุข

ดังนั้นจงมีความสุข!

พี่น้องชาย ทำให้ภรรยาของท่านประหลาดใจโดยทำสิ่งที่ทำให้เธอมีความสุข

ผู้ที่ช่วยให้การแต่งงานของพวกเขารอดเลือกความสุข เป็นเรื่องจริงที่โรคซึมเศร้าบางประเภทต้องใช้การรักษาเฉพาะทาง ข้าพเจ้าชอบคำคมสั้นๆ นี้โดยอับราฮัม ลินคอล์น “คนเรามีความสุขเท่าที่เราตั้งใจจะมีความสุข” ซึ่งเข้าได้ดีกับพระคัมภีร์ที่คู่กันว่า “จงหาแล้วจะพบ”3

ถ้าเรามองหาข้อบกพร่องในคู่สมรสหรือสิ่งน่ารำคาญในชีวิตแต่งงาน เราจะพบสิ่งเหล่านี้แน่นอนเพราะทุกคนย่อมมีอยู่บ้าง ในทางกลับกัน ถ้าเรามองหาสิ่งดี เราจะพบอย่างแน่นอน เพราะทุกคนมีคุณสมบัติที่ดีหลายอย่างด้วย

ผู้ที่ช่วยให้ชีวิตแต่งงานรอดนั้นเป็นคนที่ถอนวัชพืชออกไปและรดน้ำให้ดอกไม้ พวกเขาเฉลิมฉลองการกระทำเล็กๆ น้อยๆ ของคุณความดีที่จุดประกายความรู้สึกอันอ่อนโยนของจิตกุศล ผู้ที่ช่วยให้ชีวิตแต่งงานรอด ช่วยอนุชนรุ่นหลังให้รอด

พี่น้องชาย จงระลึกว่าเหตุใดท่านจึงตกหลุมรัก

ทำงานทุกวันให้ชีวิตแต่งงานของท่านแข็งแกร่งขึ้นและมีความสุขมากขึ้น

เพื่อนของข้าพเจ้า ขอให้เราทำให้ดีที่สุดที่จะนับรวมอยู่กับจิตวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์และมีความสุขผู้ที่ช่วยให้ชีวิตแต่งงานของพวกเขารอด

การช่วยครอบครัวของเราให้รอด

วันนี้ข้าพเจ้าปรารถนาจะกล่าวสรรเสริญผู้ที่ช่วยให้ความสัมพันธ์กับครอบครัวของพวกเขารอด ทุกครอบครัวต้องการรอด

นับเป็นเรื่องดีที่ศาสนจักรนี้เป็นที่รู้จักในเรื่องครอบครัวที่แข็งแกร่ง เราอาจรู้สึกบ่อยๆ ว่าทั้งหมดนี้ต้องใช้กับครอบครัววิสุทธิชนยุคสุดท้ายทุกครอบครัวยกเว้นครอบครัวเรา แต่ความเป็นจริงก็คือไม่มีครอบครัวใดดีพร้อม

ทุกครอบครัวมีช่วงเวลาที่อึดอัด

เช่น เมื่อคุณพ่อคุณแม่ขอให้ท่านถ่าย “เซลฟี่” ให้พวกเขา หรือเมื่อน้าของคุณแม่ยืนกรานว่าท่านเป็นโสดเพราะเลือกมาก หรือเมื่อน้องเขยหัวดื้อของท่านคิดว่าทัศนะทางการเมืองของเขาเป็นทัศนะทางพระกิตติคุณ หรือเมื่อคุณพ่อของท่านถ่ายรูปครอบครัวโดยให้ทุกคนแต่งกายเหมือนนักแสดงในภาพยนตร์ที่เขาโปรดปราน

และท่านได้ใส่ชุดชิวบัคคา

ครอบครัวก็เป็นอย่างนั้นแหละ

เราอาจมีพันธุกรรมร่วมกัน แต่เราไม่เหมือนกัน เรามีวิญญาณที่พิเศษ เราได้รับอิทธิพลด้วยวิธีที่แตกต่างจากประสบการณ์ของเรา ผลก็คือเราแต่ละคนจึงแตกต่างกันในที่สุด

แทนที่จะพยายามบังคับให้ทุกคนเป็นอย่างที่ใจเราต้องการ เราเลือกได้ว่าเราจะยินดีกับความแตกต่างเหล่านี้และชื่นชมพวกเขาที่เพิ่มคุณค่าและความประหลาดใจให้ชีวิตเราอยู่เสมอ

อย่างไรก็ตาม บางครั้งสมาชิกในครอบครัวเราเลือกหรือทำสิ่งที่ขาดความยั้งคิด น่าเจ็บปวด หรือผิดศีลธรรม ในกรณีนี้เราควรทำเช่นไร

ไม่มีทางแก้ไขทางเดียวที่ครอบคลุมทุกสถานการณ์ ผู้ที่ช่วยครอบครัวของพวกเขาให้รอดนั้นประสบความสำเร็จเพราะพวกเขาปรึกษากับคู่ครองและครอบครัว แสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้า และฟังการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พวกเขารู้ว่าสิ่งที่เหมาะกับครอบครัวหนึ่งอาจไม่เหมาะกับอีกครอบครัวหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม มีสิ่งหนึ่งที่เหมาะสมในทุกกรณี

ในพระคัมภีร์มอรมอนเราเรียนรู้ถึงผู้คนที่ค้นพบเคล็ดลับแห่งความสุข คนหลายรุ่น “ไม่มีความขัดแย้ง … และแน่แท้แล้วไม่มีผู้คนใดมีความสุขยิ่งกว่านี้ได้ในบรรดาผู้คนทั้งปวงที่พระหัตถ์ของพระผู้เป็นเจ้าสร้างขึ้นมา.” พวกเขาทำได้อย่างไร “เพราะความรักของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งสถิตอยู่ในใจผู้คน”4

ไม่ว่าครอบครัวของท่านเผชิญปัญหาใด ไม่ว่าท่านจะต้องทำสิ่งใดเพื่อแก้ไข จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นจุดของวิธีแก้ไขคือจิตกุศล ความรักอันบริสุทธิ์ของพระคริสต์ หากปราศจากความรัก แม้ครอบครัวที่ดูเหมือนว่าดีพร้อมก็ยังต้องดิ้นรน ด้วยความรัก แม้ครอบครัวที่มีความท้าทายอย่างมากก็ประสบความสำเร็จได้

“จิตกุศลไม่มีวันสูญสิ้น”5

นี่คือความจริงของการช่วยชีวิตแต่งงานให้รอด และความจริงของการช่วยให้ครอบครัวรอด

ละทิ้งความจองหอง

ศัตรูตัวฉกาจของจิตกุศลคือความจองหอง ความจองหองเป็นสาเหตุใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งที่ทำให้ชีวิตแต่งงานและครอบครัวประสบปัญหา ความจองหองคือใจร้อน ไม่มีน้ำใจ และอิจฉาริษยา ความจองหองพูดขยายข้อดีของตนเองและเพิกเฉยคุณความดีของคนอื่น ความจองหองคือความเห็นแก่ตัวและโมโหง่าย ความจองหองทึกทักว่ามีเจตนาร้ายทั้งที่ไม่ได้เป็นเช่นนั้นและปิดบังความอ่อนแอของตนเองด้วยคำแก้ตัวที่ฉลาด ความจองหองคือการถากถาง มองโลกในแง่ร้าย ความโกรธ และความใจร้อน แน่นอนว่า ถ้าจิตกุศลคือความรักอันบริสุทธิ์ของพระคริสต์ ความจองหองก็คือนิยามอุปนิสัยของซาตาน

ความจองหองอาจเป็นความล้มเหลวของมนุษย์โดยทั่วไป แต่นี่ไม่ใช่มรดกทางวิญญาณของเรา และไม่มีอยู่ในบรรดา ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้า

พี่น้องชายทั้งหลาย ชีวิตนั้นแสนสั้น ความเสียใจจะยั่งยืนนาน—บางคนจะรับผลสะท้อนของการกระทำนั้นชั่วนิรันดร์

วิธีที่ท่านปฏิบัติต่อภรรยา ลูก บิดามารดา หรือพี่น้อง อาจเป็นอิทธิพลแก่ลูกหลานรุ่นต่อๆ ไป ท่านต้องการทิ้งมรดกแบบใดไว้ให้ลูกหลาน ความเกรี้ยวกราด ความอาฆาต ความโกรธ ความกลัว หรือความโดดเดี่ยว หรือจะเป็นความรัก ความอ่อนน้อมถ่อมตน การให้อภัย ความเมตตาสงสาร การเติบโตทางวิญญาณและความสามัคคี

เราทุกคนต้องจดจำว่า “การพิพากษาย่อมไม่เมตตาต่อคนที่ไม่มีความเมตตา”6

เพื่อเห็นแก่ความสัมพันธ์ของครอบครัวท่าน เพื่อเห็นแก่จิตวิญญาณของท่าน โปรดมีเมตตา เพราะ “ความเมตตามีชัยชนะเหนือการพิพากษา”7

ละทิ้งความจองหอง

การขอโทษลูก ภรรยา ครอบครัว หรือเพื่อนของท่านอย่างจริงใจไม่ใช่เครื่องหมายของความอ่อนแอแต่เป็นความเข้มแข็ง การเป็นฝ่ายถูกสำคัญกว่าการที่ท่านปลูกฝังสภาพแวดล้อมของการบำรุงเลี้ยง การเยียวยา และความรักหรือไม่

จงสร้างสะพาน อย่าทำลายสะพาน

ถึงแม้ท่านไม่ผิด—โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บางทีเมื่อท่านไม่ใช่คนผิด—ขอให้ความรักชนะความจองหอง

ถ้าท่านทำเช่นนี้ ไม่ว่าความยากลำบากใดที่ท่านเผชิญก็จะผ่านพ้นไป และเพราะความรักของพระผู้เป็นเจ้าในใจท่าน ความขัดแย้งจะค่อยๆ หายไป หลักธรรมเหล่านี้ของการช่วยให้ความสัมพันธ์ให้รอดประยุกต์ใช้ได้กับเราทุกคน ไม่ว่าเราจะแต่งงาน หย่าร้าง เป็นม่าย หรือโสด เราทุกคนสามารถเป็นผู้ช่วยให้รอดของครอบครัวที่เข้มแข็ง

ความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

พี่น้องชายทั้งหลาย เช่นเดียวกับสิ่งอื่นๆ ในความพยายามช่วยการแต่งงาน ครอบครัว ขอให้เราทำตามแบบอย่างของพระองค์ผู้ทรงช่วยเรา พระผู้ช่วยให้รอดของเราผู้ทรงชนะ “จิตด้วยรัก”8 พระเยซูคริสต์คือพระอาจารย์ของเรา งานของพระองค์คืองานของเรา นี่คืองานแห่งการช่วยให้รอด และเริ่มในบ้านของเรา

ความรักอยู่ในผืนผ้าของแผนแห่งความรอดคือความไม่เห็นแก่ตัวและแสวงหาเพื่อความผาสุกของผู้อื่น นั่นคือความรักที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงมีให้เรา

ขณะที่เราทำตามความรักของพระผู้ช่วยให้รอด พระองค์จะประทานพรและทำให้ความพยายามที่ชอบธรรมของเราเกิดผลเพื่อช่วยชีวิตแต่งงานของเราให้รอดและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวเรา

ขอพระเจ้าประทานพรท่านในความพยายามอันชอบธรรมและไม่ย่อท้อเพื่อจะนับท่านรวมไว้ในบรรดาผู้ช่วยให้รอด ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน