2010–2019
กุญแจและสิทธิอำนาจของฐานะปุโรหิตอยู่ที่ไหน
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

กุญแจและสิทธิอำนาจของฐานะปุโรหิตอยู่ที่ไหน

สิทธิอำนาจและกุญแจฐานะปุโรหิตเป็นตัวเปิดเครื่องยนต์ เปิดประตูแห่งสวรรค์ ส่งเสริมการใช้อำนาจสวรรค์ และเตรียมเส้นทางแห่งพันธสัญญาซึ่งนำเรากลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์

ขณะดวงอาทิตย์ยามบ่ายของฤดูหนาวคล้อยลงหลังเนินสกีกว้างใหญ่ปกคลุมด้วยหิมะ อากาศเย็นถึงจุดเยือกแข็งทำให้แก้มและจมูกเราแสบมากจนต้องรีบไปให้ถึงรถยนต์และรถกระบะในลานจอดรถของสกีรีสอร์ท ที่นั่น อีกไม่นานเครื่องทำความร้อนในรถที่อุ่นสบายของเราจะทำให้นิ้วมือนิ้วเท้าของเราอุ่น เสียงกรอบแกรบของหิมะใต้เท้าเราทุกย่างก้าวยืนยันว่าอากาศหนาวสุดขีด

ครอบครัวเรามีความสุขทั้งวันกับการสกีขึ้นลงทางลาดซึ่งสิ้นสุดลงพร้อมความหนาวจัด เมื่อมาถึงรถข้าพเจ้าควานหากุญแจในกระเป๋าเสื้อคลุมกันหนาวแล้วก็หาอีกกระเป๋าและอีกกระเป๋า “กุญแจอยู่ที่ไหน” ทุกคนรอกุญแจอย่างกระวนกระวาย! แบตเตอรี่รถชาร์ตแล้ว และทุกระบบ—รวมทั้งเครื่องทำความร้อน—พร้อมเดินเครื่อง แต่ถ้าไม่มีกุญแจเราจะเข้าไปในรถไม่ได้เพราะประตูล็อก ถ้าไม่มีกุญแจ เครื่องยนต์จะไม่ให้พลังงานแก่ยานพาหนะ

เวลานั้น เราสนใจแต่ว่าจะเข้าไปในรถให้ตัวเราอุ่นได้อย่างไร แต่ข้าพเจ้าอดคิดไม่ได้—ในขณะนั้น—ว่าอาจจะมีบทเรียนบางอย่างที่นี่ ถ้าไม่มีกุญแจ ปาฏิหาริย์อันน่าอัศจรรย์ของวิศวกรรมคงเป็นเพียงแค่พลาสติกกับเหล็ก แม้รถจะมีศักยภาพมาก แต่ถ้าไม่มีกุญแจ ก็ไม่สามารถใช้งานตามที่กำหนดมาได้

ยิ่งข้าพเจ้าใคร่ครวญประสบการณ์นี้มากเท่าใด การเปรียบเทียบเรื่องนี้ยิ่งลึกซึ้งมากขึ้นต่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอัศจรรย์ใจในความรักที่พระบิดาบนสวรรค์ทรงมีต่อบุตรธิดาของพระองค์ ข้าพเจ้ายืนพิศวงกับการมาเยือนจากสวรรค์และนิมิตอันยิ่งใหญ่ของนิรันดรที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบให้โจเซฟ สมิธ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใจข้าพเจ้าเปี่ยมด้วยความสำนึกคุณท่วมท้นต่อการฟื้นฟูสิทธิอำนาจฐานะปุโรหิตและกุญแจฐานะปุโรหิต หากไม่มีการฟื้นฟูนี้ เราคงเข้าไปในยานพาหนะซึ่งจำเป็นสำหรับการพาเรากลับบ้านไปหาพระบิดามารดาบนสวรรค์ไม่ได้ การประกอบศาสนพิธีแห่งความรอดทั้งหมดซึ่งเป็นเส้นทางแห่งพันธสัญญาที่นำเรากลับไปยังที่ประทับของพระบิดาในสวรรค์เรียกร้องการปกครองที่ถูกต้องผ่านกุญแจฐานะปุโรหิต

ในเดือนพฤษภาคมปี 1829 ยอห์นผู้ถวายบัพติศมาปรากฏต่อโจเซฟ สมิธและออลิเวอร์ คาวเดอรี ประสาทฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนและมอบกุญแจเกี่ยวกับฐานะปุโรหิตนั้นให้ท่านทั้งสอง หลังจากนั้นไม่นาน เปโตร ยากอบ และยอห์นประสาทกุญแจฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคให้ท่านทั้งสอง1

เกือบเจ็ดปีต่อมาในวันอาทิตย์ที่พระวิหารเคิร์ทแลนด์ หนึ่งสัปดาห์หลังการอุทิศ “พระเจ้าพระเยโฮวาห์ทรงปรากฏในรัศมีภาพ” ต่อโจเซฟและออลิเวอร์ ตามด้วยการปรากฏของโมเสส เอลีอัส และเอลียาห์ ผู้มอบหมาย “กุญแจกับสมัยการประทานของพวกท่าน”2 สิทธิอำนาจฐานะปุโรหิตที่ได้รับการฟื้นฟูนี้และกุญแจเหล่านี้ได้สูญหายมาหลายศตวรรษ ในทำนองเดียวกับที่ครอบครัวเรา เข้าไปในรถไม่ได้เพราะประตูล็อกเนื่องจากกุญแจรถหาย บุตรธิดาทุกคนของพระบิดาบนสวรรค์ถูกปิดกั้นจากศาสนพิธีแห่งความรอดของพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ได้เช่นกัน—จนกว่าผู้ส่งสารจากสวรรค์เหล่านี้จะทำการฟื้นฟู เราจะไม่ต้องถามอีกเลยว่า “กุญแจอยู่ที่ไหน”

ในวันฤดูใบไม้ร่วงที่สวยงามปีที่แล้ว ข้าพเจ้าไปเยือนป่าอันเงียบสงบทางตะวันออกเฉียงเหนือของเพนซิลเวเนีย เป็นที่รู้จักในพระคัมภีร์ว่าฮาร์โมนีย์ ที่นั่นยอห์นผู้ถวายบัพติศมาปรากฏต่อโจเซฟ สมิธกับออลิเวอร์ คาวเดอรีและฟื้นฟูฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน ข้าพเจ้ายืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำซัสเควฮันนาด้วยซึ่งโจเซฟกับออลิเวอร์ โดยที่ได้รับสิทธิอำนาจและกุญแจแล้ว ได้รับบัพติศมา ใกล้แม่น้ำสายเดียวกันนี้ เปโตร ยากอบ และยอห์นปรากฏและฟื้นฟูฐานะปุโรหิตแห่งเมลคีเซเดคพร้อมด้วยกุญแจที่เกี่ยวข้อง3

สถานที่สำคัญเหล่านี้ รวมทั้งบ้านหลังแรกของโจเซฟกับเอมมาที่สร้างขึ้นใหม่ ที่พระคัมภีร์มอรมอนส่วนใหญ่แปลที่นั่น บ้านบิดามารดาของเอมมาที่อยู่ใกล้ๆ กัน และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่สร้างเป็นอาคารประชุมหลังใหม่ ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่สำคัญแห่งใหม่ของการฟื้นฟูฐานะปุโรหิต อุทิศโดยประธานรัสเซลล์ เอ็ม. เนลสันในเดือนกันยายนปีที่แล้ว ที่นั่น ข้าพเจ้ารู้สึกถึงพลังและความเป็นจริงของเหตุการณ์อันสูงค่าเหล่านั้นซึ่งเกิดขึ้นบนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าว ประสบการณ์นี้ทำให้ข้าพเจ้าไตร่ตรอง ศึกษา และสวดอ้อนวอนเกี่ยวกับสิทธิอำนาจและกุญแจฐานะปุโรหิต ซึ่งทำให้ข้าพเจ้าปรารถนาจะแบ่งปันกับเยาวชนชายหญิงของศาสนจักรถึงวิธีที่สิทธิอำนาจฐานะปุโรหิตและกุญแจที่ได้รับการฟื้นฟูจะเป็นพรกับพวกเขาได้

อย่างแรก ความเข้าใจในคำเหล่านี้อาจเป็นประโยชน์ ฐานะปุโรหิตหรือสิทธิอำนาจฐานะปุโรหิตได้รับคำนิยามว่าคือ “พลังอำนาจและสิทธิอำนาจของพระผู้เป็นเจ้า”4 และ “พลังอำนาจสูงสุดบนแผ่นดินโลกนี้”5 กุญแจฐานะปุโรหิตได้รับคำนิยามเพื่อความเข้าใจของเราเช่นกันว่า “กุญแจฐานะปุโรหิตคือสิทธิอำนาจที่พระผู้เป็นเจ้าประทานแก่ผู้นำฐานะปุโรหิตเพื่อกำกับดูแล ควบคุม และปกครองการใช้ฐานะปุโรหิตของพระองค์บนแผ่นดินโลก”6 กุญแจฐานะปุโรหิตควบคุมการใช้สิทธิอำนาจฐานะปุโรหิต ศาสนพิธีที่บันทึกไว้ในศาสนจักรต้องมีกุญแจและไม่สามารถทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์สอนว่า “ท้ายที่สุด กุญแจทั้งหมดของฐานะปุโรหิตถือโดยพระเจ้าพระเยซูคริสต์ เจ้าของฐานะปุโรหิตนั้น พระองค์ทรงเป็นผู้กำหนดว่าจะมอบหมายกุญแจใดให้แก่มนุษย์และจะใช้กุญแจเหล่านั้นอย่างไร”7

บัดนี้สำหรับเยาวชนชายและเยาวชนหญิง ข้าพเจ้าพิจารณาถึงสามวิธีที่ท่านจะ “หากุญแจ” ได้หรือใช้กุญแจและสิทธิอำนาจของฐานะปุโรหิตเพื่อเป็นพรแก่ชีวิตท่านและชีวิตผู้อื่น

วิธีแรกคือการเตรียมตัวรับใช้งานเผยแผ่ศาสนา

หนุ่มสาวทั้งหลาย ท่านอาจจะยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้ แต่กุญแจของการรวมอิสราเอลที่โมเสสฟื้นฟูทำให้เกิดงานเผยแผ่ศาสนาในสมัยการประทานของเรา ลองพิจารณาถึง กำลังพลผู้สอนศาสนาเต็มเวลาประมาณ 75,000 คนกำลังรับใช้ในสนามภายใต้การกำกับดูแลของกุญแจเหล่านี้ เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงดังกล่าว จงจำไว้ว่าไม่มีคำว่าเร็วเกินไปในการเตรียมตัวรับใช้งานเผยแผ่ศาสนา ใน เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน บอกไว้ว่า “เยาวชนชายทั้งหลายของฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน จง…ทำงานอย่างขยันหมั่นเพียรเพื่อเตรียมตนเองให้พร้อมเป็นตัวแทนของพระเจ้าในฐานะผู้สอนศาสนา”8 เยาวชนหญิงก็เตรียมพร้อมได้เช่นกัน แต่ท่าน “ไม่ได้อยู่ใต้อาณัติเดียวกันกับชายหนุ่ม”9 อย่างไรก็ตาม การเตรียมทั้งหมดของท่าน ไม่ว่าจะรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาเต็มเวลาหรือไม่ จะเพิ่มผลดีตลอดชีวิตของท่านในฐานะสมาชิกผู้สอนศาสนา

วิธีที่สองที่จะ “หากุญแจ” คือการเข้าพระวิหาร

กุญแจแห่งการผนึกซึ่งฟื้นฟูโดยศาสดาพยากรณ์เอลียาห์แห่งพันธสัญญาเดิมทำให้ประกอบศาสนพิธีในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ได้ ศาสนพิธีที่ประกอบในพระวิหารเหล่านี้ทำให้บุคคลและครอบครัวกลับไปอยู่ในที่ประทับของพระบิดามารดาบนสวรรค์ได้

เรากระตุ้นให้เยาวชนชายหญิงทั้งหลายค้นคว้าหารายชื่อบรรพชนของท่านและประกอบพิธีบัพติศมาแทนพวกเขาในพระวิหาร เราทราบว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วเป็นจำนวนมากกว่าที่เคยมีมาทั่วโลก! ห้องบัพติศมาในพระวิหารหลายแห่งเต็มไปด้วยเยาวชนชายหญิงตั้งแต่เช้าตรู่ยันค่ำ เราใช้กุญแจฐานะปุโรหิตเพื่อผูกมัดครอบครัวเข้าด้วยกันเมื่อประกอบศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์ในพระวิหาร

ท่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างกุญแจฐานะปุโรหิตกับพรต่างๆ หรือไม่ เมื่อท่านมีส่วนในงานนี้ ข้าพเจ้าคิดว่าท่านจะพบว่าพระเจ้าทรงมีส่วนในงานดังกล่าวทุกอย่าง ประสบการณ์หนึ่งแสดงถึงเรื่องนี้ เมื่อไม่นานมานี้ข้าพเจ้าเรียนรู้เกี่ยวกับคุณแม่คนหนึ่งผู้พาลูกๆ ของเธอมาที่พระวิหารเป็นประจำเพื่อประกอบพิธีบัพติศมาแทนคนตาย โดยเฉพาะในวันนี้ ขณะที่ครอบครัวนี้บัพติศมาเสร็จแล้วและกำลังจะออกจากพระวิหาร ชายคนหนึ่งเข้ามาในบริเวณห้องบัพติศมาพร้อมกับรายชื่อครอบครัวของเขาชุดใหญ่ เมื่อตระหนักได้ว่าไม่มีใครเหลืออยู่ในห้องบัพติศมาเพื่อช่วยทำแทนรายชื่อครอบครัวเหล่านี้ เจ้าหน้าที่พระวิหารพบครอบครัวที่กำลังจะออกไปและถามเด็กๆ ว่าพวกเขาอยากจะกลับเข้ามาเปลี่ยนชุดอีกครั้งเพื่อช่วยทำบัพติศมาให้รายชื่อเหล่านี้หรือไม่ พวกเขาเต็มใจทำให้และกลับเข้าไป ขณะที่เด็กๆ รับบัพติศมา คุณแม่ของพวกเขา ซึ่งฟังอยู่ เริ่มคุ้นเคยกับรายชื่อเหล่านั้น และไม่นาน ท่ามกลางความประหลาดใจของทุกคน เธอตระหนักว่ารายชื่อครอบครัวของชายคนนี้คือบรรพชนผู้ล่วงลับของครอบครัวเธอเช่นกัน ช่างเป็นพรแห่งพระกรุณาอันน่าชื่นใจสำหรับพวกเขา

สองสัปดาห์ที่แล้ว พระวิหารโพรโวซิตี้เซ็นเตอร์ได้รับการอุทิศเป็นพระวิหารเปิดดำเนินการแห่งที่ 150 ของศาสนจักรทั่วโลก เราทราบว่าเมื่อประธานโธมัส เอส. มอนสันได้รับการสนับสนุนเป็นอัครสาวกในปี 1963 มีพระวิหารเปิดดำเนินการ 12 แห่งในศาสนจักร พระวิหารกำลังเข้าใกล้ท่านมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม สำหรับท่านที่อาศัยอยู่ห่างไกลหรือสภาวการณ์ไม่เอื้ออำนวยให้เข้าพระวิหารเป็นประจำ ท่านควรประพฤติตนให้มีค่าควรเข้าพระวิหารเสมอ ท่านสามารถทำงานสำคัญนอกพระวิหารได้เมื่อท่านค้นหาและส่งรายชื่อครอบครัวของท่าน

สุดท้าย ข้อที่สามคือ ก้าวไปด้วยศรัทธา

ศาสดาพยากรณ์อับราฮัมแห่งพันธสัญญาเดิมได้รับพรยิ่งใหญ่จากพระเจ้าในสมัยการประทานของท่าน บางครั้งเรียกว่าเป็นพันธสัญญาของอับราฮัม หลายพันปีต่อมา พรแห่งสมัยการประทานพระกิตติคุณแก่อับราฮัมได้รับการฟื้นฟู สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อศาสดาพยากรณ์เอลีอัสปรากฏต่อโจเซฟ สมิธและออลิเวอร์ คาวเดอรีในพระวิหารเคิร์ทแลนด์

โดยการฟื้นฟูนี้ ท่านทุกคนสามารถได้รับพรยิ่งใหญ่ที่สัญญาไว้กับอับราฮัม พรเหล่านี้จะเป็นของท่านได้ถ้าท่านยังคงซื่อสัตย์และดำเนินชีวิตอย่างมีค่าควร ในแผ่นพับ เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน ได้ให้คำแนะนำบางอย่างซึ่งนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับวิธี “ก้าวไปด้วยศรัทธา” ข้าพเจ้าสรุปคำแนะนำบางเรื่องไว้ดังนี้ “เพื่อช่วยให้ท่านเป็นทั้งหมดที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้ท่านเป็น จงคุกเข่าสวดอ้อนวอนพระบิดาในสวรรค์ทุกเช้าค่ำ … ศึกษาพระคัมภีร์ทุกวันและประยุกต์ใช้สิ่งที่ท่านอ่านกับชีวิตท่าน…จงพยายามเชื่อฟังทุกวัน…ในทุกสภาพการณ์ จงทำตามคำสอนของศาสดาพยากรณ์…จงอ่อนน้อมถ่อมตนและเต็มใจฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์”

คำแนะนำนี้ตามมาด้วยคำสัญญาซึ่งนำไปสู่คำสัญญาที่มาโดยพรของอับราฮัม “ขณะที่ท่านทำสิ่งเหล่านี้ พระเจ้าจะทรงทำให้ชีวิตท่านเกิดประโยชน์ยิ่งกว่าท่านทำได้ด้วยตนเอง พระองค์จะทรงเพิ่มโอกาสให้ท่าน ขยายวิสัยทัศน์ของท่าน และทำให้ท่านเข้มแข็ง พระองค์จะประทานความช่วยเหลือที่ท่านต้องการเพื่อเผชิญการทดลองและความท้าทายของท่าน ท่านจะมีประจักษ์พยานเข้มแข็งขึ้นและพบปีติแท้จริงเมื่อท่านได้รู้จักพระบิดาในสวรรค์และพระบุตรของพระองค์ พระเยซูคริสต์ และรู้สึกว่าพระองค์ทรงรักท่าน”10

สรุปคือ จงเตรียมตัวรับใช้งานเผยแผ่ศาสนา เข้าพระวิหาร และก้าวไปด้วยศรัทธา

สรุป

ตอนนี้เราจะจบตรงที่เราเริ่มไว้ ติดอยู่ในลานจอดรถที่หนาวสะท้านและถามว่า “กุญแจอยู่ที่ไหน” ค่ำวันนั้นข้าพเจ้าพบกุญแจที่หล่นหายบนเขาอย่างน่าอัศจรรย์ พระเจ้าทรงแสดงให้เราเห็นว่าพระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้เรายืนอยู่ในความหนาวจัดโดยไม่มีกุญแจหรือสิทธิอำนาจนำเรากลับบ้านไปหาพระองค์อย่างปลอดภัย

ถ้าท่านเหมือนข้าพเจ้า บ่อยครั้งท่านอาจจะพบตัวเองในชีวิตประจำวันถามว่า “กุญแจอยู่ที่ไหน” กุญแจรถ ที่ทำงาน บ้านหรืออพาร์ตเมนต์ เมื่อสิ่งนี้เกิดกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอดยิ้มในใจไม่ได้ เพราะขณะที่กำลังมองหากุญแจ ข้าพเจ้าได้ใคร่ครวญถึงกุญแจฐานะปุโรหิตที่ได้รับการฟื้นฟูและถึงประธานโธมัส เอส. มอนสัน ผู้ที่เราสนับสนุน “ในฐานะศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผย” และ “ในฐานะบุคคลเดียวบนแผ่นดินโลกผู้ครอบครองและมีอำนาจใช้กุญแจฐานะปุโรหิตทั้งหมด”11 ใช่แล้ว กุญแจอยู่ในครอบครองของศาสดาพยากรณ์ ผู้หยั่งรู้ และผู้เปิดเผยอย่างปลอดภัย กุญแจเหล่านั้นได้รับการประสาท มอบหมาย และกำหนดให้ผู้อื่นใช้ ตามพระประสงค์ของพระเจ้า ภายใต้การกำกับดูแลของประธานศาสนจักร

ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าสิทธิอำนาจและกุญแจฐานะปุโรหิตเป็นตัวเปิดเครื่องยนต์ เปิดประตูแห่งสวรรค์ ส่งเสริมการใช้อำนาจสวรรค์ และเตรียมเส้นทางแห่งพันธสัญญาซึ่งนำเรากลับไปหาพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงรักเรา

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนว่า เยาวชนชายและเยาวชนหญิงผู้เป็นอนุชนรุ่นใหม่ จะ “มุ่งหน้าด้วยความแน่วแน่ในพระคริสต์”12 ท่านจะเข้าใจว่าเป็นสิทธิพิเศษอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านที่จะกระทำภายใต้การกำกับดูแลของผู้ที่ถือกุญแจฐานะปุโรหิตที่จะเปิดพร ของประทาน และอำนาจแห่งสวรรค์ให้ท่าน

ข้าพเจ้าเป็นพยานถึงพระผู้เป็นเจ้าพระบิดา พระผู้ช่วยให้รอดและพระผู้ไถ่ของเรา พระเยซูคริสต์ ถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ และการฟื้นฟูพระกิตติคุณในยุคสุดท้ายนี้ ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน