2010–2019
หน้าที่รับผิดชอบอันศักดิ์สิทธิ์
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

หน้าที่รับผิดชอบอันศักดิ์สิทธิ์

ของประทานอันล้ำค่าแห่งอำนาจฐานะปุโรหิตนี้ไม่เพียงนำหน้าที่รับผิดชอบอันศักดิ์สิทธิ์มาอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังนำพรพิเศษมาให้ตัวเราเองและผู้อื่นด้วย

พี่น้องชายที่รัก ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้พระวิญญาณนำทางการพูดของข้าพเจ้าในค่ำคืนนี้ เราถูกผูกมัดด้วยสิ่งเดียวกัน เราได้รับความไว้วางใจให้ดำรงฐานะปุโรหิตของพระผู้เป็นเจ้าและกระทำในพระนามของพระองค์ เราคือผู้รับหน้าที่รับผิดชอบอันศักดิ์สิทธิ์นี้ และพระองค์ทรงคาดหวังเรามาก

เราอ่านในหลักคำสอนและพันธสัญญาภาคที่ 121 ข้อ 36 “สิทธิของฐานะปุโรหิตเกี่ยวข้องกับอำนาจแห่งสวรรค์อย่างแยกจากกันไม่ได้” ช่างเป็นของประทานแสนวิเศษที่เราได้รับ หน้าที่รับผิดชอบของเราคือคุ้มครองและปกป้องฐานะปุโรหิต มีค่าควรแก่พรแห่งรัศมีภาพทุกประการที่พระบิดาในสวรรค์ทรงเตรียมไว้ให้เรา—และเพื่อผู้อื่นผ่านเรา

ไม่ว่าท่านจะไปที่ใด ฐานะปุโรหิตจะไปกับท่าน ท่านยืนอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ ก่อนที่ท่านจะทำให้ตนเองและฐานะปุโรหิตของท่านตกอยู่ในอันตรายโดยการนำตัวท่านเองไปเสี่ยงภัยกับสถานที่หรือกิจกรรมที่ไม่มีค่าควรแก่ท่านและฐานะปุโรหิตนั้น ลองฉุกคิดถึงผลที่ตามมา จงจำไว้ว่าท่านเป็นใครและพระผู้เป็นเจ้าทรงคาดหวังให้ท่านเป็นอะไร ท่านเป็นบุตรแห่งคำสัญญา ท่านเป็นคนมีความสามารถ ท่านเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้า

ของประทานอันล้ำค่าแห่งอำนาจฐานะปุโรหิตนี้ไม่เพียงนำหน้าที่รับผิดชอบอันศักดิ์สิทธิ์มาอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังนำพรพิเศษมาให้ตัวเราเองและผู้อื่นด้วย ข้าพเจ้าหวังว่า ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนจงมีค่าควรที่จะใช้อำนาจฐานะปุโรหิตเสมอ เพราะเราไม่รู้ว่าความจำเป็นและโอกาสที่ต้องทำเช่นนั้นจะมาเมื่อใด

ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง เพื่อนคนหนึ่งของข้าพเจ้าประจำการที่แปซิฟิกใต้เมื่อเครื่องบินของเขาถูกยิงร่วงเหนือมหาสมุทร เขาและลูกเรือคนอื่นๆกระโดดร่มออกจากเครื่องบินที่ไฟลุกไหม้ได้สำเร็จ เป่าลมแพชูชีพและรอดชีวิตมาได้สามวัน

ในวันที่สามพวกเขาสังเกตเห็นเรือกู้ภัย มันเลยผ่านพวกเขาไป เช้าวันต่อมาเรือก็ผ่านไปอีก พวกเขาเริ่มสิ้นหวังเมื่อตระหนักว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เรือกู้ภัยจะอยู่ในบริเวณนี้

จากนั้นพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์กล่าวกับเพื่อนข้าพเจ้าว่า “เจ้ามีฐานะปุโรหิต จงสั่งให้หน่วยกู้ภัยมารับเจ้า”

เขาทำตามการกระตุ้นเตือน “ในพระนามของพระเยซูคริสต์และโดยพลังอำนาจของฐานะปุโรหิต จงเลี้ยวกลับมารับเรา”

เพียงไม่กี่นาทีเรือกู้ภัยก็มาอยู่ข้างๆ พวกเขา ช่วยพวกเขาขึ้นไปบนเรือ ผู้ดำรงฐานะปุโรหิตที่ซื่อสัตย์และมีค่าควรใช้ฐานะปุโรหิตนั้นเป็นพรแก่ชีวิตเขาและชีวิตของผู้อื่นในยามอับจน

ขอให้เราตัดสินใจที่นี่และเดี๋ยวนี้ว่าเราจะพร้อมเสมอในยามจำเป็น ในยามที่เราต้องรับใช้ ในยามที่เราต้องให้พร

และเวลานี้เมื่อเราจะจบภาคการประชุมใหญ่ฐานะปุโรหิต ข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ท่านว่าท่านคือ “พงศ์พันธุ์ที่ทรงเลือกสรร เป็นพวกปุโรหิตหลวง” (1 เปโตร 2:9) ข้าพเจ้าหวังว่าเราจะมีค่าควรแก่เกียรติยศแห่งสวรรค์นี้เสมอ ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนด้วยสุดใจในพระนามของพระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดของเรา เอเมน