2010–2019
การเลือก
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

การเลือก

ขอให้เราเลือกสิ่งถูกต้องที่ยากกว่า แทนการเลือกสิ่งผิดที่ง่ายกว่า

พี่น้องทั้งหลาย ก่อนที่ข้าพเจ้าจะเริ่มข่าวสารอย่างเป็นทางการในวันนี้ ข้าพเจ้าอยากจะประกาศรายชื่อพระวิหารใหม่สี่แห่งที่จะสร้างขึ้นในอีกไม่กี่เดือนและไม่กี่ปีข้างหน้าในพื้นที่ต่อไปนี้ กีโต เอกวาดอร์; ฮาราเร ซิมบับเว; เบเลง บราซิล; และลิมา เปรูแห่งที่สอง

เมื่อข้าพเจ้าเข้ามาเป็นสมาชิกโควรัมอัครสาวกสิบสองในปี 1963 มีพระวิหารเพียง 12 แห่งเปิดดำเนินการสำหรับทั้งศาสนจักร จากการอุทิศพระวิหารศูนย์โพรโวซิตี้เมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมา เวลานี้เรามีพระวิหารที่เปิดดำเนินการ 150 แห่งทั่วโลก เราสำนึกคุณอย่างยิ่งสำหรับพรที่เราได้รับจากพระนิเวศน์ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้

พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าปรารถนาจะแสดงความสำนึกคุณสำหรับโอกาสในการแบ่งปันความคิดกับท่านสักเล็กน้อยในเช้าวันนี้

เมื่อไม่นานมานี้ข้าพเจ้านึกถึงการเลือก กล่าวกันว่า ประตูประวัติศาสตร์เปิดกว้างด้วยบานพับเล็กๆ ชีวิตผู้คนก็เช่นกัน การเลือกของเรากำหนดจุดหมายปลายทางของเรา

เมื่อเราจากการดำรงอยู่ก่อนเกิดและมาสู่ความเป็นมรรตัย เรานำของประทานแห่งสิทธิ์เสรีมากับเราด้วย เป้าหมายของเราคือการรับรัศมีภาพซีเลสเชียล และการเลือกที่เราทำเป็นส่วนใหญ่จะกำหนดว่าเราจะไปถึงเป้าหมายของเราหรือไม่

พวกท่านส่วนใหญ่คุ้นเคยกับอลิซจากวรรณกรรมคลาสสิกของลูอิส คาร์รอลเรื่อง Alice’s Adventures in Wonderland (อลิซท่องแดนมหัศจรรย์) ท่านคงนึกออกว่าเธอมาถึงทางแยกที่มีสองทางอยู่ตรงหน้าเธอและต่างก็ทอดยาวไปในทิศทางตรงกันข้าม ขณะที่เธอใคร่ครวญว่าจะเลี้ยวไปทางใด เธอประจันหน้ากับแมวเชสเชอร์ เธอจึงถามแมวว่า “ฉันจะไปทางไหนดี”

แมวตอบว่า “ขึ้นอยู่กับว่าเธอต้องการไปไหน ถ้าเธอไม่รู้จะไปหนใด เธอจะเลือกทางไหนก็ไม่สำคัญ”1

เราไม่เหมือนอลิซ เรารู้ว่าเราต้องการจะไปไหน และเป็นเรื่อง สำคัญ ว่าเราจะไปทางใด เพราะทางที่เราเลือกเดินในชีวิตนี้จะนำเราไปสู่จุดหมายในชีวิตหน้า

ขอให้เราเลือกเสริมสร้างศรัทธาอันแรงกล้าและทรงพลังในตัวเราซึ่งจะเป็นเครื่องป้องกันแผนการของปฏิปักษ์อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด—ศรัทธาที่แท้จริง ศรัทธาที่จะสนับสนุนเราและจะเพิ่มความปรารถนาของเราในการเลือกสิ่งที่ถูกต้อง โดยปราศจากศรัทธาเช่นนั้น เราจะไปไม่ถึงไหน และด้วยศรัทธานี้ เราจะบรรลุเป้าหมายของเราได้

แม้ว่าการเลือกอย่างชาญฉลาดจะเป็นสิ่งจำเป็น แต่มีบางครั้งที่เราจะเลือกอย่างโง่เขลา ของประทานแห่งการกลับใจที่พระผู้ช่วยให้รอดทรงเตรียมไว้จะเปิดทางให้เราปรับเปลี่ยนชีวิต เพื่อเราจะกลับไปสู่เส้นทางซึ่งนำเราไปสู่รัศมีภาพซีเลสเชียลที่เราแสวงหา

ข้าพเจ้าหวังว่าเราจะคงไว้ซึ่งความกล้าหาญที่จะอยู่ตรงข้ามกับความนิยมชมชอบของคนส่วนใหญ่ ขอให้เราเลือกสิ่งถูกต้องที่ยากกว่า แทนการเลือกสิ่งผิดที่ง่ายกว่า

เมื่อเราใคร่ครวญการตัดสินใจที่เราทำในชีวิตแต่ละวัน—ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใด—หากเราเลือกพระคริสต์ เราจะเลือกได้ถูกต้อง

ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนอย่างนอบน้อมและจริงใจขอให้เป็นเช่นนั้นเสมอในพระนามของพระเยซูคริสต์ พระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา เอเมน