2010–2019
Profeetta Joseph Smith
Huhtikuuta 2014


Profeetta Joseph Smith

Kuva
Vanhin Lawrence E. Corbridge

Ilmoitukset, joita vuodatettiin Joseph Smithille, vahvistavat, että hän oli Jumalan profeetta.

Ensimmäinen näky

Nuori poika lukee Raamattua, ja hänen silmänsä pysähtyvät yhteen erityiseen kirjoitusten kohtaan. Tämä on hetki, joka on muuttava maailman.

Hän haluaa kovasti tietää, mikä kirkko voi johtaa hänet totuuteen ja pelastukseen. Hän on kokeillut lähestulkoon kaikkea muuta, ja nyt hän kääntyy Raamatun puoleen ja lukee nämä sanat: ”Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa auliisti kaikille, ketään soimaamatta.”1

Hän mietiskelee niitä yhä uudelleen. Pimeyden läpi työntyy ensimmäinen valon pilkahdus. Onko tämä se vastaus – keino päästä pois hämmennyksen ja pimeyden keskeltä? Voiko se olla näin yksinkertaista? Kysyä Jumalalta, niin Hän vastaisi? Lopulta hän päättää, että hänen on pyydettävä Jumalalta tai jäätävä ikuisesti pimeyteen ja ymmälle.

Ja vaikka hän onkin hyvin halukas, hän ei ryntää hiljaiseen nurkkaan ja latele kiireistä rukousta. Hän on vasta 14-vuotias, mutta vaikka hänellä onkin kiire tietää, hän ei ole hätäinen. Tämä ei saa olla vain mikä tahansa rukous. Hän päättää, mihin hän menee ja milloin hän yrittää pyytää. Hän valmistautuu puhumaan Jumalalle.

Ja sitten tuo päivä koittaa. On kauniin, kirkkaan päivän aamu aikaisin keväällä 1820.2 Hän kävelee yksin läheisen metsän hiljaisuuteen, häntä ympäröivien puiden katveeseen. Hän tulee paikalle, johon hän on aikaisemmin suunnitellut menevänsä. Hän polvistuu ja kertoo sydämensä toiveet.

Hän kuvailee, mitä seuraavaksi tapahtui:

”Minä näin valopatsaan aivan pääni yläpuolella, aurinkoa kirkkaamman, ja se laskeutui vähitellen, kunnes se lankesi minuun.

– – Valon levätessä päälläni näin kahden Persoonan, joiden hohdetta ja kirkkautta on mahdoton kuvata, seisovan yläpuolellani ilmassa. Toinen heistä puhui minulle kutsuen minua nimeltä ja sanoi osoittaen toista: [Joseph,] tämä on minun rakas Poikani. Kuule häntä!3

Jo 24 vuotta myöhemmin Joseph Smith ja hänen veljensä Hyrum kuolisivat sen vuoksi, mikä sai alkunsa täällä.

Vastustus

Joseph sanoi, että kun hän oli 17-vuotias, enkeli kertoi hänelle, että hänen nimeään ”tultaisiin mainitsemaan hyvällä ja pahalla kaikkien kansakuntien – – keskuudessa, – – kaikkien ihmisten keskuudessa”4. Tämän hämmästyttävän profetian täyttyminen jatkuu tänä päivänä, kun Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko on levinnyt kaikkialle maailmaan.

Vastustus, arvostelu ja vihamielisyys ovat totuuden kumppaneita. Milloin tahansa ihmisen tarkoitusta ja kohtaloa koskevaa totuutta ilmoitetaan, sitä on aina vastustamassa jokin voima. Alkaen Aadamista ja Eevasta Eedenin puutarhassa aina Kristuksen palvelutyöhön sekä meidän päiviimme asti elämän suunnitelmaa on aina yritetty ja yritetään vastakin pettää, suistaa raiteilta, vastustaa ja tehdä tyhjäksi.

Etsikää suurin pölypilvi, mikä leijuu sen suurimman loan yläpuolella, mitä potkitaan Häntä vastaan – Häntä, jota on eniten vastustettu, uhmattu ja lyöty, joka on torjuttu, hylätty ja ristiinnaulittu, joka laskeutui kaiken alapuolelle – ja samalla löydätte totuuden, Jumalan Pojan, koko ihmiskunnan Vapahtajan. Mikseivät he jättäneet Häntä rauhaan?

Miksi? Koska Hän on totuus, ja totuutta vastustetaan aina.

Pankaa sitten merkille hänet, joka toi esiin toisen todistuksen Jeesuksesta Kristuksesta sekä muita pyhiä kirjoituksia, pankaa merkille hänet, joka toimi välineenä, jonka avulla evankeliumin täyteys ja Jeesuksen Kristuksen kirkko palautettiin maan päälle, pankaa merkille hänet ja olkaa valmiita näkemään, miten lokaa heitetään. Miksei häntä jätetty rauhaan?

Miksi? Koska hän opetti totuutta, ja totuutta vastustetaan aina.

Ilmoitusten tulva

Ilmoitukset, joita vuodatettiin Joseph Smithille, vahvistavat, että hän oli Jumalan profeetta. Katsotaanpa ihan vain joitakin niistä – katsotaanpa sitä valoa ja totuutta, jota on ilmoitettu hänen kauttaan ja joka loistaa selvästi erottuvana hänen aikansa ja meidän aikamme yleisistä uskonkäsityksistä:

 • Jumala on persoonallinen, korotettu olento, iankaikkinen Isä. Hän on meidän Isämme.

 • Isä Jumala, Jeesus Kristus ja Pyhä Henki ovat erillisiä olentoja.5

 • Sinä olet enemmän kuin ihminen. Olet Jumalan, iankaikkisen Isän, lapsi, ja voit tulla Hänen kaltaisekseen6, jos uskot Hänen poikaansa, teet parannuksen, vastaanotat toimitukset, saat Pyhän Hengen ja kestät loppuun asti.7

 • Jeesuksen Kristuksen kirkko on olennaisilta osin sama kirkko, jonka Hän perusti kuolevaisuudessa suorittamansa palvelutyön aikana ja jossa on profeettoja ja apostoleja, Melkisedekin pappeus ja leeviläinen pappeus, vanhimpia, ylipappeja, diakoneja, opettajia, piispoja ja seitsenkymmeniä – kaikki kuten Raamatussa kuvaillaan.

 • Pappeuden valtuus pidätettiin maan päältä Vapahtajan ja Hänen apostoliensa kuoleman jälkeen ja palautettiin jälleen meidän aikanamme.

 • Ilmoitus ei ole lakannut, ja taivaat eivät ole suljetut. Jumala puhuu profeetoille tänä päivänä, ja Hän puhuu myös sinulle ja minulle.8

 • Tämän elämän jälkeen on muutakin kuin vain taivas ja helvetti. On kirkkauden asteita, ja sillä, mitä me teemme tässä elämässä, on hyvin paljon merkitystä.9

 • Sen sijaan että meillä olisi vain passiivinen usko Kristukseen, meidän tulee katsoa Häneen jokaisessa ajatuksessa10, tehdä kaikki, minkä teemme, Pojan nimessä11, ja muistaa Hänet aina ja pitää Hänen käskynsä, jotta Hänen Henkensä olisi aina meidän kanssamme12.

 • Ne miljardit, jotka elävät ja kuolevat ilman evankeliumia ja pelastukselle välttämättömiä toimituksia, eivät ole hukassa. Kristuksen sovituksen ansiosta koko ihmiskunta voi pelastua noudattamalla ”evankeliumin lakeja ja toimituksia”13, joita suoritetaan sekä eläville että kuolleille14.

 • Kaikki ei alkanut syntymästä. Olet elänyt aikaisemmin Jumalan edessä Hänen poikanaan tai tyttärenään ja valmistautunut tähän elämään kuolevaisuudessa15.

 • Avioliitto ja perhe eivät ole ihmisten sovinnaistapoja vain siihen asti kunnes kuolema meidät erottaa. Ne on tarkoitus tehdä iankaikkisiksi Jumalan kanssa solmimiemme liittojen kautta. Perhe on taivaan malli.16

Ja tämä on vain osa sitä ilmoitusten tulvaa, joka vuodatettiin Joseph Smithille. Mistä tämä kaikki on tullut – nämä ilmoitukset, jotka antavat valoa pimeyteen, selkeyttä epäilyn keskelle ja jotka ovat innoittaneet, siunanneet ja ylentäneet miljoonia ihmisiä? Kumpi on todennäköisempää – että hän keksi kaiken omasta päästään vai että hän sai apua taivaasta? Kuulostavatko pyhät kirjoitukset, joita hän toi julki, ihmisen sanoilta vai Jumalan sanoilta?

Johtopäätös

Kiista ei koske sitä, mitä Joseph Smith sai aikaan, vaan sitä, kuinka ja miksi hän teki sen, mitä hän teki. Eikä vaihtoehtoja ole monia. Hän oli joko teeskentelijä tai profeetta. Joko hän teki kaiken yksin tai hän sai apua taivaasta. Katsokaa todisteita, mutta katsokaa kaikkia todisteita – koko hänen elämänsä mosaiikkia, ei vain yhtä yksittäistä palaa. Mikä tärkeintä, tehkää kuten nuori Joseph ja kysykää Jumalalta, niin saatte pyytämänne, ”sillä Jumala antaa auliisti kaikille, ketään soimaamatta”17. Tämä on paitsi tapa, jonka avulla voi tietää totuuden Mormonin kirjasta ja Joseph Smithistä, myös malli, jonka mukaisesti voi tietää totuuden kaikesta.18

Joseph Smith oli Jumalan profeetta, kuten Thomas S. Monson on nykyään. Joseph Smithin kautta ”Jumalan valtakunnan avaimet on [jälleen] annettu ihmiselle maan päällä, ja – – evankeliumi vierii – – niin kuin vuoresta käden koskematta irronnut kivi – –, kunnes se on täyttänyt koko maan”19.

Jumala on meidän iankaikkinen Isämme, ja Jeesus on Kristus. Me palvelemme Heitä. Mikään ei vedä vertoja Heidän luomistöilleen, pelastussuunnitelmalle ja Jumalan Karitsan sovitusuhrille. Tällä taloudenhoitokaudella me täytämme Isän suunnitelman ja pääsemme osallisiksi sovituksen hedelmistä vain olemalla kuuliaisia profeetta Joseph Smithin kautta palautetun evankeliumin laeille ja toimituksille. Todistan Heistä – Jumalasta, iankaikkisesta Isästä, ja Jeesuksesta Kristuksesta, maailman Vapahtajasta. Ja teen niin Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.