2010–2019
Jos teiltä puuttuu viisautta
Huhtikuuta 2014


Jos teiltä puuttuu viisautta

Kuva
Vanhin Marcos A. Aidukaitis

Jumala on ilmoittava totuuden niille, jotka etsivät sitä, kuten pyhissä kirjoituksissa on säädetty.

Taannoin kymmenvuotias poikani etsi internetistä tietoa ihmisen aivoista. Hän haluaa jonakin päivänä tulla kirurgiksi. Ei ole vaikeaa huomata, että hän on paljon älykkäämpi kuin minä.

Me pidämme internetistä. Kotona me kommunikoimme suvun ja ystävien kanssa sosiaalisen median ja sähköpostin kautta sekä muilla tavoin. Lapseni tekevät suuren osan koulutyöstään internetin avulla.

Koskipa kysymys mitä tahansa, niin jos kaipaamme lisää tietoa, haemme sitä verkosta. Muutamassa sekunnissa meillä on paljon aineistoa. Se on ihmeellistä.

Internet tarjoaa monia mahdollisuuksia oppimiseen. Saatana kuitenkin haluaa meidän olevan onnettomia, ja hän vääristää asioiden todellisen tarkoituksen. Hän käyttää tätä suurenmoista apuvälinettä kylvääkseen epäilyä ja pelkoa sekä tuhotakseen uskon ja toivon.

Kun internetissä on tarjolla niin paljon kaikkea, meidän täytyy huolellisesti harkita, mihin käytämme voimavarojamme. Saatana voi pitää meidät kiireisinä, häiritä huomiotamme ja saastuttaa meidät, kun selaamme tietoa, josta suuri osa voi olla silkkaa roskaa.

Meidän ei pidä tonkia roskia.

Kuunnelkaa tätä pyhien kirjoitusten antamaa ohjetta: ”Kristuksen Henki on annettu jokaiselle ihmiselle, jotta hän voi erottaa hyvän pahasta; ja nyt, minä osoitan teille, kuinka on arvosteltava; sillä kaikki, mikä kutsuu tekemään hyvää ja saa uskomaan Kristukseen, on lähetetty Kristuksen voiman ja lahjan kautta; sen vuoksi te voitte tietää – –, että se on Jumalasta.”1

Aivan todellisessa mielessä meillä on edessämme sama ongelma, joka Joseph Smithillä oli hänen ollessaan nuori. Usein mekin huomaamme, että meiltä puuttuu viisautta.

Jumalan valtakunnassa totuuden etsimistä arvostetaan, siihen kannustetaan eikä sitä millään tavoin tukahduteta tai pelätä. Herra itse kehottaa painokkaasti kirkon jäseniä etsimään tietoa.2 Hän on sanonut: ”Etsikää uutterasti – –; niin, etsikää parhaista kirjoista viisauden sanoja; etsikää oppia vieläpä tutkimalla sekä uskon kautta.”3 Kuinka me voimme kuitenkaan tunnistaa totuutta maailmassa, jonka hyökkäykset sitä vastaan, mikä on Jumalan, ovat yhä suorempia?

Pyhissä kirjoituksissa meille opetetaan, kuinka voimme tehdä niin:

Ensimmäiseksi, voimme tuntea totuuden tarkastelemalla sen hedelmiä.

Suurenmoisessa vuorisaarnassaan Herra sanoi:

”Hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, huono puu kelvottomia hedelmiä. – –

Hedelmistä te siis tunnette heidät.”4

Profeetta Mormon opetti tätä samaa periaatetta, kun hän sanoi: ”Heidän teoistaan te tunnette heidät; sillä jos heidän tekonsa ovat hyviä, silloin hekin ovat hyviä.”5

Kutsumme kaikkia tutkimaan tämän kirkon hedelmiä ja tekoja.

Ne, jotka ovat kiinnostuneita totuudesta, pystyvät tunnistamaan, millainen vaikutus kirkolla ja sen jäsenillä on niillä paikkakunnilla, joilla kirkko on vakiintunut. He huomaavat myös sen, miten kirkon opetuksia noudattavien elämä kohenee. Ne, jotka tutkivat kirkon hedelmiä, huomaavat, että Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon hedelmät ovat herkullisia ja haluttavia.

Toiseksi, me voimme löytää totuutta kokeilemalla sanaa itse.

Profeetta Alma on opettanut:

”Vertaamme sanaa siemeneen. – – Jos te annatte sijaa, niin että sydämeenne voidaan kylvää siemen, katso, jos se on oikea siemen [ja] – – jos te ette epäuskollanne heitä sitä pois, – – katso, se alkaa paisua teidän rinnassanne; ja – – te alatte sanoa itseksenne: Tämän täytyy olla hyvä siemen, – – sillä se alkaa avartaa sieluani; niin, se alkaa valaista ymmärrystäni, niin, se alkaa olla minusta ihana.

– – Ja nyt, – – eikö tämä vahvista teidän uskoanne? Kyllä, se vahvistaa teidän uskoanne, – –

sillä jokainen siemen tuottaa oman lajinsa mukaan.”6

Miten erinomainen kutsu Herran profeetalta! Tätä voisi verrata tieteelliseen kokeeseen. Meitä kutsutaan koettelemaan sanaa, meille annetaan muuttujat, ja meille kerrotaan testin lopputulos, jos noudatamme ohjeita.

Näin meille siis opetetaan pyhissä kirjoituksissa, että me voimme tuntea totuuden tarkastelemalla sen hedelmiä, tai voimme koetella sitä itse antamalla sanalle sijaa sydämessämme ja hoitamalla sitä kuin siementä.

On kuitenkin vielä kolmaskin tapa tuntea totuus, ja se on henkilökohtaisen ilmoituksen kautta.

Opin ja liittojen luvussa 8 opetetaan, että ilmoitus on tietoa – ”[tietoa] mistä tahansa asioista, joita [kysymme] uskossa, vilpittömin sydämin, uskoen, että [saamme] tiedon”7.

Ja Herra kertoo meille, kuinka saamme tätä ilmoitusta. Hän sanoo: ”Minä puhun sinulle sinun mielessäsi ja sinun sydämessäsi Pyhän Hengen kautta, joka tulee sinun yllesi ja joka asuu sinun sydämessäsi.”8

Näin meille siis opetetaan, että ilmoitusta voi saada kysymällä uskossa, vilpittömin sydämin, uskoen, että saamme tiedon.

Mutta huomatkaa, että Herra esitti asian hyvin selvästi, kun Hän varoitti: ”Muista, että ilman uskoa et voi tehdä mitään. Pyydä siis uskossa.”9 Usko vaatii työtä, kuten asian tutkimista mielessämme, sitten kysymistä rukouksessa, onko se oikein.

Herra on sanonut:

”Jos se on oikein, minä saatan sinun sydämesi palamaan sisälläsi; sen tähden sinä tunnet, että se on oikein.

Mutta ellei se ole oikein, sinulla ei ole mitään sellaisia tunteita, vaan ajatuksesi hämärtyvät, niin että unohdat sen, mikä on väärin.”10

Usko ilman tekoja on kuollut.11 Pyydä siis ”uskossa, lainkaan epäilemättä”12.

Minulla on eräs ystävä, joka ei kuulu kirkkoomme ja joka on sanonut minulle, ettei hän ole hengellinen ihminen. Hän ei halua tutkia pyhiä kirjoituksia eikä rukoilla, koska hän ei mielestään pysty ymmärtämään Jumalan sanoja eikä hän ole varma siitä, onko Jumalaa olemassa. Tämä asenne selittää hänen hengellisyyden puutteensa ja johtaa ilmoituksen vastakohtaan, kuten Alma selitti. Hän sanoi: ”Ja sen tähden se, joka paaduttaa sydämensä, saa vähäisemmän osan sanaa.”

Mutta Alma lisäsi: ”Sille, joka ei paaduta sydäntään, annetaan suurempi osa sanaa, kunnes hänen annetaan tietää Jumalan salaisuudet, kunnes hän tietää ne täysin.”13

Alma ja Moosian pojat ovat esimerkkinä siitä periaatteesta, että usko vaatii tekoja. Luemme Mormonin kirjasta:

”He olivat tutkineet tarkoin kirjoituksia tunteakseen Jumalan sanan.

Mutta ei tässä ole kaikki; he olivat omistautuneet paljolle rukoukselle ja paastolle; sen tähden heillä oli profetian henki ja ilmoituksen henki.”14

Tässä prosessissa kysyminen vilpittömin sydämin on aivan yhtä tärkeää. Jos me vilpittömästi etsimme totuutta, niin me teemme kaiken voitavamme löytääksemme sen, mikä voi tarkoittaa muun muassa pyhien kirjoitusten lukemista, kirkossa käymistä ja sitä, että parhaamme mukaan pidämme Jumalan käskyt. Se tarkoittaa myös sitä, että olemme halukkaita tekemään Jumalan tahdon, kun saamme sen selville.

Se, mitä Joseph Smith teki etsiessään viisautta, on täydellinen esimerkki siitä, mitä tarkoittaa se, että meillä on vilpitön sydän. Hän sanoi halunneensa tietää, mikä lahkoista oli oikeassa, jotta hän tietäisi, mihin liittyä.15 Jo ennen kuin hän rukoili, hän oli valmis toimimaan saamansa vastauksen pohjalta.

Meidän täytyy kysyä uskossa ja vilpittömin sydämin. Mutta siinä ei ole kaikki. Meidän täytyy myös uskoa, että saamme pyytämäämme ilmoitusta. Meidän täytyy luottaa Herraan ja tuntea toivoa Hänen lupauksiinsa. Muistakaa, mitä on kirjoitettu: ”Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa auliisti kaikille, ketään soimaamatta.”16 Mikä ihmeellinen lupaus!

Kehotan kaikkia etsimään totuutta millä tahansa näistä menetelmistä mutta varsinkin Jumalalta henkilökohtaisen ilmoituksen kautta. Jumala on ilmoittava totuuden niille, jotka etsivät sitä, kuten pyhissä kirjoituksissa on säädetty. Se edellyttää enemmän ponnistelua kuin pelkkä internetistä hakeminen, mutta se on sen arvoista.

Lausun teille todistukseni, että tämä on tosi Jeesuksen Kristuksen kirkko. Olen nähnyt sen hedelmiä eri paikkakunnilla ja monien tuhansien, myös sukulaisteni, elämässä. Sen vuoksi tiedän, että se on tosi. Minäkin olen koetellut sanaa elämässäni monien vuosien ajan ja olen tuntenut sen vaikutukset sielussani. Sen vuoksi tiedän, että se on tosi. Mutta mikä tärkeintä – olen saanut tietää sen totuuden omakohtaisesti ilmoituksen kautta Pyhän Hengen voimalla. Sen vuoksi tiedän, että se on tosi. Kehotan teitä kaikkia tekemään samoin. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.