2010–2019
Valintojen sukupolvi
Huhtikuuta 2014


Valintojen sukupolvi

Kuva
Randall L. Ridd

Teidät on valittu osallistumaan Hänen työhönsä tänä aikana, koska Hän luottaa siihen, että te teette oikeita valintoja.

Nuoret miehet, olette luultavasti kuulleet aiemmin, että te olette ”valittua sukupolvea”, mikä tarkoittaa, että Jumala on valinnut teidät ja valmistanut teitä tulemaan maan päälle tänä aikana suurta tarkoitusta varten. Tiedän, että se on totta. Mutta tänä iltana haluaisin puhua teille käyttäen teistä nimitystä ”valintojen sukupolvi”, sillä koskaan aiemmin historiassa ihmisiä ei ole siunattu niin monilla valinnoilla. Valintojen suurempi määrä merkitsee suurempaa vaihtoehtovalikoimaa. Suurempi vaihtoehtovalikoima merkitsee useampia mahdollisuuksia tehdä hyvää – ja valitettavasti pahaa. Uskon Jumalan lähettäneen teidät tänne tänä aikana, koska Hän luottaa siihen, että te osaatte käyttää erottamisen lahjaa tarjolla olevien ällistyttävien valinnanmahdollisuuksien keskellä.

Vuonna 1974 presidentti Spencer W. Kimball sanoi: ”Uskon, että Herra on innokas antamaan käsiimme keksintöjä, joista meillä maallikoilla on tuskin ollut aavistustakaan” (”When the World Will Be Converted”, Ensign, lokakuu 1974, s. 10).

Ja Hän on antanut! Teillä on varttuessanne käytössä yksi suurenmoisimmista hyvää aikaansaavista välineistä ihmiskunnan historiassa: internet. Se tuo mukanaan valinnanmahdollisuuksien monipuolisen noutopöydän. Valinnanmahdollisuuksien runsaus tuo kuitenkin mukanaan yhtäläisen määrän vastuullisuutta. Internet helpottaa pääsyänne sekä kaikkein parhaaseen että kaikkein pahimpaan, mitä maailmalla on tarjota. Sen avulla voitte lyhyessä ajassa saada aikaan suuria, tai voitte juuttua tyhjänpäiväisyyksien loputtomiin kiemuroihin, jotka tuhlaavat aikaanne ja vahingoittavat mahdollisuuksianne. Napin painalluksella voitte päästä käsiksi mihin tahansa, mitä sydämessänne haluatte. Se onkin avainasia – mitä te sydämessänne haluatte? Mikä vetää teitä puoleensa? Minne halunne johtavat?

Muistakaa, että Jumala ”suo ihmisille heidän halunsa mukaisesti” (Alma 29:4) ja että Hän tuomitsee ”kaikki ihmiset heidän tekojensa mukaan, heidän sydämensä halun mukaan” (OL 137:9; ks. myös Alma 41:3).

Vanhin Bruce R. McConkie on sanonut: ”Todellisessa vaikkakin kuvaannollisessa merkityksessä elämän kirja on aikakirja ihmisten teoista siten kuin se kirjoitetaan heidän omaan kehoonsa. – – Toisin sanoen jokaisella ajatuksella, sanalla ja teolla on [vaikutus] ihmiskehoon. Ne kaikki jättävät merkkinsä – merkkejä, jotka Hän, joka on Iankaikkinen, voi lukea yhtä helposti kuin voi lukea kirjassa olevat sanat.” (Mormon Doctrine, 2. laitos, 1966, s. 97.)

Myös internet tallentaa halunne, jotka ilmenevät hakujen ja klikkausten muodossa. Niitä, jotka odottavat saavansa täyttää nuo halut, on sankoin joukoin. Kun surffaatte internetissä, te jätätte jälkiä – mitä viestitte, missä olette olleet, kuinka kauan olette olleet siellä ja millaiset asiat teitä kiinnostavat. Tällä tavoin internet luo teistä kyberprofiilin – tavallaan ”elämänne kyberkirjan”. Kuten elämässä, internetissäkin saatte yhä enemmän sitä, mitä tavoittelette. Jos halunne ovat puhtaat, internet voi voimistaa niitä, niin että teidän on yhä helpompaa olla mukana kelvollisissa hankkeissa. Mutta näin käy myös vastakkaisessa tapauksessa.

Vanhin Neal A. Maxwell ilmaisi sen tällä tavoin:

”Meistä tulee lopulta sellaisia ja me saamme iankaikkisuudessa sitä, mitä me hellittämättä pitkään haluamme. – –

Vain sivistämällä ja koulimalla halujamme niistä voi tulla meidän liittolaisiamme eikä vihollisiamme!” (Ks. ”Sydämemme halajamisen mukaan”, Valkeus, tammikuu 1997, s. 20–21.)

Nuoret veljeni, jos ette ole aloitteellisia halujenne koulimisessa, maailma tekee sen puolestanne. Joka päivä maailma pyrkii vaikuttamaan haluihinne houkutellen teitä ostamaan jotakin, klikkaamaan jotakin, pelaamaan jotakin, lukemaan tai katsomaan jotakin. Viime kädessä valinta on teidän. Teillä on tahdonvapaus. Se on voima paitsi toimia halujenne mukaan myös jalostaa, puhdistaa ja ylentää halujanne. Tahdonvapaus on teidän voimanne tulla sellaisiksi kuin haluatte. Jokainen valinta vie teitä lähemmäs sitä, millaisiksi teidän on tarkoitus tulla, tai kauemmas siitä. Jokaisella klikkauksella on merkitystä. Kysykää aina itseltänne: ”Mihin tämä valinta johtaa?” Kehittäkää kykyä nähdä tätä hetkeä kauemmas.

Saatana haluaa hallita tahdonvapauttanne, niin että hän voi hallita sitä, millaisia teistä tulee. Hän tietää, että yksi parhaista tavoista tehdä niin on pyydystää teidät riippuvuuskäyttäytymisen ansaan. Teidän valintanne määräävät, antaako tekniikka teille lisää mahdollisuuksia vai orjuuttaako se teitä.

Saanen esittää neljä periaatetta auttaakseni teitä, te valintojen sukupolvi, kouluttamaan halujanne ja opastamaan tekniikan käyttöänne.

Ensiksi: tieto siitä, keitä te todella olette, tekee päätöksistä helpompia

Minulla on ystävä, joka oppi tämän totuuden hyvin henkilökohtaisella tavalla. Hänen poikansa kasvoi evankeliumin piirissä mutta näytti harhailevan hengellisesti. Poika kieltäytyi usein tilaisuuksista käyttää pappeutta. Hänen vanhempansa olivat pettyneitä, kun hän ilmoitti, että oli päättänyt olla palvelematta lähetystyössä. Ystäväni rukoili hartaasti poikansa puolesta toivoen, että tämä kokisi sydämenmuutoksen. Nuo toiveet romuttuivat, kun poika ilmoitti olevansa kihloissa ja aikovansa solmia avioliiton. Isä pyysi poikaansa hankkimaan patriarkallisen siunauksen. Poika suostui lopulta mutta halusi välttämättä mennä patriarkan luo yksin.

Kun hän siunauksen saatuaan tuli takaisin, hän oli hyvin liikuttunut. Hän johdatti tyttöystävänsä ulos, jotta voisi puhua tämän kanssa kahden kesken. Isä kurkisti ulos ikkunasta ja näki, että nuoripari pyyhki pois toistensa kyyneliä.

Myöhemmin poika kertoi isälleen, mitä oli tapahtunut. Hyvin liikuttuneena poika selitti, että siunauksen aikana hän oli nähnyt pilkahduksen siitä, kuka hän oli ollut kuolevaisuutta edeltävässä maailmassa. Hän näki, kuinka uskollisesti ja vaikuttavasti hän oli taivuttanut muita seuraamaan Kristusta. Kun hän tiesi, kuka hän todella oli, kuinka hän voisi olla palvelematta lähetystyössä?

Nuoret miehet, muistakaa, keitä te todella olette. Muistakaa, että teillä on pyhä pappeus. Se innoittaa teitä tekemään oikeita valintoja internetiä käyttäessänne ja koko elämänne ajan.

Toiseksi: kytkeytykää voiman lähteeseen

Aivan siinä kämmenellänne on saatavilla aikakausien viisaus – mikä tärkeämpää, profeettojen sanat Vanhan testamentin ajoista presidentti Thomas S. Monsoniin. Mutta ellette säännöllisesti lataa matkapuhelintanne, se on hyödytön ja tunnette olevanne hukassa ettekä ajan tasalla. Teille ei tulisi mieleenkään jättää päiväksikään akkua lataamatta.

Niin tärkeää kuin onkin lähteä joka päivä kotoa niin että matkapuhelimenne on ladattu täyteen, on paljon tärkeämpää olla ladattu täyteen hengellisesti. Aina kun kytkette puhelimenne lataukseen, antakaa sen muistuttaa teitä niin että kysytte itseltänne, oletteko kytkeytyneet tärkeimpään hengellisen voiman lähteeseen – rukoukseen ja pyhien kirjoitusten tutkimiseen, jotka lataavat teidät innoituksella Pyhän Hengen kautta (ks. OL 11:12–14). Näin opitte tietämään Herran mielen ja tahdon ja voitte tehdä pieniä mutta tärkeitä päivittäisiä valintoja, jotka ratkaisevat suuntanne. Monet meistä keskeyttävät heti tekemisensä lukeakseen tekstiviestin – eikö meidän tulisi pitää Herralta tulevia viestejä vieläkin tärkeämpinä? Meidän ei pitäisi koskaan laiminlyödä yhdistymistä tähän voimaan (ks. 2. Nefi 32:3).

Kolmanneksi: älypuhelimen omistaminen ei tee älykkääksi, mutta sen viisas käyttö voi tehdä

Nuoret miehet, älkää tehkö tyhmyyksiä älypuhelimellanne. Te kaikki tiedätte, mitä tarkoitan (ks. Moosia 4:29). On lukemattomia tapoja, joilla tekniikka voi kääntää ajatuksenne pois siitä, mikä on tärkeintä. Noudattakaa vanhaa sanontaa: ”Keskity siihen, mitä olet tekemässä.” Kun olette ajamassa autoa, ajakaa. Kun olette luokassa, keskittykää oppiaiheeseen. Kun olette ystävienne kanssa, antakaa heille lahjana huomionne. Aivonne eivät pysty keskittymään kahteen asiaan yhtä aikaa. Monen asian tekeminen yhtä aikaa johtaa siihen, että siirrätte huomiotanne vähän väliä edestakaisin asiasta toiseen. Vanha sananlasku sanoo: ”Jos jahtaa kahta jänistä, ei saa kiinni kumpaakaan.”

Neljänneksi: Herra antaa tekniikkaa toteuttaakseen tarkoituksiaan

Tekniikan jumalallinen tarkoitus on jouduttaa pelastuksen työtä. Te valintojen sukupolven jäsenet ymmärrätte tekniikkaa. Käyttäkää sitä nopeuttaaksenne edistymistänne kohti täydellisyyttä. Koska te olette saaneet paljon, teidän täytyy myös antaa (ks. ”Mä koska paljon sain”, MAP-lauluja, 141). Herra odottaa teidän käyttävän näitä suurenmoisia välineitä niin, että kohotatte Hänen työnsä seuraavalle tasolle, viette evankeliumia eteenpäin tavoilla, joita minun sukupolveni ei osaa kuvitellakaan. Siinä missä aiemmat sukupolvet vaikuttivat naapureihinsa ja kotikaupunkiinsa, teillä on voima internetiä ja sosiaalista mediaa käyttäen yltää yli rajojen ja vaikuttaa koko maailmaan.

Todistan, että tämä on Herran kirkko. Teidät on valittu osallistumaan Hänen työhönsä tänä aikana, koska Hän luottaa siihen, että te teette oikeita valintoja. Te olette valintojen sukupolvi. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.