2010–2019
Kristukseen keskittyvä koti – suoja pornografiaa vastaan
Huhtikuuta 2014


Kristukseen keskittyvä koti – suoja pornografiaa vastaan

Kuva
Linda S. Reeves

Suurenmoisin suodatin maailmassa – – on se henkilökohtainen sisäinen suodatin, joka tulee siitä, että meillä on syvä ja pysyvä todistus.

Rakkaat veljet ja sisaret, tänään olen siunattu, sillä yleisön joukossa on 13 vanhinta lastenlastani. Se on saanut minut kysymään: ”Mitä haluan lastenlasteni tietävän?” Tänä aamuna haluaisin puhua suoraan omalle perheelleni ja teidän perheillenne.

Me johtohenkilöt olemme yhä huolestuneempia siitä tuhosta, jota pornografia aiheuttaa kirkon jäsenten ja heidän perheidensä elämässä. Saatana hyökkää ennen kuulumattomalla raivolla.

Yksi syy siihen, miksi olemme täällä maan päällä, on oppia hallitsemaan kuolevaisen ruumiimme intohimoja ja tuntemuksia. Nämä Jumalalta saamamme tunteet auttavat meitä niin, että haluamme mennä naimisiin ja saada lapsia. Miehen ja naisen välisen intiimin aviosuhteen, joka tuo lapsia kuolevaisuuteen, on myös tarkoitus olla kaunis, rakkaudentäyteinen kokemus, joka sitoo yhteen kaksi omistautunutta sydäntä yhdistäen sekä hengen että ruumiin ja saa aikaan ilon ja onnen täyteyden, kun opimme asettamaan toinen toisemme ensimmäiselle sijalle. Presidentti Spencer W. Kimball on opettanut, että avioliitossa ”puoliso tulee tärkeimmälle sijalle aviomiehen tai aviovaimon elämässä, eikä – – mikään muu harrastus tai henkilö tai asia tule koskaan astumaan aviokumppania tärkeämmälle sijalle. – –

Avioliitto edellyttää täyttä uskollisuutta.”1

Monta vuotta sitten yksi lapsistamme oli huomattavan ahdistunut. Menin tytön huoneeseen, jossa hän sitten avautui ja selitti minulle olleensa erään ystävänsä luona ja sattumalta nähneensä televisiosta hätkähdyttäviä ja hämmentäviä kuvia alastoman miehen ja naisen puuhista. Hän alkoi nyyhkyttää ja kertoi, kuinka hirveältä hänen näkemänsä hänestä tuntui, ja hän toivoi saavansa sen pois mielestään. Olin todella kiitollinen siitä, että hän halusi uskoutua minulle. Se antoi minulle mahdollisuuden tyynnytellä hänen viatonta ja tuskaista sydäntään ja auttaa häntä tietämään, kuinka saada apua Vapahtajamme sovituksen ansiosta. Muistan pyhät tunteeni, kun me, äiti ja tytär, polvistuimme yhdessä rukoilemaan saadaksemme apua taivaalliselta Isältämme.

Monet lapset, nuoret ja aikuiset joutuvat tahtomattaan näkemään pornografiaa, mutta kasvava määrä sekä miehiä että naisia päättää katsella sitä, ja se vetää heitä puoleensa tavan takaa, kunnes se aiheuttaa riippuvuuden. Nämä ihmiset saattavat koko sydämestään haluta pois tästä ansasta, mutta he eivät useinkaan pysty selviytymään siitä omin avuin. Kuinka kiitollisia olemmekaan, kun nämä rakkaat päättävät uskoutua meille vanhemmille tai jollekulle kirkon johtohenkilölle. Meidän on parasta olla reagoimatta siihen järkyttyen, suuttuen tai torjuen. Se voi aiheuttaa sen, etteivät he enää puhu asiasta.

Meidän vanhempien ja johtohenkilöiden täytyy neuvoa lapsiamme ja nuoriamme jatkuvasti sekä kuunnella heitä rakastaen ja ymmärtäen. Heidän täytyy tietää pornografian vaaroista ja siitä, kuinka se valtaa elämän aiheuttamalla Hengen menettämisen, tunteiden vääristymistä, vilpillisyyttä, ihmissuhteiden särkymistä ja itsehillinnän menetystä sekä nielaisemalla lähes kaiken ajan, ajatukset ja energian.

Pornografia on häpeällisempää, paheellisempaa ja yksityiskohtaisempaa kuin koskaan aiemmin. Kun neuvomme lapsiamme, voimme yhdessä luoda oman perheemme suunnitelman mittapuineen ja rajoineen. Voimme ehkäistä ongelmia ennalta ja suojella kotiamme käyttämällä elektronisissa laitteissa tarvittavia suodattimia. Vanhemmat, olemmeko tietoisia siitä, että tietokoneiden sijaan suurimpana syyllisenä ovat mobiililaitteet, joissa on internetyhteys?2

Nuoret ja aikuiset, jos olette joutuneet Saatanan virittämään pornografian ansaan, muistakaa, kuinka armollinen rakas Vapahtajamme on. Ymmärrättekö te, kuinka syvästi Herra rakastaa teitä ja pitää teitä arvossa, tälläkin hetkellä? Vapahtajallamme on voima puhdistaa ja parantaa teidät. Hän voi poistaa tuntemanne tuskan ja murheen ja tehdä teidät jälleen puhtaiksi sovituksensa voiman ansiosta.

Me johtohenkilöt olemme myös hyvin huolissamme pornografiariippuvuudesta kärsivien puolisosta ja perheestä. Vanhin Richard G. Scott on pyytänyt hartaasti: ”Ellette ole itse syyllisiä vakavaan syntiin, älkää kärsikö tarpeettomasti toisen syntien seurauksista. – – Voitte tuntea myötätuntoa. – – Teidän ei kuitenkaan pidä ottaa kannettavaksenne vastuuta noista teoista.”3 Tietäkää, että te ette ole yksin. On olemassa apua. Saatavana on riippuvuuksista toipumisen ohjelman tapaamisia puolisoille, muun muassa puhelintapaamisia, jolloin puolisot voivat soittaa kokouspaikalle ja osallistua tapaamiseen omasta kodistaan käsin.

Veljet ja sisaret, kuinka me suojelemme lapsiamme ja nuoriamme? Suodattimet ovat hyödyllisiä välineitä, mutta suurenmoisin suodatin maailmassa, loppujen lopuksi ainoa toimiva, on se henkilökohtainen sisäinen suodatin, joka tulee siitä, että meillä on syvä ja pysyvä todistus taivaallisen Isämme rakkaudesta ja Vapahtajamme sovitusuhrista meidän jokaisen puolesta.

Kuinka johdatamme lapsemme kokemaan syvän kääntymyksen ja pääsemään osallisiksi Vapahtajamme sovituksesta? Rakastan profeetta Nefin julistusta siitä, mitä hänen kansansa teki vahvistaakseen oman aikansa nuoria: ”Me puhumme Kristuksesta, me riemuitsemme Kristuksessa, me saarnaamme Kristuksesta [ja] me profetoimme Kristuksesta – –, jotta lapsemme tietäisivät, mistä lähteestä he voivat odottaa syntiensä anteeksiantoa.”4

Kuinka voimme tehdä sen omassa kodissamme? Jotkut teistä ovat kuulleet minun kertovan siitä, miten ylivoimaisena mieheni Mel ja minä koimme neljän pienen lapsen vanhempina olemisen. Kohdatessamme vanhemmuuden haasteita ja yrittäessämme selviytyä elämän vaatimuksista, kaipasimme epätoivoisesti apua. Rukoilimme ja anoimme tietääksemme, mitä tehdä. Saamamme vastaus oli selvä: ”Ei haittaa, jos koti on sotkuinen ja lapset ovat vielä yöpuvuissaan ja jotkin tehtävät ovat jääneet tekemättä. Ainoat asiat, jotka kotona todella täytyy saada tehtyä, ovat päivittäinen pyhien kirjoitusten tutkiminen ja rukous sekä viikoittainen perheilta.”

Yritimme toki tehdä näitä asioita, mutta ne eivät aina olleet ensimmäisellä sijalla, ja kaiken kaaoksen keskellä ne jäivät joskus tekemättä. Me muutimme painopistettämme ja yritimme olla kantamatta huolta vähemmän tärkeistä asioista. Aloimme keskittyä siihen, että puhumme, riemuitsemme, saarnaamme ja todistamme Kristuksesta pyrkimällä rukoilemaan ja tutkimaan pyhiä kirjoituksia päivittäin ja pitämään perheillan joka viikko.

Äskettäin eräs ystäväni varoitti minua: ”Kun pyydät sisaria lukemaan pyhiä kirjoituksia ja rukoilemaan enemmän, se aiheuttaa heille stressiä. Heidän mielestään heillä on jo liian paljon tekemistä.”

Veljet ja sisaret, minun täytyy omien kokemusteni ja mieheni kokemusten tuoman tiedon perusteella todistaa päivittäisen pyhien kirjoitusten tutkimisen, rukouksen ja viikoittaisen perheillan siunauksista. Juuri näiden asioiden tekeminen auttaa lievittämään stressiä, antaa suuntaa elämällemme ja lisää varjelusta kodissamme. Jos pornografia tai muut haasteet sitten hyökkäävät perhettämme vastaan, voimme pyytää apua Herralta ja odottaa saavamme Hengen suurenmoista ohjausta tietäen, että olemme tehneet sen, mitä Isämme on pyytänyt meitä tekemään.

Veljet ja sisaret, jos kodissamme ei ole harjoitettu näitä tapoja, voimme kaikki aloittaa nyt. Jos lapsemme ovat vähän vanhempia ja kieltäytyvät tulemasta mukaan, voimme aloittaa itseksemme. Kun teemme niin, Hengen vaikutus alkaa täyttää kotimme ja elämämme ja ajan myötä lapsemme saattavat reagoida siihen.

Muistakaa, että elävät apostolit ovat luvanneet myös, että kun etsimme esivanhempiemme nimiä ja valmistamme omien sukulaistemme nimiä temppeliin, meitä varjellaan nyt ja kautta koko elämämme, kun pidämme itsemme kelvollisina saamaan temppelisuosituksen.5 Millaisia lupauksia!

Nuoret, ottakaa vastuu omasta hengellisestä hyvinvoinnistanne. Sulkekaa puhelimenne, mikäli se on tarpeen, laulakaa jotakin Alkeisyhdistyksen laulua, rukoilkaa apua, ajatelkaa jotakin pyhien kirjoitusten kohtaa, poistukaa kesken elokuvanäytöksen, ajatelkaa Vapahtajaa, nauttikaa sakramentti kelvollisina, tutkikaa Nuorten voimaksi -kirjasta, olkaa esimerkkinä ystävillenne, uskoutukaa äidillenne tai isällenne, menkää tapaamaan piispaanne, pyytäkää apua ja hakeutukaa ammattiauttajien luo, mikäli tarpeen.

Mitä haluan lastenlasteni tietävän? Haluan heidän ja teidän tietävän, että minä tiedän Vapahtajan elävän ja rakastavan meitä. Hän on maksanut syntiemme hinnan, mutta meidän täytyy polvistua taivaallisen Isämme edessä syvässä nöyryydessä, tunnustaa syntimme ja anoa Häneltä anteeksiantoa. Meidän täytyy haluta muuttaa sydäntämme ja halujamme sekä nöyrtyä tarpeeksi pyytääksemme apua ja anteeksiantoa niiltä, joita olemme ehkä loukanneet tai jotka olemme hylänneet.

Tiedän, että Joseph Smith näki Jumalan, taivaallisen Isämme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen. Todistan, että meillä on elävä profeetta maan päällä – presidentti Thomas S. Monson. Todistan myös, että emme koskaan joudu harhaan, jos kuuntelemme Jumalan profeetan neuvoja. Todistan liittojemme voimasta ja temppelin siunauksista.

Tiedän, että Mormonin kirja on totta! En pysty selittämään tämän suurenmoisen kirjan voimaa. Tiedän vain, että rukoukseen yhdistettynä Mormonin kirjassa on voima suojella perheitä, vahvistaa ihmissuhteita ja antaa henkilökohtaista luottamusta Herran edessä. Todistan näistä asioista Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.

Viitteet

  1. Kirkon presidenttien opetuksia: Spencer W. Kimball, 2006, s. 214.

  2. Ks. Clay Olsen, ”What Teens Wish Parents Knew”, puhe Utah Coalition Against Pornography -konferenssissa, 22. maaliskuuta 2014; utahcoalition.org.

  3. ”Raskaista kuormista vapautuminen”, Liahona, marraskuu 2002, s. 88.

  4. 2. Nefi 25:26.

  5. Ks. David A. Bednar, ”Lasten sydämet kääntyvät”, Liahona, marraskuu 2011, s. 24–27; Richard G. Scott, ”Kuolleiden lunastamisen aikaansaama ilo”, Liahona, marraskuu 2012, s. 93–95; Neil L. Andersen, ”Find Our Cousins”, puhe RootsTech 2014 -sukututkimuskonferenssissa, 8. helmikuuta 2014, lds.org/prophets-and-apostles/unto-all-the-world/find-our-cousins.