2010–2019
Minä annoin teille esimerkin
Huhtikuuta 2014


Minä annoin teille esimerkin

Kuva
Vanhin Richard G. Scott

Suurin maan päällä koskaan elänyt esimerkki on Vapahtajamme Jeesus Kristus. –– Hän kutsuu meitä noudattamaan täydellistä esimerkkiään.

Kun olen pohtinut velvollisuuttani kertoa evankeliumista, olen muistellut rakkaita ihmisiä, joiden lempeä vaikutus on auttanut minua löytämään jumalallisesti osoitetun tien, joka on tukenut hengellistä edistymistäni. Elämäni ratkaisevina hetkinä taivaallinen Isä on siunannut minua ihmisillä, jotka ovat välittäneet minusta riittävästi ohjatakseen osaltaan valintojani oikeaan suuntaan. He ovat noudattaneet näitä Vapahtajan sanoja: ”Minä annoin teille esimerkin, jotta tekisitte saman minkä minä tein teille.”1

Kun olin pieni, isäni ei ollut kirkon jäsen ja äidistäni oli tullut vähemmän aktiivinen. Me asuimme Washington D.C:ssä, ja äitini vanhemmat asuivat neljäntuhannen kilometrin päässä Washingtonin osavaltiossa. Joitakin kuukausia 8-vuotispäiväni jälkeen isoäiti Whittle tuli toiselta puolen maata käymään luonamme. Isoäiti oli huolissaan siitä, ettei minua eikä isoveljeäni ollut kastettu. En tiedä, mitä hän sanoi vanhemmilleni tästä, mutta sen tiedän, että yhtenä aamuna hän vei veljeni ja minut puistoon ja kertoi meille ajatuksiaan siitä, miksi oli tärkeää saada kaste ja käydä säännöllisesti kirkon kokouksissa. En muista tarkkaan, mitä kaikkea hän sanoi, mutta jotenkin hänen sanansa koskettivat sydäntäni, ja pian veljeni ja minut kastettiin.

Isoäiti antoi meille jatkuvasti tukeaan. Muistan, että aina kun veljeni tai minä saimme tehtävän pitää puheen kirkossa, me soitimme hänelle ja kysyimme ehdotuksia. Muutaman päivän kuluessa postissa saapui käsin kirjoitettu puhe. Jonkin ajan päästä hänen ehdotuksensa olivat enää puheen runko, mikä edellytti meiltä enemmän ponnistelua.

Isoäiti osoitti juuri sopivasti rohkeutta ja kunnioitusta auttaakseen isäämme ymmärtämään, miten tärkeää oli, että hän vei meidät autolla kirkkoon kokouksiimme. Hän auttoi meitä tuntemaan kaikin sopivin tavoin, että me tarvitsemme evankeliumia elämässämme.

Mikä tärkeintä, me tiesimme, että isoäiti rakasti meitä ja että hän rakasti evankeliumia. Hän oli erinomainen esimerkki! Kuinka kiitollinen olenkaan siitä, että hän kertoi minulle todistuksestaan, kun olin aivan pieni. Hänen vaikutuksensa muutti täysin elämäni suunnan iankaikkisiksi ajoiksi.

Myöhemmin kun olin valmistumassa yliopistosta, rakastuin kauniiseen nuoreen naiseen nimeltä Jeanene Watkins. Arvelin, että hänelläkin alkoi olla syviä tunteita minua kohtaan. Eräänä iltana kun puhuimme tulevaisuudesta, hän punoi huolellisesti keskusteluun ajatuksen, joka muutti elämäni ikuisiksi ajoiksi. Hän sanoi: ”Kun minä menen naimisiin, menen naimisiin temppelissä uskollisen kotiin palanneen lähetyssaarnaajan kanssa.”

Ennen sitä en ollut ajatellut paljoakaan lähetystyötä. Sinä iltana intoni harkita lähetystyöpalvelua muuttui merkittävästi. Menin kotiin enkä pystynyt ajattelemaan mitään muuta. Olin hereillä koko yön. Seuraavana päivänä ajatukseni eivät pysyneet lainkaan opinnoissani. Monien rukousten jälkeen tein päätöksen mennä tapaamaan piispaani ja panna alulle lähetystyöhakemukseni.

Jeanene ei koskaan pyytänyt minua palvelemaan lähetystyössä hänen vuoksensa. Hän rakasti minua tarpeeksi kertoakseen minulle vakaumuksestaan ja antoi sitten minulle tilaisuuden ratkaista oman elämäni suunta. Me kumpikin palvelimme lähetystyössä, ja myöhemmin meidät sinetöitiin temppelissä. Jeanenen rohkeus ja sitoutuminen uskoonsa ovat vaikuttaneet ratkaisevasti yhteiselämäämme. Olen varma, ettemme olisi kokeneet sitä onnea, josta nautimme, ilman hänen lujaa uskoaan periaatteeseen asettaa Herran palveleminen etusijalle. Hän on suurenmoinen, vanhurskas esimerkki!

Sekä isoäiti Whittle että Jeanene rakastivat minua riittävästi kertoakseen vakaumuksensa siitä, että evankeliumin toimitukset ja taivaallisen Isän palveleminen siunaisivat elämääni. Kumpikaan heistä ei pakottanut minua eikä saanut minua tuntemaan huonommuutta siitä, millainen olin. He yksinkertaisesti rakastivat minua ja rakastivat taivaallista Isää. Kumpikin tiesi, että Hän voisi tehdä elämästäni enemmän kuin mihin pystyisin itsekseni. Kumpikin auttoi minua rohkeasti ja rakastavin tavoin löytämään tien suurimpaan onneen.

Kuinka meistä jokaisesta voi tulla sellainen merkittävä vaikuttaja? Meidän täytyy olla varmoja siitä, että rakastamme vilpittömästi niitä, joita haluamme auttaa vanhurskaudessa niin että he voivat alkaa luottaa Jumalan rakkauteen. Hyvin monille maailmassa ensimmäinen haaste evankeliumin vastaanottamiseksi on nimittäin alkaa uskoa taivaalliseen Isään, joka rakastaa heitä täydellisesti. Heidän on helpompaa alkaa uskoa, kun heillä on ystäviä tai sukulaisia, jotka rakastavat heitä samankaltaisella tavalla.

Se, että saatte heidät luottamaan rakkauteenne, voi auttaa heitä uskomaan Jumalan rakkauteen. Kun sitten rakastavasti ja huomaavaisesti kerrotte heille oppimistanne asioista, saamistanne kokemuksista ja periaatteista, joita olette noudattaneet löytääksenne ratkaisuja omiin ongelmiinne, nämä viestinne ovat siunaukseksi heidän elämässään. Osoittakaa olevanne vilpittömän kiinnostuneita heidän hyvinvoinnistaan ja lausukaa sitten todistuksenne Jeesuksen Kristuksen evankeliumista.

Te voitte auttaa tavoilla, jotka perustuvat periaatteeseen ja oppiin. Kannustakaa rakastamianne ihmisiä etsimään ymmärrystä siitä, mitä Herra haluaisi heidän tekevän. Yksi tapa tehdä niin on esittää heille kysymyksiä, jotka panevat heidät ajattelemaan, ja antaa heille sitten riittävästi aikaa – olipa se tunteja, päiviä, kuukausia tai enemmän – pohtia ja pyrkiä saamaan itse selville vastaukset. Teidän pitää kenties auttaa heitä oppimaan, kuinka rukoilla ja kuinka huomata vastauksia rukouksiinsa. Auttakaa heitä ymmärtämään, että pyhät kirjoitukset ovat elintärkeä lähde vastauksien saamiseksi ja huomaamiseksi. Tällä tavoin autatte heitä valmistautumaan tuleviin mahdollisuuksiin ja haasteisiin.

Jumalan tarkoitus on ”ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttaminen”2. Se on olennaista kaikessa, mitä teemme. Joskus uppoudumme niin johonkin sellaiseen, mitä pidämme kiehtovana, tai arkipäivän askareet vievät meidät niin mukanaan, että me kadotamme näkyvistämme Jumalan päämäärät. Kun johdonmukaisesti keskitätte elämänne aivan perusperiaatteisiin, te saatte ymmärrystä siitä, mitä teidän on määrä tehdä, te kannatte enemmän hedelmää Herralle ja olette itse onnellisempia.

Kun keskitätte elämänne pelastussuunnitelman perusperiaatteisiin, te syvennytte paremmin kertomaan siitä, mitä tiedätte, koska ymmärrätte evankeliumin toimitusten iankaikkisen tärkeyden. Kerrotte tietämistänne asioista tavalla, joka edistää ystävissänne halua vahvistua hengellisesti. Autatte rakkaitanne saamaan halun sitoutua noudattamaan kaikkia Jeesuksen Kristuksen käskyjä ja ottamaan päälleen Hänen nimensä.

Muistakaa, että yksilön kääntymys on vain osa työtä. Pyrkikää aina vahvistamaan perheitä. Opettakaa niin, että teillä on näkemys siitä, miten tärkeää on, että perheet sinetöidään yhteen temppelissä. Muutamien perheiden kohdalla se voi viedä vuosia. Niin kävi vanhempieni kohdalla. Monta vuotta sen jälkeen kun minut oli kastettu, kastettiin isäni, ja myöhemmin perheemme sinetöitiin temppelissä. Isä palveli sinetöijänä temppelissä, ja äiti palveli siellä hänen kanssaan. Kun teillä on näkemys temppelin sinetöimistoimituksista, te autatte Jumalan valtakunnan rakentamisessa maan päälle.

Muistakaa, että rakkautenne niitä kohtaan, joita haluatte auttaa, on se voimallinen pohja, jolta voitte vaikuttaa heihin. Isoäiti Whittlen ja vaimoni Jeanenen vaikutus olisi ollut merkityksetön, ellen olisi ensin tiennyt, että he rakastivat minua ja halusivat minun saavan parasta elämässä.

Sen lisäksi että rakastatte heitä, luottakaa heihin. Joissakin tapauksissa luottaminen voi tuntua vaikealta, mutta keksikää jokin keino luottaa heihin. Taivaallisen Isän lapset voivat tehdä hämmästyttäviä asioita, kun he tuntevat, että heihin luotetaan. Jokainen kuolevaisuudessa elävä Jumalan lapsi valitsi Vapahtajan suunnitelman. Luottakaa siihen, että kun heille annetaan mahdollisuus, he tekevät niin jälleen.

Kertokaa periaatteista, jotka auttavat rakastamianne ihmisiä ponnistelemaan eteenpäin iankaikkiseen elämään johtavalla polulla. Muistakaa, että me kaikki edistymme rivi rivin päälle. Te olette noudattaneet tuota samaa kaavaa saadessanne ymmärrystä evankeliumista. Kertokaa evankeliumista yksinkertaisesti.

Henkilökohtainen todistuksenne Jeesuksen Kristuksen sovituksesta on vaikuttava keino. Muita apukeinoja sen lisäksi ovat rukous, Mormonin kirja ja muut pyhät kirjoitukset sekä sitoutumisenne pappeuden toimituksiin. Kaikki nämä tuovat osaltaan Hengen johdatusta, johon teidän on aivan ratkaisevan tärkeää luottaa.

Voitte olla tehokkaita ja tehdä mitä Kristus on tehnyt3, kun keskitytte tähän evankeliumin perusperiaatteeseen: juuri Jeesuksen Kristuksen sovituksen ansiosta meidän on mahdollista tulla enemmän taivaallisen Isämme kaltaisiksi, niin että voimme elää iankaikkisesti yhdessä perheyksiköissämme.

Mikään muu oppi ei ole olennaisempi työllemme kuin Jeesuksen Kristuksen sovitus. Todistakaa Vapahtajasta ja Hänen sovitusuhrinsa voimasta jokaisessa sopivassa tilanteessa. Käyttäkää pyhien kirjoitusten kohtia, jotka opettavat Hänestä ja siitä, miksi Hän on täydellinen esikuva jokaiselle elämässä.4 Teidän pitää tutkia uutterasti. Älkää uppoutuko toisarvoisiin asioihin niin täysin, että teiltä jää oppimatta Herran oppi ja opetukset. Kun teillä on vankka, henkilökohtainen opillinen pohja, voitte voimallisella tavalla kertoa elintärkeistä totuuksista niille, jotka kaipaavat niitä kipeästi.

Me palvelemme taivaallista Isäämme parhaiten olemalla vanhurskaana vaikutuksena muille ja palvelemalla heitä.5 Suurin maan päällä koskaan elänyt esimerkki on Vapahtajamme Jeesus Kristus. Hänen palvelutyönsä kuolevaisuudessa täyttyi ihmisten opettamisesta, palvelemisesta ja rakastamisesta. Hän istuutui ihmisten joukkoon, joita pidettiin kelvottomina Hänen seuraansa. Hän rakasti heitä jokaista. Hän näki heidän tarpeensa ja opetti heille evankeliumiaan. Hän kutsuu meitä noudattamaan täydellistä esimerkkiään.

Minä tiedän, että Hänen evankeliuminsa on tie rauhaan ja onneen tässä elämässä. Muistakaamme tehdä niin kuin Hän osoittamalla rakkauttamme ja luottamustamme ja kertomalla tietomme totuudesta niille, jotka eivät ole vielä ottaneet vastaan evankeliumin kirkasta valoa. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.