2010–2019
Etsitään: käsiä ja sydäntä jouduttamaan työtä
Huhtikuuta 2014


Etsitään: käsiä ja sydäntä jouduttamaan työtä

Kuva
Linda K. Burton

Me voimme tarjota käsiä auttamaan ja sydämen jouduttamaan taivaallisen Isän suurenmoista työtä.

Rakkaat sisaret, miten rakastammekaan teitä! Kun katsoimme tuota hienoa videota, näittekö oman kätenne ojentuvan auttamaan jotakuta tuon liittopolun varrella? Minä ajattelin nuorta Alkeisyhdistyksen tyttöä nimeltä Brynn, jolla on vain yksi käsi, ja silti hän käyttää tuota kättä ollakseen osaltaan siunaamassa perhettään ja ystäviään – myöhempien aikojen pyhiä ja muihin kirkkokuntiin kuuluvia. Eikö hän olekin kaunis? Ja niin olette tekin! Sisaret, me voimme tarjota käsiä auttamaan ja sydämen jouduttamaan taivaallisen Isän suurenmoista työtä.

Aivan kuten uskolliset sisaremme pyhissä kirjoituksissa, sellaiset kuin Eeva, Saara, Maria ja monet muut, tiesivät, keitä he olivat ja mikä oli heidän tarkoituksensa, myös Brynn tietää, että hän on Jumalan tytär.1 Mekin voimme tuntea oman jumalallisen perintömme Jumalan rakkaina tyttärinä ja sen elintärkeän työn, jota Hän haluaa meidän tekevän.

Vapahtaja on opettanut: ”Joka tahtoo noudattaa hänen tahtoaan, pääsee kyllä selville siitä.”2 Mitä meidän pitää tietää ja tehdä, jotta voimme palata Isän luo?3 Me voimme ottaa oppia kertomuksesta rikkaasta nuorukaisesta, joka kysyi Jeesukselta, mitä hänen piti tehdä, jotta hän saisi iankaikkisen elämän.

Jeesus vastasi hänelle: ”Jos haluat päästä sisälle elämään, noudata käskyjä.”

Nuorukainen kysyi Jeesukselta, mitä käskyjä hänen pitäisi noudattaa. Silloin Jeesus muistutti häntä useista kymmeneen käskyyn kuuluvista käskyistä, jotka ovat meille kaikille tuttuja.

Nuorukainen vastasi: ”Kaikkia niitä olen noudattanut, – – mitä vielä puuttuu?”

Jeesus sanoi: ”Jos tahdot olla täydellinen, niin mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille. Silloin sinulla on aarre taivaissa. Tule sitten ja seuraa minua.”4

Jeesus kehotti nuorukaista osallistumaan työhönsä – opetuslapsen työhön. Se on meidänkin työmme. Meidän tulee ”panna pois se, mikä on tästä maailmasta”5, pysyä liitoissamme, tulla Kristuksen luokse ja seurata Häntä. Niin opetuslapset tekevät!

Sisaret, emmehän ala soimata itseämme siksi, että Vapahtaja puhui rikkaalle nuorukaiselle täydelliseksi tulemisesta. Sana täydellinen tässä kertomuksessa on käännetty kreikankielisestä sanasta, joka tarkoittaa ”kokonaista”. Kun me yritämme parhaamme mukaan kulkea eteenpäin liittopolulla, meistä tulee tässä elämässä kokonaisempia ja täydellisempiä.

Kuten sillä rikkaalla nuorukaisella Jeesuksen aikaan, meillä on toisinaan kiusaus luovuttaa tai kääntyä takaisin, koska ajattelemme kenties, ettemme pysty siihen yksin. Ja olemme siinä oikeassa! Ilman apua me emme pysty tekemään niitä vaikeita asioita, joita meitä on pyydetty tekemään. Apua saamme Jeesuksen Kristuksen sovituksesta, Pyhän Hengen johdatuksesta ja muiden ihmisten auttavista käsistä.

Eräs uskollinen naimaton sisar todisti äskettäin, että sovituksen ansiosta hän on saanut voimaa kasvattaa auttavin käsin ja auliin sydämin neljää lasta, jotka hänen sisarensa oli jättänyt jälkeensä kuoltuaan syöpään. Se toi mieleeni jotakin, mitä vanhin Neal A. Maxwell on sanonut: ”Kaikki helpot asiat, joita kirkolla on ollut tehtävänään, on tehty. Tästä eteenpäin tämä on suurta seikkailua, ja haluamme seurata koetellaan joillakin kiinnostavilla tavoilla.”6 Teidät on lähetetty maan päälle tällä ajan taloudenhoitokaudella sen vuoksi, keitä te olette ja mitä teitä on valmistettu tekemään! Huolimatta siitä, mitä Saatana yrittää taivuttaa meitä ajattelemaan siitä, keitä me olemme, todellisuudessa me olemme Jeesuksen Kristuksen opetuslapsia!

Mormon oli todellinen opetuslapsi, joka eli aikana, jolloin ”jokainen sydän paatui, – – eikä niin suurta jumalattomuutta ollut koskaan ollut kaikkien Lehin lasten keskuudessa”7. Olisiko teistä ollut mukavaa elää sinä aikana? Ja silti Mormon julisti rohkeasti: ”Katso, minä olen Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan opetuslapsi.”8

Ettekö rakastakin Mormonia? Hän tiesi, kuka hän on ja mikä hänen tehtävänsä on, eikä hän antanut ympärillään olevan pahuuden kääntää huomiotaan muualle. Itse asiassa hän piti kutsumustaan lahjana.9

Ajatelkaa, mikä siunaus on tulla kutsutuksi antamaan päivittäisen opetuslapseutemme lahja Herralle julistamalla sanoin ja teoin: ”Katso, minä olen Jeesuksen Kristuksen opetuslapsi!”

Rakastan presidentti Boyd K. Packerin kertomusta eräästä suloisesta sisaresta, jota pilkattiin siksi, että hän noudatti profeetan neuvoa varastoida elintarvikkeita. Hänen arvostelijansa sanoi, että tiukan paikan tullen hänen johtajansa pyytäisivät häntä jakamaan ruokavarastonsa muiden kanssa. Hänen, todellisen opetuslapsen, yksinkertainen ja päättäväinen vastauksensa oli: ”Ainakin minulla on jotakin, mistä antaa.”10

Minä rakastan kirkon naisia, nuoria ja vanhoja. Olen nähnyt teidän lujuutenne. Olen nähnyt teidän uskonne. Teillä on annettavaa, ja te olette halukkaita antamaan sen. Te teette niin ilman fanfaareja tai julkisuutta kiinnittäen huomion Jumalaan, jota me palvelemme, ettekä itseenne, ja ajattelematta lainkaan, mitä saatte siitä.11 Niin opetuslapset tekevät!

Tapasin hiljattain Filippiineillä nuoren naisen, jonka perheestä oli tullut vähemmän aktiivinen kirkossa, kun hän oli ollut seitsenvuotias. Siitä syystä hän oli joutunut kävelemään yksin viikko toisensa jälkeen vaarallista tietä kirkkoon. Hän kertoi, että kun hän oli 14-vuotias, hän päätti pysyä uskollisena liitoilleen, jotta hän olisi kelvollinen kasvattamaan tulevan perheensä kodissa, joka ”on pappeuden voiman siunaama”12. Paras tapa vahvistaa kotia, nykyistä tai tulevaa, on pitää liitot, lupaukset, jotka olemme antaneet toisillemme ja Jumalalle.

Niin opetuslapset tekevät!

Eräs uskollinen japanilainen sisar ja hänen miehensä kävivät lähetyskentällämme Koreassa. Sisar ei puhunut koreaa eikä juuri englantiakaan, mutta hänellä oli aulis sydän ja hän halusi käyttää ainutlaatuisia lahjojaan ja auttavia käsiään Herran työhön. Niin opetuslapset tekevät! Hän opetti lähetyssaarnaajiamme tekemään yksinkertaisen origamin – suun, joka avautui ja sulkeutui. Sitten hän muutamalla osaamallaan englanninkielisellä sanalla opetti lähetyssaarnaajia ”avaamaan suunsa” kertomaan evankeliumista – opetus, jota he eivät koskaan unohda, enkä unohda minäkään.

Kuvitelkaa hetki, että seisotte yhdessä minun sekä muiden miljoonien sisarten ja veljien kanssa Hänen kirkossaan ja kuljette rohkeasti eteenpäin tehden sitä, mitä opetuslapset tekevät – palvelette ja rakastatte Vapahtajan tavoin. Mitä teille merkitsee se, että olette Jeesuksen Kristuksen opetuslapsia?

Sadattuhannet epäitsekkäät Jeesuksen Kristuksen opetuslapset ovat käyttäneet Mormon Helping Hands -hankkeen liivejä ja paitoja, kun he ovat tarttuneet tilaisuuteen palvella ajallisissa asioissa. Mutta on muitakin tapoja, joilla omistautuneet opetuslapset voivat palvella. Kuvitelkaa kanssani mahdollisia hengellisiä ”työhön etsitään” -kylttejä, jotka liittyvät pelastuksen työhön:

  • Työhön etsitään: äitejä ja isiä kasvattamaan lapsiaan valossa ja totuudessa

  • Työhön etsitään: tyttäriä ja poikia, sisaria ja veljiä, tätejä, setiä ja enoja, serkkuja, isovanhempia ja todellisia ystäviä palvelemaan opastajina ja tarjoamaan auttavia käsiä liittopolun varrella

  • Työhön etsitään: niitä, jotka kuuntelevat Pyhän Hengen kuiskauksia ja toimivat saamiensa vaikutelmien mukaan

  • Työhön etsitään: niitä, jotka elävät evankeliumin mukaan päivittäin pienin ja yksinkertaisin tavoin

  • Työhön etsitään: sukututkimus- ja temppelityöntekijöitä yhdistämään perheitä iankaikkisesti

  • Työhön etsitään: lähetyssaarnaajia ja jäseniä levittämään ”hyvää uutista” – Jeesuksen Kristuksen evankeliumia

  • Työhön etsitään: pelastajia etsimään niitä, jotka ovat eksyneet

  • Työhön etsitään: liittojen pitäjiä puolustamaan lujina sitä, mikä on totta ja oikein

  • Työhön etsitään: Herran Jeesuksen Kristuksen todellisia opetuslapsia.

Vuosia sitten vanhin M. Russell Ballard esitti kaikuvan kutsun kirkon sisarille sanoessaan:

”Tämän päivän ja toisen tulemisensa päivän välisenä aikana Herra tarvitsee jokaisessa perheessä, jokaisessa seurakunnassa, jokaisella paikkakunnalla, jokaisessa kansakunnassa naisia, jotka astuvat vanhurskaasti esiin ja sanovat sekä sanoin että teoin: ’Tässä olen, lähetä minut.’

Kysymykseni kuuluu: ’Oletko sinä yksi näistä naisista?’”13

Toivon, että jokainen meistä voi antaa raikuvan vastauksen: ”Kyllä!” Päätän erään Alkeisyhdistyksen laulun sanoin:

Liiton teimme, jakaa voimme lahjan tään.

Opettaa voi aina esimerkillään.

Sanoin, teoin voimme muille todistaa:

Tahdomme Kristusta palvella.14

Koska olemme todellisia opetuslapsia, tarjotkaamme aulis sydämemme ja auttavat kätemme jouduttamaan Hänen työtään. Ei haittaa, jos meillä on Brynnin tavoin vain yksi käsi. Ei haittaa, jos emme ole vielä täydellisiä ja kokonaisia. Me olemme omistautuneita opetuslapsia, jotka ojentavat kätensä ja auttavat toisiaan matkan varrella. Sisaruutemme ulottuu sukupolvien taakse niihin uskollisiin sisariin, jotka ovat eläneet aiemmin. Yhdessä sisarina ja yksimielisinä elävien profeettojen, näkijöiden ja ilmoituksensaajien kanssa, joilla on palautetut pappeuden avaimet, me voimme kulkea ykseydessä opetuslapsina, palvelijoina, joilla on aulis sydän ja auliit kädet jouduttamaan pelastuksen työtä. Kun teemme niin, meistä tulee Vapahtajan kaltaisia. Siitä todistan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.