2010–2019
Kunnes kohtaamme jälleen


Kunnes kohtaamme jälleen

Kuva
Presidentti Thomas S. Monson

Olkoon ja pysyköön meissä se henki, jota olemme tunteneet näiden kahden päivän aikana, kun palaamme päivittäisten asioiden pariin.

Veljeni ja sisareni, miten suurenmoinen konferenssi tämä onkaan ollut. Olemme nauttineet hengellistä ravintoa kuunnellessamme niiden miesten ja naisten innoitettuja sanoja, jotka ovat puhuneet meille. Musiikki on ollut erinomaista, sanomat ovat olleet valmisteltuja ja ne on esitetty Pyhän Hengen kehotusten mukaisesti, ja rukoukset ovat tuoneet meitä lähemmäksi taivasta. Olemme ylentyneet kaikin tavoin, kun olemme olleet yhdessä.

Toivon, että varaamme aikaa lukeaksemme konferenssipuheet, kun ne tulevat muutaman seuraavan päivän kuluessa lds.org-sivustolle ja kun ne julkaistaan painettuna Liahona-lehden tulevassa numerossa, sillä ne ansaitsevat sen, että tarkastelemme ja tutkimme niitä tarkoin.

Tiedän, että yhdytte kanssani vilpittömään kiitokseemme niille veljille ja sisarille, jotka vapautettiin tämän konferenssin aikana. He ovat palvelleet hyvin ja ovat edistäneet merkittävällä tavalla Herran työtä. Heidän omistautumisensa on ollut täydellistä.

Olemme myös antaneet kohotetuin käsin tukemme niille veljille, jotka on kutsuttu uusiin vastuullisiin tehtäviin. Toivotamme heidät tervetulleiksi ja haluamme heidän tietävän, että odotamme innolla saavamme palvella heidän kanssaan Mestarin asialla.

Kun pohdiskelemme sanomia, jotka olemme kuulleet, toivon, että päätämme toimia hieman paremmin kuin olemme tehneet aikaisemmin. Olkaamme ystävällisiä ja rakastavia niitä kohtaan, joiden uskonkäsitykset ja mittapuut poikkeavat omistamme. Vapahtaja toi tähän maailmaan rakkauden ja hyväntahdon sanoman kaikille miehille ja naisille. Noudattakaamme aina Hänen esimerkkiään.

Nykyajan maailmassa me kohtaamme monia vakavia haasteita, mutta vakuutan teille, että taivaallinen Isämme muistaa meidät. Hän johdattaa ja siunaa meitä, kun me uskomme ja turvaamme Häneen, ja Hän ohjaa meidät läpi kaikkien vaikeuksien, joita eteemme tulee.

Taivaan siunaukset olkoot meidän jokaisen kanssa. Täyttykööt kotimme rakkaudesta ja huomaavaisuudesta sekä Herran Hengestä. Ravitkaamme jatkuvasti todistustamme evankeliumista, jotta se olisi meille suojana vastustajan rusikoimista vastaan. Olkoon ja pysyköön meissä se henki, jota olemme tunteneet näiden kahden päivän aikana, kun palaamme päivittäisten asioiden pariin, ja olkaamme aina Herran asialla.

Todistan siitä, että tämä työ on totta, että Vapahtajamme elää ja että Hän opastaa ja johtaa kirkkoaan täällä maan päällä. Jätän teille todistukseni siitä, että Jumala, iankaikkinen Isämme, elää ja rakastaa meitä. Hän on todellakin meidän Isämme, ja Hän on todellinen persoona. Huomatkaamme, kuinka lähelle meitä Hän on halukas tulemaan, kuinka pitkälle Hän on halukas menemään auttaakseen meitä ja kuinka paljon Hän rakastaa meitä.

Veljeni ja sisareni, Jumala siunatkoon teitä. Olkoon Hänen lupaamansa rauha teidän kanssanne nyt ja aina.

Jätän teille jäähyväiset, kunnes tapaamme taas puolen vuoden päästä, ja teen sen Jeesuksen Kristuksen, Herramme ja Vapahtajamme, nimessä. Aamen.