2010–2019
Hengellisiä pyörretuulia
Huhtikuuta 2014


Hengellisiä pyörretuulia

Kuva
Vanhin Neil L. Andersen

Älkää antako pyörretuulien vetää teitä alas. Tämä on teidän aikaanne – seisoa lujina Herran Jeesuksen Kristuksen opetuslapsina.

Tervehdin teitä tänä aamuna – etenkin nuoria, joita on sekä täällä konferenssikeskuksessa että joka puolella maailmaa. Nuoret ovat valittu sukupolvi, jolla on määränpää, ja puhun erityisesti teille.

Monia vuosia sitten kun olimme käymässä sukulaistemme luona Floridassa, pyörremyrsky iski melko lähelle meitä. Eräs talovaunussa asuva nainen haki suojaa wc:stään. Vaunu alkoi täristä. Kului muutama hetki. Sitten hän kuuli naapurinsa äänen: ”Minä olen täällä etuhuoneessa.” Kun hän tuli wc:stä, hän huomasi aivan ällistyneenä, että pyörremyrsky oli nostanut hänen talovaununsa ilmaan, kuljettanut sitä ja pudottanut sen täsmälleen oikein päin hänen naapurinsa talovaunun päälle.

Nuoret ystäväni, maailma ei solju rauhallisesti kohti Vapahtajan toista tulemista. Pyhissä kirjoituksissa kerrotaan, että ”kaikki [tulee olemaan] levottomuuden vallassa”1. Brigham Young sanoi: ”Tämän kirkon alkuvaiheissa minulle ilmoitettiin, että kirkko laajenisi, menestyisi, kasvaisi ja levittäytyisi, ja että samassa suhteessa kuin evankeliumi leviäisi maan kansojen keskuuteen, myös Saatanan valta lisääntyisi.”2

Kuva
A tornado.

Huolestuttavampia kuin profetoidut maanjäristykset ja sodat3 ovat ne hengelliset pyörretuulet, jotka voivat temmata teidät hengellisiltä perustuksiltanne ja pudottaa henkenne paikkoihin, joita ette koskaan kuvitelleet mahdollisiksi – toisinaan tuskin edes huomaatte, että teitä on siirretty.

Pahimpia pyörretuulia ovat vastustajan kiusaukset. Synti on aina kuulunut maailmaan, mutta koskaan se ei ole ollut niin helposti saatavilla, niin kyltymätöntä ja niin hyväksyttyä. Tietenkin on olemassa eräs väkevä voima, joka voi laannuttaa synnin pyörretuulet. Sitä sanotaan parannukseksi.

Kaikki elämän pyörretuulet eivät ole teidän omaa aikaansaannostanne. Jotkin johtuvat muiden ihmisten vääristä valinnoista ja jotkin vain siitä, että elämme kuolevaisuudessa.

Kun presidentti Boyd K. Packer oli pieni poika, hän sairasti rampauttavan polion. Kun vanhin Dallin H. Oaks oli seitsenvuotias, hänen isänsä kuoli äkillisesti. Kun sisar Carol F. McConkie, joka on Nuorten Naisten ylimmässä johtokunnassa, oli teini-ikäinen, hänen vanhempansa erosivat. Teille tulee haasteita, mutta kun luotatte Jumalaan, ne vahvistavat uskoanne.

Kuva
Cutaway showing the roots of a tree growing in windy conditions.

Luonnossa puista, jotka kasvavat tuulisissa olosuhteissa, tulee vankempia. Kun tuulet piiskaavat nuorta puuntainta, puun sisäiset voimat saavat aikaan kaksi asiaa. Ensiksikin ne saavat juuret kasvamaan nopeammin ja leviämään laajemmalle. Toiseksi puussa olevat voimat alkavat luoda solurakenteita, jotka tosiaankin tekevät rungosta ja oksista paksumpia sekä taipuisampia tuulen paineessa. Nämä vahvemmat juuret ja oksat suojelevat puuta tuulilta, joita varmasti tulee jatkossakin.4

Te olette äärimmäisen paljon kallisarvoisempia Jumalalle kuin puut. Te olette Hänen poikiaan ja Hänen tyttäriään. Hän on tehnyt henkenne vahvaksi ja kykeneväksi olemaan sitkeä elämän pyörretuulissa. Nuoruutenne pyörretuulet, kuten nuorta puuta riepotteleva tuuli, voivat lisätä hengellistä lujuuttanne valmistaen teitä tuleviin vuosiin.

Kuinka valmistaudutte pyörretuuliinne? ”Muistakaa, – – että teidän on rakennettava perustuksenne meidän Lunastajamme kalliolle, hänen, joka on Kristus, Jumalan Poika, niin että kun Perkele lähettää väkevät tuulensa, – – nuolensa pyörretuulessa, – – kun kaikki hänen rakeensa ja hänen väkevä myrskynsä pieksevät teitä, sillä ei ole valtaa – – vetääkseen teidät alas – – sen kallion tähden, jolle teidät on rakennettu.”5 Siinä on turvanne pyörretuulta vastaan.

Presidentti Thomas S. Monson on sanonut: ”Siinä missä kirkon ja yhteiskunnan tasovaatimukset kerran olivat enimmäkseen yhdenmukaisia, välillämme on nyt leveä juopa, ja se laajenee laajenemistaan.”6 Tämä juopa aiheuttaa joidenkuiden kohdalla voimakkaita hengellisiä pyörretuulia. Saanen kertoa esimerkin.

Viime kuussa ensimmäinen presidenttikunta ja kahdentoista koorumi lähettivät kirjeen kirkon johtajille ympäri maailman. Siinä luki muun muassa: ”Siviililakeihin tehdyt muutokset eivät muuta – eivätkä voikaan muuttaa – sitä moraalilakia, jonka Jumala on säätänyt. Jumala odottaa meidän pitävän kunniassa Hänen käskynsä ja noudattavan niitä riippumatta poikkeavista mielipiteistä ja suuntauksista yhteiskunnassa. Hänen antamansa siveyden laki on selkeä: sukupuolisuhteet ovat soveliaita vain miehen ja naisen välillä, jotka on laillisesti ja lainmukaisesti vihitty aviomieheksi ja vaimoksi. Kehotamme teitä tarkastelemaan oppia, joka sisältyy julkaisuun ’Perhe – julistus maailmalle’.”7

Kun maailma luisuu pois Herran antamasta siveyden laista, me emme tee niin. Presidentti Monson on sanonut: ”Ihmiskunnan Vapahtaja on kuvannut itseään sellaiseksi, joka on maailmassa mutta ei maailmasta. Mekin voimme olla maailmassa olematta maailmasta, kun hylkäämme väärät käsitykset ja väärät opetukset ja pysymme uskollisina sille, mitä Jumala on käskenyt.”8

Vaikka monet hallintoelimet ja hyvää tarkoittavat ihmiset ovat määritelleet uudelleen avioliittoa, Herra ei ole sitä tehnyt. Aivan alussa Jumala vihki avioliittoon miehen ja naisen – Aadamin ja Eevan. Hänen tahtonaan oli, että avioliiton tarkoitukset ulottuisivat aikuisten henkilökohtaista tyydytystä ja täyttymystä paljon pidemmälle, sillä vieläkin tärkeämpää oli luoda sellainen ihanteellinen ympäristö, johon lapset voisivat syntyä ja jossa heitä voitaisiin kasvattaa ja hoivata. Perheet ovat taivaan aarre.9

Miksi me puhumme tästä jatkuvasti? Kuten apostoli Paavali on sanonut: ”Emmekä me kiinnitä katsettamme näkyvään vaan näkymättömään.”10 Herran Jeesuksen Kristuksen apostoleina meidän tehtävänämme on opettaa Luojamme suunnitelmaa lapsiaan varten ja varoittaa siitä, mitä Hänen käskyjensä sivuuttamisesta seuraa.

Puhuin hiljattain erään lehvänsitojan kanssa, joka asuu Yhdysvalloissa. Lainaan hänen sähköpostiviestiään:

”Tänä kuluvana vuonna jotkut ystävistäni Facebookissa alkoivat julkaista kantaansa avioliitosta. Monet kannattivat samaa sukupuolta olevien avioliittoa, ja useat meidän kirkon nuoret ilmaisivat ’tykkäävänsä’ noista kannanotoista. Minä en kommentoinut.

Päätin julistaa uskoni perinteiseeen avioliittoon huomaavaisella tavalla.

Kuva
Screenshot of a Facebook message taken on 4-14-14

Lisäsin profiilikuvani viereen tekstin: ’Minä uskon miehen ja naisen väliseen avioliittoon.’ Aloin saada kommentteja miltei välittömästi. ’Sinä olet itsekäs.’ ’Sinä tuomitset.’ Yksi vertasi minua orjanomistajaan. Ja hyvältä ystävältä, joka on uskollinen kirkon jäsen, sain tämän kommentin: ’Sinun pitää olla ajan tasalla. Asiat muuttuvat, ja niin pitäisi sinunkin.’

Minä en taistellut vastaan”, hän sanoi, ”mutta en myöskään poistanut kannanottoani.”

Hän lopettaa viestinsä: ”Joskus, kuten presidentti Monson sanoo, ’On seistävä yksin.’ Toivottavasti me nuoret seisomme yhdessä ja olemme uskollisia Jumalalle ja Hänen elävien profeettojensa opetuksille.”11

Meidän pitäisi olla erityisen huolissamme niistä, jotka kamppailevat samaan sukupuoleen kohdistuvan viehtymyksen kanssa. Se on pyörretuuli, jonka vauhti on valtava. Haluan ilmaista rakkauteni ja ihailuni niitä kohtaan, jotka kohtaavat tämän uskon koetuksen rohkeasti ja pysyvät uskollisina Jumalan käskyille!12 Mutta jokainen – päätöksistään ja uskonkäsityksistään riippumatta – ansaitsee ystävällisyytemme ja huomaavaisuutemme.13

Vapahtaja opetti meitä rakastamaan paitsi ystäviämme myös niitä, jotka ovat eri mieltä kanssamme – ja jopa niitä, jotka torjuvat meidät. Hän sanoi: ”Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkan te siitä ansaitsette? – – Jos te tervehditte vain ystäviänne, mitä erinomaista siinä on?”14

Profeetta Joseph Smith kehotti meitä kavahtamaan omahyväisyyttä ja avartamaan sydämemme kaikkia ihmisiä kohtaan, kunnes ”haluamme nostaa heidät harteillemme”.15 Jeesuksen Kristuksen evankeliumissa ei ole tilaa pilkanteolle, kiusaamiselle eikä kiihkoilulle.

Jos teillä on kysyttävää kirkon johtajien antamista neuvoista, keskustelkaa aidoista huolenaiheistanne vanhempienne ja johtajienne kanssa. Te tarvitsette sitä voimaa, jonka Herran profeettoihin luottaminen tuo. Presidentti Harold B. Lee on sanonut: ”Ainoa turva, joka meillä on tämän kirkon jäseninä, – – on [oppia] ottamaan vaarin niistä sanoista ja käskyistä, jotka Herra antaa profeettansa kautta – –. On joitakin asioita, jotka vaativat kärsivällisyyttä ja uskoa. Te ette ehkä pidä siitä, mitä sanotaan. – – Se saattaa olla vastoin poliittisia näkemyksiänne, – – yhteiskunnallisia näkemyksiänne [ja voi] vaikuttaa seuraelämäänne. Mutta jos te kuuntelette näitä asioita, niin kuin Herran itsensä suusta, ’helvetin portit eivät teitä voita, – – ja Herra Jumala hajottaa pimeyden voimat teidän edestänne’ (OL 21:6).”16

Yksi voimallinen suoja elämän pyörretuulia vastaan on Mormonin kirja.

Kun presidentti Henry B. Eyring oli teini-ikäinen, hänen perheensä muutti uuteen kaupunkiin. Hänestä muutto oli alkuun ikävä asia, eikä hän saanut montakaan ystävää. Hänestä tuntui, ettei hän sopinut lukionsa opiskelijoiden joukkoon. Pyörretuulet kieppuivat hänen ympärillään. Mitä hän teki? Hän suuntasi tarmonsa Mormonin kirjaan ja luki sen monta kertaa.17 Vuosia myöhemmin presidentti Eyring todisti: ”Minulle on hyvin mieluisaa palata Mormonin kirjan pariin ja tutkia sitä syvällisesti ja usein.”18 ”[Se] on voimallisin kirjallinen todistus, mitä meillä on siitä, että Jeesus on Kristus.”19

Herra on antanut teille toisenkin tavan pysyä lujina, hengellisen lahjan, joka on väkevämpi kuin vastustajan pyörretuulet! Hän on sanonut: ”Seisokaa – – pyhissä paikoissa, älkääkä horjuko.”20

Kun minä olin teini-ikäinen, kirkolla oli vain 13 temppeliä. Nyt niitä on 142. Kirkon jäsenistä 85 prosenttia asuu 320 kilometrin säteellä temppelistä. Herra on suonut teidän sukupolvellenne suuremmat mahdollisuudet päästä Hänen pyhiin temppeleihinsä kuin millekään muulle sukupolvelle maailman historiassa.

Oletteko joskus seisseet temppelissä valkoisiin pukeutuneina odottamassa pääsyä kasteille? Miltä teistä tuntui? Temppelissä pyhyyden tunnun voi aistia. Vapahtajan rauha laannuttaa maailman kieppuvat pyörretuulet.

Se, mitä tunnette temppelissä, on malli sille, mitä haluatte tuntea elämässänne.21

Etsikää isoisänne ja isoäitinne ja kaukaiset serkkunne, jotka ovat eläneet ennen teitä. Viekää heidän nimensä mukananne temppeliin.22 Kun saatte tietoa esivanhemmistanne, te näette malleja elämästä, avioliitosta, lapsista, vanhurskauden malleja ja toisinaan malleja siitä, mitä haluatte välttää.23

Myöhemmin temppelissä saatte lisää tietoa maailman luomisesta, malleista Aadamin ja Eevan elämässä ja, mikä tärkeintä, Vapahtajastamme Jeesuksesta Kristuksesta.

Nuoret veljeni ja sisareni, kuinka rakastammekaan ja ihailemmekaan teitä ja kuinka rukoilemmekaan puolestanne. Älkää antako pyörretuulien vetää teitä alas. Tämä on teidän aikaanne – seisoa lujina Herran Jeesuksen Kristuksen opetuslapsina.24

Rakentakaa perustuksenne lujemmin Lunastajanne kalliolle.

Arvostakaa täydemmin Hänen verratonta elämäänsä ja verrattomia opetuksiaan.

Noudattakaa uskollisemmin Hänen esimerkkiään ja Hänen käskyjään.

Hyväksykää syvemmin Hänen rakkautensa, Hänen armonsa ja laupeutensa ja Hänen sovituksensa voimalliset lahjat.

Kun teette niin, lupaan teille, että näette pyörretuulet sellaisina kuin ne ovat – koetuksina, kiusauksina, häiriötekijöinä tai haasteina, jotka auttavat teitä kehittymään. Ja kun elätte vanhurskaasti vuosi toisensa jälkeen, vakuutan teille, että kokemuksenne vahvistavat teille yhä uudestaan, että Jeesus on Kristus. Hengellinen kallio jalkojenne alla on oleva luja ja varma. Riemuitsette siitä, että Jumala on asettanut teidät tänne olemaan mukana Kristuksen loistavan paluun viimeisissä valmisteluissa.

Vapahtaja on sanonut: ”En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne.”25 Tämä on Hänen lupauksensa teille. Minä tiedän, että tämä lupaus on totta. Minä tiedän, että Hän elää. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Viitteet

 1. OL 88:91.

 2. Discourses of Brigham Young, toim. John A. Widtsoe, 1954, s. 72.

 3. Ks. Dallin H. Oaks, ”Valmistautuminen toista tulemista varten”, Liahona, toukokuu 2004, s. 7–10.

 4. Ks. A. Stokes, A. H. Fitter ja M. P. Coutts, ”Responses of Young Trees to Wind and Shading: Effects on Root Architecture”, Journal of Experimental Botany, 46. vuosikerta, nro 290, syyskuu 1995, s. 1139–1146.

 5. Hel. 5:12.

 6. ”Pappeuden voima”, Liahona, toukokuu 2011, s. 66.

 7. Ensimmäisen presidenttikunnan kirje, 6. maaliskuuta 2014; ks. myös David A. Bednar, ”Me uskomme, että tulee olla siveellinen”, Liahona, toukokuu 2013, s. 41–44; Dallin H. Oaks, ”Ei muita jumalia”, Liahona, marraskuu 2013, s. 72–75; Nuorten voimaksi, kirjanen, 2001, s. 35–37.

 8. ”Pappeuden voima”, s. 67.

 9. Vanhin Russell M. Nelson on sanonut: ”Avioliitto on yhteiskuntajärjestyksen valinkauha – –. Se liitto ei ole pelkästään aviomiehen ja vaimon välinen: siihen sisältyy kumppanuus Jumalan kanssa.” (”Avioliiton vaaliminen”, Liahona, toukokuu 2006, s. 36–37.) Ks. myös Matt. 19:5–6.

 10. 2. Kor. 4:18.

 11. Henkilökohtainen kirjeenvaihto ja keskustelu, 14. maaliskuuta 2014; ks. myös Thomas S. Monson, ”Uskalla seistä yksin”, Liahona, marraskuu 2011, s. 60–67.

 12. Ks. Jeffrey R. Holland, ”Kuinka auttaa niitä, jotka kamppailevat samaan sukupuoleen kohdistuvan viehtymyksen kanssa”, Liahona, lokakuu 2007, s. 40–43.

 13. Silloinkin kun antikristus Korihor pyrki hävittämään ihmisten uskon, Jumalan lait suojelivat häntä rangaistukselta: ”[Ei] ollut mitään lakia ihmisen uskoa vastaan, sillä oli ehdottomasti Jumalan käskyjen vastaista, että olisi olemassa laki, joka saattaisi ihmiset eriarvoiseen asemaan. – – Jos ihminen halusi palvella Jumalaa, hänellä oli siihen oikeus, – – mutta jos hän ei uskonut häneen, ei ollut mitään lakia hänen rankaisemisekseen.” (Alma 30:7, 9.) Yhdennessätoista uskonkappaleessa sanotaan: ”Me vaadimme oikeutta palvella kaikkivaltiasta Jumalaa oman omantuntomme vaatimusten mukaan ja sallimme kaikille ihmisille saman oikeuden, palvelivatpa he miten, missä tai mitä tahansa.”

 14. Matt. 5:46–47.

 15. Kirkon presidenttien opetuksia: Joseph Smith, 2007, s. 447–448.

 16. Kirkon presidenttien opetuksia: Harold B. Lee, 2000, s. 84; ks. myös Robert D. Hales, ”Yleiskonferenssi – uskon ja todistuksen vahvistamista”, Liahona, marraskuu 2013, s. 6–8.

 17. Ks. Robert I. Eaton ja Henry J. Eyring, I Will Lead You Along: The Life of Henry B. Eyring, 2013, s. 40.

 18. Choose Higher Ground, 2013, s. 38.

 19. To Draw Closer to God, 1997, s. 118.

 20. OL 87:8; ks. myös OL 45:32.

 21. Ks. OL 52:14.

 22. Ks. Neil L. Andersen, ”Find Our Cousins!”, puhe RootsTech 2014 -sukututkimuskonferenssissa, 8. helmikuuta 2014; lds.org/prophets-and-apostles/unto-all-the-world/find-our-cousins.

 23. Ks. David A. Bednar, ”Lasten sydämet kääntyvät”, Liahona, marraskuu 2011, s. 24–27.

 24. Ks. Hel. 7:9.

 25. Joh. 14:18.