Pyhät kirjoitukset
Mooses 3


Luku 3

(Kesäkuu–lokakuu 1830)

Jumala loi kaiken hengellisesti, ennen kuin se oli luonnollisena maan päällä. Hän loi ihmisen, ensimmäisen lihan, maan päälle. Nainen on miehelle sopiva apu.

1 Näin tulivat avalmiiksi taivas ja maa ja kaikki niiden bjoukot.

2 Ja seitsemäntenä päivänä minä, Jumala, päätin työni ja kaiken, minkä minä olin tehnyt; ja minä alepäsin bseitsemäntenä päivänä kaikesta työstäni, ja kaikki, mitä olin tehnyt, tuli valmiiksi, ja minä, Jumala, näin, että se oli hyvää;

3 ja minä, Jumala, asiunasin seitsemännen päivän ja pyhitin sen, koska minä sinä päivänä lepäsin kaikesta btyöstäni, mitä minä, Jumala, olin luonut ja tehnyt.

4 Ja nyt, katso, minä sanon sinulle, että nämä ovat taivaan ja maan syntyvaiheet, kun ne luotiin päivänä, jolloin minä, Herra Jumala, tein taivaan ja maan

5 ja jokaisen maan kasvin, aennen kuin se oli maassa, ja jokaisen maan ruohon, ennen kuin se kasvoi. Sillä minä, Herra Jumala, bloin kaiken, mistä olen puhunut, chengellisesti, ennen kuin se oli luonnollisena maan päällä. Sillä minä, Herra Jumala, en ollut antanut sataa maan päällä. Ja minä, Herra Jumala, olin dluonut kaikki ihmislapset mutta en vielä ihmistä viljelemään emaata; sillä ftaivaassa minä gloin heidät; eikä ollut vielä lihaa maan päällä eikä vedessä eikä ilmassa;

6 mutta minä, Herra Jumala, puhuin, ja maasta nousi asumu, ja se kasteli koko maan pinnan.

7 Ja minä, Herra Jumala, muovasin ihmisen maan atomusta ja henkäisin hänen sieraimiinsa elämän henkäyksen; ja bihmisestä tuli elävä csielu, densimmäinen liha maan päällä, myös ensimmäinen ihminen; kuitenkin kaikki oli luotu aikaisemmin, mutta ne oli luotu hengellisesti ja tehty minun sanani mukaan.

8 Ja minä, Herra Jumala, istutin puutarhan itään aEedeniin, ja sinne asetin ihmisen, jonka olin muovannut.

9 Ja maasta minä, Herra Jumala, kasvatin luonnon mukaisesti kaikki puut, jotka ovat mieluisia ihmisen katsella; ja ihminen saattoi katsella niitä. Ja myös niistä tuli eläviä sieluja. Sillä ne olivat hengellisiä sinä päivänä, jolloin minä ne loin; sillä ne jäävät siihen piiriin, johon minä, Jumala, loin ne, aivan niin, kaikki, jotka minä valmistin ihmisen käytettäväksi; ja ihminen näki, että ne olivat hyviä ravinnoksi. Ja minä, Herra Jumala, istutin myös aelämän puun keskelle puutarhaa, sekä bhyvän- ja pahantiedon puun.

10 Ja minä, Herra Jumala, panin joen lähtemään Eedenistä kastelemaan puutarhan; ja sieltä se jakautui ja siitä tuli neljä ahaaraa.

11 Ja minä, Herra Jumala, annoin ensimmäiselle nimeksi Pison, ja se kiertää koko Havilan maan, jonne minä, Herra Jumala, loin paljon kultaa;

12 ja sen maan kulta oli hyvää, ja siellä oli suitsutuspihkaa ja onykskiveä.

13 Ja toiselle joelle annettiin nimeksi Gihon, sama, joka kiertää koko Etiopian maan.

14 Ja kolmannen joen nimi oli Tigris, se, joka menee kohti Assyrian itää. Ja neljäs joki oli Eufrat.

15 Ja minä, Herra Jumala, otin ihmisen ja asetin hänet Eedenin puutarhaan viljelemään sitä ja varjelemaan sitä.

16 Ja minä, Herra Jumala, käskin ihmistä sanoen: Jokaisesta puutarhan puusta saat vapaasti syödä,

17 mutta hyvän- ja pahantiedon puusta, älä syö siitä; saat kuitenkin itse avalita, sillä se on sinulle suotu; mutta muista, että minä kiellän sen, sillä sinä bpäivänä, jona siitä syöt, olet ckuoleman oma.

18 Ja minä, Herra Jumala, sanoin aAinosyntyiselleni, että miehen ei ollut hyvä olla yksinään; sen vuoksi minä teen hänelle sopivan bavun.

19 Ja maasta minä, Herra Jumala, muovasin kaikki maan eläimet ja kaikki ilman linnut; ja minä käskin niiden tulla Aadamin luo nähdäkseni, minkä nimen hän niille antaisi; ja nekin olivat eläviä sieluja; sillä minä, Jumala, puhalsin niihin elämän henkäyksen ja annoin käskyn, että minkä nimen Aadam antaisikin kullekin elävälle olennolle, se olisi sen nimi.

20 Ja Aadam antoi nimet kaikille karjaeläimille ja ilman linnuille ja kaikille maan eläimille; mutta mitä tulee Aadamiin, hänelle ei löytynyt sopivaa apua.

21 Ja minä, Herra Jumala, vaivutin Aadamin syvään uneen; ja hän nukkui, ja minä otin yhden hänen kylkiluistaan ja täytin sen kohdan lihalla;

22 ja kylkiluun, jonka minä, Herra Jumala, olin ottanut miehestä, tein anaiseksi, ja toin hänet miehen luo.

23 Ja Aadam sanoi: Nyt minä tiedän, että tämä on luu minun luistani ja aliha minun lihastani; häntä sanottakoon miehettäreksi, sillä hänet on otettu miehestä.

24 Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja aliittyy vaimoonsa; ja he tulevat byhdeksi lihaksi.

25 Ja he olivat molemmat alasti, mies ja hänen vaimonsa, eivätkä tunteneet häpeää.