Svētie Raksti
Ābrahāma 5


5. nodaļa

Dievi pabeidz visu lietu radīšanas plānošanu—Viņi īsteno Radīšanu atbilstoši Saviem plāniem—Ādams dod vārdu ikvienai dzīvai radībai.

1 Un tā mēs pabeigsim debesis un zemi, un visus to pulkus.

2 Un Dievi runāja savā starpā: aSeptītajā laikā Mēs beigsim savu darbu, ko Mēs esam apsprieduši; un Mēs atpūtīsimies septītajā laikā no visa Sava darba, ko Mēs esam apsprieduši.

3 Un Dievi pabeidza ar septīto laiku, tāpēc ka septītajā laikā Viņi aatpūtās no visiem Saviem darbiem, ko Viņi (Dievi) apspriedās Savā starpā veikt; un bsvētīja to. Un tādi bija Viņu lēmumi, kad Viņi apspriedās Savā starpā, lai radītu debesis un zemi.

4 Un Dievi nāca lejā un radīja šos debesu un zemes laikposmus, kad tie tika radīti tanī dienā, kad Dievi radīja zemi un debesis,

5 atbilstoši visam, ko Viņi bija sacījuši, attiecībā uz ikvienu lauka stādu, apirms tas bija uz zemes, un katru lauka augu, pirms tas auga; jo Dievi vēl nebija likuši lietum līt pār zemi, kad Viņi apspriedās radīt tos; un nebija radījuši cilvēku, lai apstrādātu zemi.

6 Bet cēlās migla no zemes un apūdeņoja visu zemes virsu.

7 Un aDievi radīja cilvēku no zemes bpīšļiem un ņēma viņa cgaru (tas ir, cilvēka garu), un ielika to viņā; un iepūta viņa nāsīs dzīvības elpu, un cilvēks kļuva par dzīvu ddvēseli.

8 Un Dievi iestādīja dārzu austrumos aĒdenē, un tur Viņi ielika cilvēku, kura garu Viņi bija ielikuši ķermenī, ko Viņi bija radījuši.

9 Un Dievi izdarīja, ka no zemes auga ikviens koks, kas ir tīkams skatam un labs barībai; arī adzīvības koks dārza vidū un laba un ļauna atzīšanas koks.

10 No Ēdenes tecēja upe, lai apūdeņotu dārzu, un no turienes tā sadalījās un pārgāja četrās iztekās.

11 Un Dievi ņēma cilvēku un ielika viņu Ēdenes dārzā, lai koptu un uzturētu to.

12 Un Dievi pavēlēja cilvēkam, sakot: No katra dārza koka tu vari brīvi ēst,

13 bet no laba un ļauna atzīšanas koka—tev nebūs ēst no tā; jo tanī brīdī, kad tu ēdīsi no tā, tu noteikti mirsi. Tad nu es, Ābrahāms, redzēju, ka tas bija pēc Tā Kunga alaika, kas bija pēc bKoloba laika; jo tad vēl Dievi nebija nolikuši Ādamam viņa rēķinu.

14 Un Dievi sacīja: Darīsim palīgu cilvēkam, jo nav labi, ka cilvēks būtu viens, tādēļ mēs radīsim palīgu viņam.

15 Un Dievi lika dziļam miegam krist pār aĀdamu; un viņš gulēja, un Viņi izņēma vienu no viņa ribām un aizpildīja miesu tās vietā;

16 un no ribas, ko Dievi bija izņēmuši no cilvēka, radīja Viņi asievieti, un atveda to pie cilvēka.

17 Un Ādams sacīja: Šis bija kauls no maniem kauliem un miesa no manas miesas; tad nu viņa tiks saukta: Sieviete, tāpēc, ka viņa tika ņemta no vīra;

18 tādēļ vīrs pametīs savu tēvu un savu māti un apieķersies sievai, un viņi būs bviena miesa.

19 Un viņi abi bija kaili, vīrs un viņa sieva, un nekaunējās.

20 Un no zemes Dievi radīja ikvienu lauka zvēru un ikvienu putnu gaisā un veda tos pie Ādama, lai redzētu, kā viņš nosauks tos; un kā Ādams nosauca katru dzīvu radību, tāds arī bija tās vārds.

21 Un Ādams deva vārdus visiem lopiem, putniem gaisā, ikvienam lauka zvēram; un Ādamam—viņam bija atrasts palīgs.