Titullapa
  Footnotes

  Dārgā Pērle

  Izlase no
  Džozefa Smita,
  Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus
  Baznīcas pirmā pravieša,
  gaišreģa un atklājēja atklāsmēm,
  tulkojumiem un stāstītā.

  Izdevusi
  Pēdējo Dienu Svēto
  Jēzus Kristus Baznīca

  Soltleiksitija, Jūta, ASV