Svētie Raksti
Faksimils nr. 3


Faksimils no Ābrahāma grāmatas

Nr. 3

Attēls

Paskaidrojums

1. zīm. Ābrahāms sēž faraona tronī ar ķēniņa laipnību, ar kroni galvā, kas attēlo priesterību, kā simbolizējot debesu galveno Prezidiju, ar taisnības un tiesas zizli viņa rokā.

2. zīm. Ķēniņš Faraons, kura vārds ir dots rakstu zīmēs virs viņa galvas.

3. zīm. Nozīmē Ābrahāmu Ēģiptē, kā dots arī faksimilā nr. 1, 10. zīmējumā.

4. zīm. Faraona, Ēģiptes ķēniņa, princis, kā rakstīts virs viņa rokas.

5. zīm. Šulems, viens no ķēniņa galvenajiem kalpotājiem, kā attēlots rakstu zīmēs virs viņa rokas.

6. zīm. Olimlahs, vergs, kas pieder princim.

Ābrahāms ķēniņa galmā spriež par astronomijas principiem.