Svētie Raksti
Faksimils nr. 2


Faksimils no Ābrahāma grāmatas

Nr. 2

Attēls

Paskaidrojums

1. zīm. Kolobs, kas apzīmē pirmo, kas tika radīts, vistuvākais celestiālajai pasaulei jeb Dieva dzīvesvietai. Pirmais valdīšanā, pēdējais attiecībā uz laika rēķinu. Rēķins atbilstoši celestiālajam laikam, šajā celestiālajā laikā viena diena līdzinās olektij. Viena diena Kolobā ir vienāda ar tūkstoš gadiem, atbilstoši šīs zemes rēķinam, ko ēģiptieši sauc: Jā-o-ē.

2. zīm. Stāv nākamā aiz Koloba, ēģiptieši sauc: Oliblišs, kas ir nākamā galvenā valdošā radīšana blakus celestiālajai jeb vietai, kur dzīvo Dievs; tur arī varas atslēgas attiecībā uz citām planētām; kā atklāts no Dieva Ābrahāmam, kad viņš nesa ziedojumu uz altāra, ko viņš bija uzcēlis Tam Kungam.

3. zīm. Ir veidots, lai apzīmētu Dievu, sēžam Savā tronī, tērptu spēkā un varā; ar mūžīgās gaismas kroni galvā; apzīmē arī svētās priesterības galvenos atslēgvārdus, kā atklāts Ādamam Ēdenes dārzā, kā arī Setam, Noam, Melhisedekam, Ābrahāmam un visiem tiem, kam priesterība tika atklāta.

4. zīm. Atbilst ebreju vārdam Raukījangs, kas nozīmē izplatījumu jeb debess jumu; tāpat arī skaitļa cipars, ēģiptiešu valodā apzīmē vienu tūkstoti; atbilst Olibliša laika rēķinam, kas ir vienāds ar Kolobu savā rotācijā un savā laika rēķinā.

5. zīm. Ēģiptiešu valodā tā tiek saukta: Ēniš-go-on-doš; šī arī ir viena no valdošajām planētām, un ēģiptieši saka, ka tā ir Saule un gūst savu gaismu no Koloba ar Kae-e-vanraš starpniecību, kas ir galvenā atslēga jeb, citiem vārdiem, valdošais spēks, kas pārvalda piecpadsmit citas nekustīgas planētas jeb zvaigznes, tāpat kā Floīsi jeb Mēnesi, Zemi un sauli to ikgadējā rotācijā. Šī planēta saņem savu spēku ar Kli-flos-is-es jeb Hā-ko-kau-bīm starpniecību, zvaigznes, attēlotas ar numuriem 22 un 23, kas saņem gaismu no Koloba rotācijas.

6. zīm. Attēlo šo zemi tās četrās daļās.

7. zīm. Attēlo Dievu sēžam Savā tronī, atklājam caur debesīm galvenos atslēgvārdus jeb priesterību; kā arī, Ābrahāmam Svētā Gara zīmi baloža izskatā.

8. zīm. Satur rakstus, kas nevar tikt atklāti pasaulei; bet var tikt iegūti Dieva svētajā templī.

9. zīm. Nedrīkst tikt atklāts pašreizējā brīdī.

10. zīm. Tāpat.

11. zīm. Tāpat. Ja pasaule var izdibināt šos skaitļus, lai tā būtu. Āmen.

12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. un 21. zīm. tiks dots Tā Kunga noliktajā laikā.

Iepriekš dotais tulkojums tiek dots tiktāl, cik mums ir kādas tiesības dod pašreizējā brīdī.