Moosia 5

5. peatükk

Usu läbi saavad pühad Kristuse poegadeks ja tütardeks. Neid kutsutakse siis Kristuse nime järgi. Kuningas Benjamin õhutab neid olema vankumatud ja kõrvalekaldumatud heades tegudes. Ligikaudu 124 eKr.

1 Ja nüüd, sündis, et kui kuningas Benjamin oli nii rääkinud oma rahvale, saatis ta sõnumi nende hulka, soovides saada teada oma rahvalt, kas nad uskusid sõnu, mida ta oli neile rääkinud.

2 Ja nad kõik hüüdsid ühel häälel, öeldes: Jah, me usume kõiki sõnu, mida sa oled meile rääkinud, ja samuti me teame nende kindlust ja tõesust tänu kõigeväelise Issanda Vaimule, mis on põhjustanud meis ehk meie südametes vägeva amuutuse, nii et meil ei ole enam mingit tahet teha bhalba, vaid teha pidevalt head.

3 Ja ka meie ise oleme Jumala lõpmatu headuse ja tema Vaimu ilmsikstegemiste kaudu saanud suuri nägemusi sellest, mis on tulemas, ja kui oleks otstarbekas, võiksime me kõigist asjadest prohvetlikult kuulutada.

4 Ja see on usk, mis meil on olnud sellesse, mida meie kuningas on meile rääkinud, mis on toonud meid sellele suurele teadmisele, mille üle me rõõmustame nii ülimalt suure rõõmuga.

5 Ja me tahame sõlmida alepingu oma Jumalaga, et teeme tema tahtmist ja oleme sõnakuulelikud tema käskudele kõigis asjades, mida ta meil käsib, kõik meie ülejäänud päevad, et me ei tõmbaks enda peale blõputut piina, nii nagu cingel on rääkinud, et me ei jooks Jumala vihakarikast.

6 Ja nüüd, need on sõnad, mida kuningas Benjamin soovis nendelt kuulda, ja seepärast ta ütles neile: Te olete rääkinud sõnu, mida ma soovisin, ja leping, mille te olete teinud, on õigemeelne leping.

7 Ja nüüd, selle lepingu tõttu, mille te olete teinud, kutsutakse teid Kristuse alasteks, tema poegadeks ja tema tütardeks; sest vaata, sel päeval on ta teid vaimselt bsünnitanud, sest te ütlete, et teie csüdamed on muutunud usu läbi tema nimesse; seepärast, te olete dsündinud temast ja olete saanud tema epoegadeks ja tema tütardeks.

8 Ja selle nimetuse all te olete tehtud avabaks ja ei ole bühtegi teist nimetust, mille kaudu te võite vabaks saada. Ei ole ühtegi teist cnime antud, mille kaudu tuleb pääste; seepärast, ma tahan, et te dvõtaksite enda peale Kristuse nime, kõik teie, kes te olete teinud lepingu Jumalaga, et te oleksite sõnakuulelikud kuni oma elu lõpuni.

9 Ja sünnib, et kes iganes seda teeb, leitakse Jumala paremalt käelt, sest ta teab nime, mille järgi teda kutsutakse, sest teda kutsutakse Kristuse nime järgi.

10 Ja nüüd, sünnib, et kes iganes ei võta enda peale Kristuse nime, peab olema kutsutud mõne ateise nimega; seepärast, ta leiab end Jumala bvasakult käelt.

11 Ja ma tahan, et te peaksite samuti meeles, et see on animi, mille ma ütlesin, et ma annan teile, mida ei kustutata mitte iialgi muidu kui üleastumise pärast; seepärast, pange tähele, et te üle ei astu, et seda nime teie südametest ei kustutataks.

12 Ma ütlen teile: ma tahan, et teil aoleks meeles tema nime alati oma südames kirjas hoida, et teid ei leitaks Jumala vasakult käelt, vaid et te kuuleksite ja tunneksite häält, millega teid kutsutakse, ja samuti nime, millega ta teid kutsub.

13 Sest kuidas võib inimene atunda isandat, keda ta ei ole teeninud ja kes on talle võõras ja on kaugel ta südame mõtetest ja kavatsustest?

14 Ja taas – kas inimene võtab eesli, kes kuulub ta naabrile, ja hoiab seda? Ma ütlen teile: Ei; ta koguni ei kannata seda, et ta sööb ta karja hulgas, vaid ajab ta minema ning heidab ta välja. Ma ütlen teile, et just samuti on teie olukord, kui te ei tunne nime, mille järgi teid kutsutakse.

15 Seepärast, ma tahan, et te oleksite vankumatud ja kõrvalekaldumatud, alati tulvil häid tegusid, et Kristus, Issand Kõigeväeline Jumal, võiks teid endale apitseerida, et teid võidaks viia taevasse, et te võiksite saada igavikulise pääste ja igavese elu tema tarkuse ja väe ja õigluse ja halastuse läbi, kes on bloonud kõik asjad taevas ja maa peal, kes on Jumal üle kõige. Aamen.