Moosia 12

12. peatükk

Abinadi pannakse vangi, sest ta kuulutab prohvetlikult rahva hävitamisest ja kuningas Noa surmast. Valepreestrid tsiteerivad pühakirju ja teesklevad Moosese seadusest kinnipidamist. Abinadi hakkab õpetama neile kümmet käsku. Ligikaudu 148 eKr.

1 Ja sündis, et pärast kaheaastast vaheaega tuli Abinadi maskeeritult nende keskele, nii et nad ei tundnud teda ära, ja ta hakkas nende seas prohvetlikult kuulutama, öeldes: Nõnda on Issand mind käskinud, öeldes – Abinadi, mine ja kuuluta prohvetlikult sellele minu rahvale, sest nad on teinud oma südame kõvaks minu sõnade vastu; nad ei ole parandanud meelt oma halbadest tegudest, seepärast, ma anuhtlen neid oma vihas, jah, oma ägedas vihas nuhtlen ma neid nende süütegude ja jäleduste pärast.

2 Jah, häda sellele põlvkonnale! Ja Issand ütles mulle: Siruta oma käsi välja ja kuuluta prohvetlikult, öeldes: Nõnda ütleb Issand, sünnib, et see põlvkond viiakse nende süütegude pärast aorjusesse ja neid lüüakse bpõsele; jah, ja inimesed ajavad neid taga ja surmavad; ja raisakotkad õhust ja koerad, jah, ja metsloomad õgivad nende liha.

3 Ja sünnib, et kuningas Noa aelu hinnatakse samaväärseks rõivaga tulises bahjus, sest ta saab teadma, et mina olen Issand.

4 Ja sünnib, et ma nuhtlen seda oma rahvast raskete kannatustega, jah, näljahäda ja akatkuga; ja ma lasen neil päev läbi buluda.

5 Jah, ja ma lasen neile selga siduda akoormad ja neid aetakse tagant nagu tumma eeslit.

6 Ja sünnib, et ma saadan nende sekka rahe ja see tabab neid; ja neid tabab ka aidatuul ja ka bputukad tülitavad nende maad ja õgivad nende teravilja.

7 Ja neid tabab suur katk – ja kõike seda ma teen nende asüütegude ja jäleduste pärast.

8 Ja sünnib, et kui nad meelt ei paranda, ahävitan ma nad maa pinnalt sootuks; ometi jääb neist maha bülestähendus ja ma hoian seda teistele rahvastele, kes maa enda valdusesse võtavad; jah, koguni nii ma teen, et paljastada selle rahva jäledused teistele rahvastele. Ja Abinadi kuulutas prohvetlikult selle rahva vastu palju asju.

9 Ja sündis, et nad olid tema peale vihased ja võtsid ta kinni ning viisid ta seotult kuninga ette ja ütlesid kuningale: Vaata, me oleme toonud sinu ette mehe, kes on sinu rahvale prohvetlikult kuulutanud halba, ja ta ütleb, et Jumal hävitab nad.

10 Ja ta kuulutab prohvetlikult halba ka sinu elu kohta ja ütleb, et sinu elu saab olema kui rõivas lõõmavas ahjus.

11 Ja taas ta ütleb, et sa oled kui kõrs, nimelt nagu kuivanud kõrs põllul, millest loomad üle jooksevad ja mis jalge alla tallatakse.

12 Ja taas ta ütleb, et sa oled kui ohaka õied, mida siis, kui need on täiesti küpsed, aetakse tuule käes maa palgel. Ja ta väidab, et seda on rääkinud Issand. Ja ta ütleb, et kõik see tuleb sinu peale, kui sa ei tee meeleparandust, ja seda sinu süütegude pärast.

13 Ja nüüd, oo kuningas, mis suurt halba oled sa teinud või mis suuri patte on sinu rahvas korda saatnud, et Jumal peaks meid süüdi mõistma või see mees meie üle kohut mõistma?

14 Ja nüüd, oo kuningas, vaata, me oleme süütud ja sina, oo kuningas, ei ole patustanud; seepärast, see mees on sinu kohta valetanud ja ta on asjata prohvetlikult kuulutanud.

15 Ja vaata, me oleme tugevad, me ei sattu orjusesse ega vaenlaste kätte vangi; jah, ja sind on saatnud sellel maal edu ja sind saadab edu ka edaspidi.

16 Vaata, siin on see mees, me anname ta sinu kätte; sa võid teha temaga, mida sa heaks arvad.

17 Ja sündis, et kuningas Noa lasi Abinadi vanglasse heita ja käskis apreestritel end kokku koguda, et ta võiks nendega nõu pidada, mida ta peaks temaga tegema.

18 Ja sündis, et nad ütlesid kuningale: Too ta siia, et me võiksime teda küsitleda; ja kuningas käskis, et ta nende ette toodaks.

19 Ja nad hakkasid teda küsitlema, et ta end sisse räägiks ja seeläbi neil oleks, mille pärast teda süüdistada; aga ta vastas neile julgelt ja pidas vastu kõikidele nende küsimustele, jah, nende üllatuseks; sest ta apani neile vastu kõikides nende küsimustes ja ajas nad segadusse nende kõikides sõnades.

20 Ja sündis, et üks nendest ütles temale: Mida tähendavad sõnad, mis on kirjutatud ja mida meie isad on õpetanud, öeldes:

21 aKui armsad on mägede peal tema sammud, kes toob häid sõnumeid, kes kuulutab rahu, kes toob häid sõnumeid heast, kes kuulutab päästet, kes ütleb Siionile: Sinu Jumal valitseb!

22 Su valvurid tõstavad häält; nad hõiskavad üheskoos, sest nad näevad silmast silma, kui Issand toob tagasi Siioni;

23 rõõmustage, laulge üheskoos, te Jeruusalemma varemed, sest Issand on trööstinud oma rahvast, ta on lunastanud Jeruusalemma;

24 Issand on paljastanud oma püha akäsivarre kõigi rahvaste silme all ja kõik maa ääred saavad näha meie Jumala päästet?

25 Ja nüüd, Abinadi ütles neile: Kas te olete apreestrid ja väidate, et te õpetate seda rahvast ja mõistate prohvetliku kuulutamise vaimu ning ometi soovite teada minult, mida need asjad tähendavad?

26 Ma ütlen teile: Häda teile Issanda teede moonutamise pärast! Sest kui te ka mõistate neid asju, siis te ei ole neid õpetanud; seepärast, te olete moonutanud Issanda teid.

27 Te ei ole oma südant kasutanud amõistmiseks; seepärast, te pole olnud targad. Seepärast, mida te siis õpetate sellele rahvale?

28 Ja nad ütlesid: Me õpetame Moosese seadust.

29 Ja taas tema ütles neile: Kui te õpetate Moosese aseadust, siis miks te sellest kinni ei pea? Miks on teie südamed rikkuse küljes kinni? Miks te bhoorate ja kulutate oma jõudu lõbunaistega, jah, ja panete selle rahva patustama, nii et Issandal on põhjust saata mind prohvetlikult kuulutama selle rahva vastu, jah, nimelt suurt halba selle rahva vastu?

30 Kas te ei tea, et ma räägin tõtt? Jah, te teate, et ma räägin tõtt; ja te peaksite värisema Jumala ees.

31 Ja sünnib, et teid nuheldakse teie süütegude pärast, sest te olete öelnud, et te õpetate Moosese seadust. Ja mida te teate Moosese seadusest? Kas apääste tuleb Moosese seaduse kaudu? Mida te ütlete?

32 Ja nad vastasid ja ütlesid, et pääste tuleb Moosese seaduse kaudu.

33 Aga nüüd ütles Abinadi neile: Ma tean, et kui te peate kinni Jumala käskudest, saate te päästetud; jah, kui te peate kinni käskudest, mis Issand andis Moosesele aSiinai mäel, öeldes:

34 aMina olen Issand, sinu Jumal, kes on sind btoonud välja Egiptusemaalt, orjuse kojast.

35 Sul ei tohi olla amuud Jumalat minu kõrval!

36 Sa ei tohi enesele teha nikerdatud kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega nendest, mis on all maa peal!

37 Nüüd, Abinadi ütles nendele: Kas te olete teinud kõike seda? Ma ütlen teile: Ei, te ei ole. Kas te olete aõpetanud seda rahvast kõike seda tegema? Ma ütlen teile: Ei, te ei ole.