Moosia 22

22. peatükk

Tehakse plaane rahva põgenemiseks laamanlaste orjusest. Laamanlased joodetakse purju. Rahvas põgeneb, pöördub tagasi Sarahemlasse ja saab kuningas Moosia alamaks. Ligikaudu 121–120 eKr.

1 Ja nüüd, sündis, et Ammon ja kuningas Limhi hakkasid rahvaga nõu pidama, kuidas end orjusest vabastada, ja nad lasid koguni rahval kokku tulla; ja nad tegid seda, et saada teada rahva arvamust selle asja kohta.

2 Ja sündis, et nad ei leidnud orjusest vabanemiseks mingit teist teed, kui et võtta oma naised ja lapsed ja oma pudulojuste ja veisekarjad ja oma telgid ning lahkuda kõnnumaale; sest laamanlased olid nii arvukad, et Limhi rahval oli võimatu nendega võidelda, mõteldes vabastada end orjusest mõõga abil.

3 Nüüd, sündis, et Giideon läks ja seisis kuninga ette ning ütles temale: Nüüd, oo kuningas, sa oled siiani palju kordi kuulda võtnud mu sõnu, kui me oleme võidelnud meie vendade laamanlastega.

4 Ja nüüd, oo kuningas, kui sa ei pea mind tulutuks teenijaks või kui sa oled siiani mingilgi määral mu sõnu kuulanud ja neist on sulle kasu olnud, koguni nõnda ma soovin, et sa kuulaksid mu sõnu selgi korral, ja ma olen sinu teenija ning vabastan selle rahva orjusest.

5 Ja kuningas andis talle loa rääkimiseks. Ja Giideon ütles temale:

6 Vaata seda tagumist läbikäiku läbi tagumise müüri linna tagaosas. Laamanlased ehk laamanlaste valvurid on ööpimeduses joobnud; seepärast saatkem sellele rahvale läkitus, et nad koguksid kokku oma pudulojuste ja veisekarjad, et need ööpimeduses kõnnumaale ajada.

7 Ja ma lähen vastavalt sinu käsule ja maksan viimase veiniandami laamanlastele ja nad joovad end purju; ja me läheme läbi salajase läbikäigu nende laagrist vasakul pool, kui nemad on joobnud ja magavad.

8 Nii me lahkume oma naiste ja oma lastega, oma pudulojuste- ja veisekarjadega kõnnumaale ja me rändame ümber Siilomi maa.

9 Ja sündis, et kuningas võttis Giideoni sõnu kuulda.

10 Ja kuningas Limhi lasi oma rahval oma karjad kokku koguda; ja ta saatis laamanlastele veiniandami; ja samuti saatis ta neile veel veini kingiks; ja nad jõid piiramatult seda veini, mida kuningas Limhi oli neile saatnud.

11 Ja sündis, et kuningas Limhi rahvas lahkus ööpimeduses kõnnumaale koos oma pudulojuste ja veisekarjadega ja nad läksid kõnnumaal ümber Siilomi maa ning suundusid Sarahemla maa poole Ammoni ja tema vendade juhtimisel.

12 Ja nad olid võtnud kõnnumaale kaasa kõik oma kulla ja hõbeda ja oma hinnalised asjad, mida nad võisid kanda, ja ka nende toiduvarud ning nad jätkasid oma teekonda.

13 Ja pärast mitmeid päevi kõnnumaal jõudsid nad Sarahemla maale ja ühinesid Moosia rahvaga ning said tema alamateks.

14 Ja sündis, et Moosia võttis nad rõõmuga vastu, ja ta samuti võttis vastu nende aülestähendused ja ka bülestähendused, mis Limhi rahvas oli leidnud.

15 Ja nüüd, sündis, et kui laamanlased avastasid, et Limhi rahvas oli ööpimeduses maalt lahkunud, saatsid nad sõjaväe kõnnumaale neid taga ajama.

16 Ja kui nad olid neid taga ajanud kaks päeva, ei suutnud nad enam nende jälgi ajada; seepärast olid nad kõnnumaal ära eksinud.