Moosia 6

6. peatükk

Kuningas Benjamin paneb kirja inimeste nimed ja määrab preestrid neid õpetama. Moosia valitseb õigemeelse kuningana. Ligikaudu 124–121 eKr.

1 Ja nüüd, kuningas Benjamin pidas otstarbekaks pärast rahvale kõnelemise lõpetamist, et ta peab aüles kirjutama kõikide nende nimed, kes olid sõlminud Jumalaga lepingu, et nad peavad kinni tema käskudest.

2 Ja sündis, et ei olnud mitte ühtegi hinge peale väikeste laste, kes polnud teinud lepingut ega võtnud enda peale Kristuse nime.

3 Ja taas sündis, et kui kuningas Benjamin oli kõik selle lõpule viinud ja oli pühitsenud oma poja aMoosia valitsejaks ja kuningaks oma rahva üle, ja oli andnud temale kõik juhendid kuningriigi kohta ja ka bmääranud preestrid inimesi cõpetama, et nad seeläbi võiksid kuulda ja teada Jumala käske, ja ärgitama neid meeles pidama oma dvannet, mille nad olid andnud, saatis ta rahvahulga ära, ja nad pöördusid igaüks oma perekonnaga tagasi oma kodudesse.

4 Ja aMoosia hakkas valitsema oma isa asemel. Ta asus valitsema kolmekümne aasta vanuselt, mis kokku oli umbes nelisada ja seitsekümmend kuus aastat bajast, kui Lehhi lahkus Jeruusalemmast.

5 Ja kuningas Benjamin elas veel kolm aastat ja ta suri.

6 Ja sündis, et kuningas Moosia kõndis Issanda teid mööda ja täitis tema kohtuotsuseid ja tema määrusi ja pidas kinni tema käskudest kõigis asjades, mis iganes ta temal käskis.

7 Ja kuningas Moosia lasi oma rahval maad harida. Ja ka tema ise haris maad, et oma rahvale seeläbi amitte koormaks olla, et ta võiks teha kõiges vastavalt sellele, nagu ta isa oli teinud. Ja kogu tema rahva seas ei olnud kolm aastat mingeid tülisid.