Skrifterna
Mormon 7
föregående nästa

Kapitel 7

Mormon inbjuder lamaniter i de sista dagarna att tro på Kristus, ta emot hans evangelium och bli frälsta – Alla som tror på Bibeln kommer även att tro på Mormons bok. Omkring 385 e.Kr.

1 Och se, nu ska jag tala något till aåterstoden av detta folk som blivit skonat, om det blir så att Gud ger dem mina ord så att de kan få veta något om sina förfäder. Ja, jag talar till er, ni återstod av Israels hus. Och dessa är de ord som jag talar:

2 ”Vet att ni är av aIsraels hus.

3 Vet att ni måste omvända er, annars kan ni inte bli frälsta.

4 Vet att ni måste lägga ner era krigsvapen och inte längre glädjas åt blodsutgjutelse och inte ta upp dem igen, såvida inte Gud befaller det.

5 Vet att ni måste komma till akunskap om era fäder och omvända er från alla era synder och er ondska och btro på Jesus Kristus, att han är Guds Son och att han dräptes av judarna och att han genom Faderns makt har återuppstått, varigenom han har vunnit cseger över graven. Och likaså att genom honom är dödens udd uppslukad.

6 Och han åstadkommer de dödas auppståndelse varigenom människan måste uppstå för att stå inför hans bdomarsäte.

7 Och han har åstadkommit världens aåterlösning varigenom den som befinns butan skuld inför honom på domens dag får sig givet att cbo i Guds närhet i hans rike, att med dkörerna där ovan oupphörligen sjunga lovsånger till Fadern och till Sonen och till den Helige Anden, vilka är een enda Gud, i ett tillstånd av flycka som inte har något slut.

8 Omvänd er därför och bli döpta i Jesu namn, och håll fast vid aKristi evangelium som ska framläggas för er, inte bara i denna uppteckning utan också i den buppteckning som ska komma till icke-judarna cfrån judarna, vilken uppteckning ska komma från icke-judarna dtill er.

9 För se, adenna har skrivits i avsikt att ni ska kunna btro den andra. Och om ni tror den andra kommer ni att tro även denna. Och om ni tror denna kommer ni att ha kunskap om era fäder och likaså om de förunderliga gärningar som genom Guds makt utfördes bland dem.

10 Och ni ska även veta att ni är en återstod av Jakobs avkomlingar. Därför räknas ni bland det första förbundets folk. Och om så är att ni tror på Kristus och blir döpta, först med vatten och sedan med eld och med den Helige Anden, efter vår Frälsares aföredöme enligt det som han har befallt oss, ska det vara väl med er på domens dag. Amen.”