Thánh Thư
Ê The 3


Chương 3

Anh của Gia Rết trông thấy được ngón tay của Chúa khi Ngài sờ vào mười sáu viên đá—Đấng Ky Tô cho anh của Gia Rết trông thấy hình thể của linh hồn Ngài—Những ai có được một sự hiểu biết trọn vẹn không thể bị ngăn giữ bên ngoài bức màn—Những dụng cụ phiên dịch được cung ứng để mang biên sử của dân Gia Rết ra ánh sáng.

1 Và chuyện rằng, anh của Gia Rết (bấy giờ số thuyền đóng xong là tám chiếc) đi lên ngọn núi mà họ gọi là Se Lem, vì nó quá cao. Ông nấu chảy một tảng đá và đúc ra mười sáu viên đá nhỏ. Những viên đá này trắng và trong ngần như thủy tinh. Rồi ông cầm những viên đá ấy đi lên đỉnh núi mà kêu cầu Chúa rằng:

2 Thưa Chúa, Ngài bảo rằng chúng con sẽ bị nước biển bao phủ. Giờ đây này, thưa Chúa, xin Ngài chớ tức giận tôi tớ của Ngài vì sự yếu kém của nó trước mặt Ngài; vì chúng con biết Ngài thánh thiện và ngự trên các tầng trời, và chúng con không xứng đáng trước mặt Ngài; vì sự sa ngã nên bản chất của chúng con trở nên luôn luôn xấu xa; tuy nhiên, thưa Chúa, Ngài đã phán truyền chúng con phải kêu cầu đến Ngài để chúng con có thể nhận được từ Ngài những điều theo ý mong muốn của chúng con.

3 Này, thưa Chúa, Ngài đã đánh chúng con vì sự bất chính của chúng con. Ngài đã xua đuổi chúng con đi, và đã bao nhiêu năm nay chúng con ở trong vùng hoang dã; tuy nhiên Ngài đã rủ lòng thương xót chúng con. Thưa Chúa, xin Ngài hướng về con với lòng thương hại, mà xây cơn giận dữ của Ngài khỏi dân này của Ngài, và xin Ngài chớ để họ phải vượt qua vực thẳm của bể sâu cuồng nộ này trong bóng tối; nhưng xin Ngài hãy nhìn xem những vật con đã đúc từ ở tảng đá ra.

4 Và hỡi Chúa, con biết Ngài là Đấng toàn năng, và Ngài có thể làm tất cả những gì Ngài muốn vì lợi ích cho loài người; vậy nên, hỡi Chúa, xin Ngài sờ vào những viên đá này với ngón tay của Ngài, và xin Ngài làm cho nó chiếu sáng nơi tối tăm; để nó chiếu ánh sáng trong những chiếc thuyền chúng con đã đóng xong, để chúng con có ánh sáng trong lúc vượt biển.

5 Này, thưa Chúa, Ngài có thể làm được việc này. Chúng con biết Ngài có thể biểu lộ quyền năng lớn lao trong những việc mà đối với sự hiểu biết của loài người cho là nhỏ bé.

6 Và chuyện rằng, khi anh của Gia Rết nói xong những lời này, này, Chúa đưa tay ra sờ vào từng viên đá với ngón tay của Ngài. Và rồi tấm màn che mắt anh của Gia Rết được cất bỏ đi khiến ông thấy được ngón tay của Chúa; và ngón tay của Ngài cũng giống như là ngón tay có thịt và máu của một người vậy; và anh của Gia Rết ngã xuống trước mặt Chúa vì ông thất đảm kinh hồn.

7 Và Chúa thấy anh của Gia Rết ngã xuống đất; và Chúa phán cùng ông rằng: Hãy trỗi dậy, sao ngươi lại ngã xuống như vậy?

8 Và ông thưa với Chúa rằng: Con trông thấy ngón tay của Chúa, và con sợ Ngài sẽ đánh con; vì con không biết rằng Chúa có thịt và máu.

9 Và Chúa phán cùng ông rằng: Nhờ đức tin của ngươi nên ngươi đã được thấy rằng ta sẽ khoác lên mình thịt và máu; và loài người chưa có bao giờ đến trước mặt ta với một đức tin lớn lao như ngươi vậy; vì nếu không thì ngươi đã chẳng nhìn thấy được ngón tay của ta. Vậy ngươi còn thấy gì hơn nữa không?

10 Ông bèn đáp lời: Thưa không. Xin Chúa hãy cho con được trông thấy Ngài.

11 Và Chúa hỏi ông rằng: Ngươi có tin những lời ta sẽ nói ra không?

12 Ông bèn đáp: Thưa Chúa, có. Con biết rằng Ngài nói lên sự thật, vì Ngài là một Đấng Thượng Đế của lẽ thật, và không thể nói dối được.

13 Và khi ông nói xong những lời này, này, Chúa hiện ra cho ông trông thấy Ngài, rồi Ngài phán rằng: ngươi biết được những việc này, nên ngươi được cứu chuộc khỏi sự sa ngã; do đó ngươi được mang trở lại sự hiện diện của ta; vậy ta hiện ra cho ngươi thấy đây.

14 Này, ta chính là Đấng đã được chuẩn bị từ lúc thế gian mới được tạo dựng để cứu chuộc dân ta. Này, ta là Giê Su Ky Tô. Ta là Đức Chúa Cha và là Đức Chúa Con. Trong ta tất cả loài người sẽ có được sự sống, và đó là sự sống vĩnh cửu, và những ai tin vào danh ta đều sẽ trở thành con trai và con gái của ta.

15 Và ta chưa bao giờ hiện ra cho loài người mà ta đã sáng tạo ra được trông thấy ta, vì chưa có bao giờ loài người tin ta như ngươi đã tin ta. Ngươi có thấy rằng ngươi đã được tạo sinh theo hình ảnh của ta chăng? Phải, tất cả loài người lúc ban đầu đều được tạo sinh theo hình ảnh của ta.

16 Này, hình thể này, mà ngươi hiện thấy, là hình thể của linh hồn ta; và ta đã sáng tạo loài người theo hình thể của linh hồn ta; và ta hiện ra cho ngươi thấy ta trong thể linh như thế nào thì ta cũng sẽ xuất hiện cho dân ta trông thấy ta trong thể xác thịt như vậy.

17 Và giờ đây, tôi, Mô Rô Ni, đã nói là tôi không thể kể lại đầy đủ những điều đã viết, vậy tôi chỉ nói rằng, Chúa Giê Su đã hiện ra cho người này thấy Ngài trong thể linh, và cũng theo một thể thức và một hình thể giống hệt như vậy, Ngài đã hiện ra cho dân Nê Phi thấy.

18 Và Ngài đã phục sự cho người này như Ngài đã phục sự cho dân Nê Phi; và Ngài làm như vậy là để cho người này có thể biết được rằng Ngài là Thượng Đế, vì nhiều công việc vĩ đại mà Chúa đã cho ông thấy.

19 Và nhờ sự hiểu biết ấy nên ông không thể bị ngăn giữ khỏi sự trông thấy được bên trong bức màn; và ông đã thấy ngón tay của Chúa Giê Su, và khi thấy được ngón tay của Ngài, ông đã ngã xuống vì sợ hãi; vì ông biết rằng đó chính là ngón tay của Chúa; và ông không cần phải có đức tin nữa, vì ông đã biết rõ, không còn điều chi ngờ vực.

20 Vậy nên nhờ sự hiểu biết trọn vẹn này về Thượng Đế mà ông không thể bị ngăn giữ bên ngoài bức màn; do đó ông đã được trông thấy Chúa Giê Su; và Ngài đã phục sự cho ông.

21 Và chuyện rằng, Chúa phán cùng anh của Gia Rết rằng: Này, ngươi không được để cho những điều ngươi nghe thấy loan truyền ra trong thế gian, cho đến lúc mà ta được vinh danh trong xác thịt; vậy nên ngươi phải giữ kín những điều ngươi đã thấy và nghe, và không được cho một ai trông thấy.

22 Và này, khi nào ngươi đến cùng ta, ngươi hãy ghi chép những điều đó và niêm phong lại để không một ai có thể phiên dịch được, vì ngươi sẽ viết những điều đó bằng một ngôn ngữ mà người ta không thể đọc được.

23 Và này, đây là hai viên đá ta trao cho ngươi, và ngươi sẽ niêm phong nó cùng với những điều ngươi sẽ viết ra.

24 Vì này, ngôn ngữ mà ngươi viết ra ta đã làm cho lộn xộn; vậy nên, vào kỳ định của ta, ta sẽ để cho những viên đá này rọi cho mắt loài người thấy rõ những điều ngươi sẽ viết ra.

25 Và khi Chúa phán xong những lời này, Ngài bèn cho anh của Gia Rết thấy tất cả những dân cư trên thế gian này, những người đã sống cũng như những người sẽ sống; và Ngài không còn che mắt ông nữa, nên ông trông thấy cả các nơi tận cùng của trái đất.

26 Vì những lần trước Ngài đã từng phán bảo ông rằng, nếu ông tin nơi Ngài, Ngài có thể cho ông thấy mọi điều—những điều ấy sẽ được cho ông thấy; vậy nên, Chúa không thể che giấu ông điều gì, vì ông biết rằng Chúa có thể cho ông thấy mọi điều.

27 Và Chúa phán cùng ông: Hãy viết những điều này, và niêm phong lại; và ta sẽ cho con cái loài người thấy những điều này vào kỳ định của ta.

28 Và chuyện rằng, Chúa truyền lệnh cho ông phải niêm phong hai viên đá mà ông đã nhận được, và không được để lộ ra cho đến khi nào Chúa cho con cái loài người trông thấy.