Ê The 6
  Footnotes
  Theme

  Chương 6

  Những chiếc thuyền của dân Gia Rết được gió thổi tới đất hứa—Dân chúng ca ngợi Chúa về lòng nhân từ của Ngài—Ô Ri Ha được chỉ định làm vua cai trị họ—Gia Rết và anh ông từ trần.

  1 Và giờ đây, tôi, Mô Rô Ni, tiếp tục ghi chép về Gia Rết và anh của ông.

  2 Vì chuyện rằng, sau khi Chúa sửa soạn xong anhững viên đá do anh của Gia Rết đem lên núi, anh của Gia Rết đã xuống núi và đem những viên đá ấy để trong các chiếc thuyền đóng xong. Mỗi mũi thuyền một viên đá. Và này, các viên đá ấy chiếu sáng trong thuyền.

  3 Và như vậy là Chúa đã khiến cho những viên đá ấy chiếu lên trong bóng tối để đem ánh sáng lại cho đàn ông, đàn bà và trẻ con, ngõ hầu họ khỏi phải vượt qua biển cả trong bóng tối.

  4 Và chuyện rằng, sau khi họ sửa soạn xong tất cả các loại thực phẩm để có thể sống được trên mặt biển, và luôn cả thực phẩm cho các đàn gia súc và các bầy thú của họ và bất cứ loại súc vật hay chim muông nào mà họ có thể mang theo được—và chuyện rằng, sau khi đã làm xong các việc này, họ bèn lên thuyền hay tàu rồi tiến ra khơi, và phó mặc mạng sống mình cho Chúa, Thượng Đế của họ.

  5 Và chuyện rằng, Đức Chúa Trời khiến cho một atrận cuồng phong nổi lên trên mặt biển, và thổi về hướng đất hứa; và như vậy là họ bị sóng vỗ và gió đưa đi.

  6 Và chuyện rằng, có nhiều lần họ bị chìm sâu dưới lòng biển vì những đợt sóng cao như núi chụp lên thuyền họ, và cả các trận bão tố khủng khiếp do các cuồng phong gây nên.

  7 Và chuyện rằng, những khi họ bị chìm sâu xuống lòng biển, thì nước biển chẳng làm hại họ được, vì thuyền của họ đóng akín mít như một cái dĩa, và nó kín mít chẳng khác chi bchiếc tàu của Nô Ê ngày xưa; vậy nên, mỗi khi họ bị nước bao phủ thì họ lại khẩn cầu Chúa, và Ngài lại đem họ lên mặt nước trở lại.

  8 Và chuyện rằng, khi họ lênh đênh trên mặt biển thì gió không ngớt thổi họ hướng về đất hứa; và cứ thế họ được gió thổi đưa đi.

  9 Và họ đã ahát lên những lời ca ngợi Chúa; phải, anh của Gia Rết hát lên những lời ca ngợi Chúa. Ông btạ ơn và ca ngợi Chúa suốt ngày; và khi đêm xuống, họ cũng không ngừng ca ngợi Chúa.

  10 Và cứ thế họ trôi giạt đi; và không một con thủy quái nào làm vỡ thuyền họ được, ngay cả cá voi cũng không làm hại họ được; và họ luôn luôn có ánh sáng, dù khi thuyền ở trên mặt nước hay ở dưới mặt nước.

  11 Và cứ thế họ trôi giạt đi ròng rã ba trăm bốn mươi bốn ngày trên mặt biển.

  12 Và họ đến được bờ biển đất hứa. Và khi vừa đặt chân lên bờ biển đất hứa, họ liền cúi rạp sát mặt đất, và biết hạ mình trước mặt Chúa, và rơi lụy vì sung sướng trước mặt Chúa, vì Ngài đã ban cho họ biết bao lòng thương xót dịu dàng của Ngài.

  13 Và chuyện rằng, họ tiến lên mặt đất và bắt đầu canh tác đất đai.

  14 Và Gia Rết có bốn người con trai; tên là Gia Côm, Ghi Ga, Ma Ha, và Ô Ri Ha.

  15 Và anh của Gia Rết cũng sinh nhiều con trai và con gái.

  16 acác bạn bè của Gia Rết và của anh ông, lối chừng hai mươi hai người, cũng sinh nhiều con trai và con gái trước khi họ đến đất hứa. Vậy nên họ đã bắt đầu trở nên đông đảo.

  17 Và họ được dạy dỗ để abước đi một cách khiêm nhường trước mặt Chúa; và họ cũng được những lời bgiáo huấn từ trên cao.

  18 Và chuyện rằng, họ bắt đầu lan tràn khắp xứ, sinh sôi nẩy nở và cày cấy đất đai; họ trở nên hùng mạnh trong xứ.

  19 Và anh của Gia Rết trở nên già cả. Ông thấy chẳng còn bao lâu nữa mình sẽ qua đời; vậy nên ông bảo Gia Rết rằng: Chúng ta hãy tập họp dân mình lại để đếm xem họ được bao nhiêu người, ngõ hầu chúng ta có thể biết được dân chúng muốn chúng ta làm gì trước khi chúng ta qua đời.

  20 Và do đó dân chúng đã được tập họp lại. Giờ đây số con trai và con gái của anh của Gia Rết là hai mươi hai người; còn số con trai và con gái của Gia Rết thì mười hai người, và ông có bốn trai.

  21 Và chuyện rằng, họ đếm dân số của họ; và sau khi đếm xong, họ bèn hỏi ý kiến dân muốn họ làm gì trước khi họ qua đời.

  22 Và chuyện rằng, dân chúng muốn hai ông axức dầu thánh cho một trong những người con trai của hai ông để làm vua cai trị họ.

  23 Và giờ đây này, việc này đã làm cho hai ông hết sức buồn rầu. Và anh của Gia Rết bảo họ rằng: Điều này chắc chắn sẽ adẫn đến cảnh tù đày.

  24 Nhưng Gia Rết nói với anh ông rằng: Hãy để cho họ có một vị vua. Vậy nên ông bảo họ rằng: Các người hãy chọn lựa trong số các con trai của hai ta một người để làm vua, bất cứ người nào các người muốn.

  25 Và chuyện rằng, họ chọn người con trai đầu lòng của anh của Gia Rết; và người này tên là Pha Ga. Nhưng chuyện rằng, người này từ chối không chịu lên làm vua. Và dân chúng muốn cha của anh ta phải ép buộc anh ta, nhưng cha anh ta không chịu làm vậy; ông còn ra lệnh cho họ không được ép buộc một người nào lên làm vua.

  26 Và chuyện rằng, họ chọn tất cả những người em trai của Pha Ga, nhưng họ đều từ chối cả.

  27 Và chuyện rằng, tất cả các con trai của Gia Rết cũng từ chối; ngoại trừ có một người tên là Ô Ri Ha là chịu xức dầu để lên làm vua cai trị dân chúng.

  28 Và ông ta bắt đầu trị vì. Dân chúng cũng bắt đầu thịnh vượng; họ trở nên hết sức giàu có.

  29 Và chuyện rằng, Gia Rết qua đời, và luôn cả anh của ông cũng vậy.

  30 Và chuyện rằng, Ô Ri Ha đã bước đi một cách khiêm nhường trước mặt Chúa, và ghi nhớ những việc vĩ đại biết bao mà Chúa đã làm cho cha của ông, và ông cũng dạy dân chúng biết những việc vĩ đại biết bao mà Chúa đã làm cho tổ phụ họ.