Ê The 13
  Footnotes
  Theme

  Chương 13

  Ê The nói về một Tân Giê Ru Sa Lem sẽ được dòng dõi của Giô Sép xây dựng tại nước Mỹ—Ông nói tiên tri, ông bị xua đuổi, ông ghi chép lịch sử của dân Gia Rết và tiên đoán về sự hủy diệt của dân Gia Rết—Chiến tranh lan tràn khắp xứ.

  1 Và giờ đây, tôi, Mô Rô Ni, tiếp tục viết nốt biên sử về sự hủy diệt của sắc dân mà tôi đang viết và đề cập đến.

  2 Vì này, họ đã bác bỏ tất cả những lời nói của Ê The; vì ông đã nói với họ sự thật về mọi điều, từ lúc khởi đầu của loài người; và rằng, sau khi nước arút khỏi mặt đất của xứ này, thì nó đã trở thành một xứ chọn lọc hơn hết thảy mọi xứ khác, một xứ được Chúa chọn lọc; vậy nên, Chúa muốn rằng, tất cả loài người sống trong xứ này đều phải bphục vụ Ngài;

  3 Và đây là địa điểm của aTân Giê Ru Sa Lem, và nó sẽ từ trên trời mà bgiáng xuống, và là thánh đường của Chúa.

  4 Này, Ê The đã trông thấy thời đại của Đấng Ky Tô, và ông đã nói đến một aTân Giê Ru Sa Lem tại xứ này.

  5 Và ông cũng đã nói về gia tộc Y Sơ Ra Ên và aGiê Ru Sa Lem là nơi mà từ đó bLê Hi sẽ đến—sau khi bị hủy diệt, nó sẽ được xây dựng lại thành một cthành phố thánh cho Chúa; vậy nên, nó không phải là một Tân Giê Ru Sa Lem, vì ngày xưa nó đã có rồi, nhưng nay nó phải được xây cất lại và trở thành một thành phố thánh của Chúa; và nó phải được xây dựng lên cho gia tộc Y Sơ Ra Ên—

  6 Còn aTân Giê Ru Sa Lem thì sẽ được xây dựng trên xứ này cho những dân còn sót lại của dòng dõi của bGiô Sép, vì việc này đã có một cbiểu tượng.

  7 Vì như Giô Sép đã dẫn cha mình vào xứ aAi Cập, và ông ta đã chết ở đó, nên Chúa dẫn những dân còn sót lại của dòng dõi của Giô Sép ra khỏi xứ Giê Ru Sa Lem, để Ngài có thể thương xót dòng dõi của Giô Sép, khiến họ khỏi bị bdiệt vong, cũng như Ngài đã thương xót phụ thân của Giô Sép để ông này khỏi bị diệt vong.

  8 Vậy nên, dân còn sót lại của gia tộc Giô Sép sẽ định cư trên axứ này, và đây sẽ là xứ thừa hưởng của họ. Họ sẽ dựng lên một thành phố thánh cho Chúa, chẳng khác chi thành Giê Ru Sa Lem thời xưa vậy; và họ sẽ bkhông còn bị lẫn lộn nữa, cho đến khi sự tận cùng đến, là lúc trái đất sẽ qua đi.

  9 Và sẽ có trời amới và đất mới; và nó sẽ giống như xưa, chỉ trừ những gì cũ đều đã qua đi, và vạn vật đều đổi mới.

  10 Rồi một Tân Giê Ru Sa Lem sẽ đến; và phước thay cho những ai được sống trong đó, vì chính họ là những người có y phục ađược tẩy trắng nhờ máu của Chiên Con. Họ là những người được tính vào số dân còn sót lại của dòng dõi của Giô Sép, tức là những người thuộc gia tộc Y Sơ Ra Ên.

  11 Và rồi Giê Ru Sa Lem của thời xưa cũng sẽ đến; và những dân cư trong ấy, phước thay cho họ, vì họ đã được tẩy sạch nhờ máu của Chiên Con. Họ là những người bị phân tán, nhưng được aquy tụ lại từ bốn phương trời của thế gian, và từ các xứ bmiền bắc. Họ là những người được chia sẻ sự làm tròn giao ước mà Thượng Đế đã lập với tổ phụ của họ là cÁp Ra Ham.

  12 Và khi những điều này đến, thì lời thánh thư sau đây sẽ được ứng nghiệm: Những người ađầu tiên sẽ trở thành những kẻ sau cùng, và những kẻ sau cùng sẽ trở thành những người đầu tiên.

  13 Và tôi định viết thêm nhiều nữa, nhưng tôi bị ngăn cấm. Những điều tiên tri của Ê The thật vĩ đại và kỳ diệu thay; vậy mà họ xem ông chẳng ra gì, họ đã xua đuổi ông đi; và ông đã ẩn mình trong hốc đá lúc ban ngày, và đêm đến ông đi ra xem xét những sự việc đã xảy ra cho dân chúng.

  14 Và trong thời gian ông ẩn mình trong hốc đá, ông đã viết nốt phần còn lại của biên sử này, trong khi nhìn những sự hủy diệt đến với dân chúng lúc ban đêm.

  15 Và chuyện rằng, cùng trong năm mà ông bị xua đuổi ra khỏi dân chúng, đã bắt đầu xảy ra một cuộc chiến tranh lớn ở giữa dân chúng, vì có nhiều người hùng mạnh nổi lên tìm cách hủy diệt Cô Ri An Tum Rơ, bằng những kế hoạch tà ác bí mật như đã được nói đến.

  16 Và giờ đây Cô Ri An Tum Rơ, nhờ đã từng nghiên cứu tất cả các kỹ thuật chiến tranh và tất cả những sự xảo quyệt của thế gian nên hắn đã đến gây chiến với những kẻ tìm cách giết hại mình.

  17 Nhưng hắn đã không hối cải, và những con trai và con gái xinh đẹp của hắn cũng vậy; và luôn cả những con trai và con gái xinh đẹp của Cô Ho và những con trai và con gái xinh đẹp của Cô Ri Ho cũng vậy; nói tóm lại là tất cả những trai xinh gái đẹp trên mặt đất này đều không hối cải những tội lỗi của mình.

  18 Vậy nên, chuyện rằng, trong năm thứ nhất lúc Ê The ẩn náu trong hốc đá, có nhiều người bị giết chết bởi lưỡi gươm của anhững tập đoàn bí mật ấy, khi chúng giao chiến với Cô Ri An Tum Rơ để chiếm vương quốc.

  19 Và chuyện rằng, các con trai của Cô Ri An Tum Rơ chiến đấu nhiều và bị đổ máu nhiều.

  20 Và đến năm thứ hai, lời của Chúa đến với Ê The mà rằng ông phải đi nói tiên tri cho aCô Ri An Tum Rơ hay rằng, nếu hắn cùng tất cả gia đình chịu hối cải, thì Chúa sẽ ban cho hắn vương quốc và tha cho dân chúng—

  21 Bằng không, thì họ sẽ bị hủy diệt, và tất cả gia đình hắn ngoại trừ hắn cũng sẽ bị hủy diệt. Và hắn sẽ sống chỉ để chứng kiến sự ứng nghiệm của các lời tiên tri nói về việc amột dân tộc khác sẽ đến nhận xứ này làm xứ thừa hưởng; và Cô Ri An Tum Rơ sẽ được những người ấy chôn cất; và tất cả mọi người sẽ bị hủy diệt ngoại trừ bCô Ri An Tum Rơ.

  22 Và chuyện rằng Cô Ri An Tum Rơ không hối cải, và gia đình hắn và dân chúng cũng vậy; và chiến tranh vẫn không chấm dứt. Họ tìm cách giết chết Ê The nhưng ông đã chạy trốn khỏi họ và vào ẩn lại trong hốc đá.

  23 Và chuyện rằng, Sa Rết nổi loạn và cũng gây chiến với Cô Ri An Tum Rơ; và hắn đánh bại Cô Ri An Tum Rơ, đến nỗi vào năm thứ ba hắn bắt được Cô Ri An Tum Rơ cầm tù.

  24 Và đến năm thứ tư, các con trai của Cô Ri An Tum Rơ đánh bại Sa Rết và chiếm lại được vương quốc cho cha họ.

  25 Giờ đây chiến tranh bắt đầu lan tràn khắp nơi trong xứ, mỗi người cầm đầu một nhóm đánh phá để giành lấy những gì mình thích.

  26 Và rồi có nhiều trộm cướp. Nói tóm lại, khắp trong xứ xảy ra đủ mọi chuyện tà ác.

  27 Và chuyện rằng, Cô Ri An Tum Rơ vô cùng tức giận Sa Rết. Hắn đem quân tiến đánh Sa Rết, và họ đụng độ với nhau trong cơn tức giận cực độ tại thung lũng Ghinh Ganh, và trận chiến trở nên vô cùng ác liệt.

  28 Và chuyện rằng, Sa Rết giao chiến với Cô Ri An Tum Rơ trong suốt thời gian ba ngày. Và chuyện rằng Cô Ri An Tum Rơ đánh bại được hắn và rượt đuổi hắn đến tận đồng bằng Hết Lân.

  29 Và chuyện rằng, Sa Rết lại giao chiến với Cô Ri An Tum Rơ trên vùng đồng bằng; và này, hắn đánh bại được Cô Ri An Tum Rơ và đánh đuổi Cô Ri An Tum Rơ lui về lại thung lũng Ghinh Ganh.

  30 Và Cô Ri An Tum Rơ lại giao chiến với Sa Rết trong thung lũng Ghinh Ganh, và tại đây hắn đã đánh bại và giết chết được Sa Rết.

  31 Và Sa Rết cũng làm cho Cô Ri An Tum Rơ bị thương ở đùi khiến hắn không thể xuất trận được trong thời gian hai năm khi mà tất cả dân chúng khắp xứ đều gây cảnh đổ máu mà không một ai ngăn cản được.