Pyhät kirjoitukset
Alma 7


Alman sanat, jotka hän puhui Gideonin väelle oman aikakirjansa mukaan.

Käsittää luvun 7.

Luku 7

Kristus on syntyvä Mariasta. Hän päästää kuoleman siteet ja kantaa kansansa synnit. Ne, jotka tekevät parannuksen, ottavat kasteen ja pitävät käskyt, saavat iankaikkisen elämän. Saastaisuus ei voi periä Jumalan valtakuntaa. Nöyryyttä, uskoa, toivoa ja rakkautta vaaditaan. Noin 83 eKr.

1 Katso, rakkaat veljeni, koska minun on sallittu tulla teidän luoksenne, sen tähden yritän apuhua teille omalla kielelläni, eli omalla suullani, koska tämä on ensimmäinen kerta, kun olen puhunut teille suuni sanoilla, sillä minä olen ollut täysin sidottuna btuomarinistuimen hoitoon ja minulla on ollut niin paljon tekemistä, etten voinut tulla teidän luoksenne.

2 Enkä minä olisi voinut tulla nyt tälläkään kertaa, ellei tuomarinistuinta olisi aannettu toiselle, jotta hän hallitsisi minun sijastani; ja Herra on suuressa armossaan suonut minun tulla teidän luoksenne.

3 Ja katso, minä olen tullut suurin toivein ja haluten hartaasti, että saisin huomata teidän nöyrtyneen Jumalan edessä ja jatkuvasti anoneen hänen armoansa, että saisin huomata teidän olevan nuhteettomia hänen edessään, että saisin huomata, että te ette ole siinä kauheassa pulassa, jossa veljemme Sarahemlassa olivat.

4 Mutta siunattu olkoon Jumalan nimi, sillä hän on antanut minun tietää, niin, on antanut minun tavattoman suureksi ilokseni tietää, että he ovat jälleen vakaasti hänen vanhurskautensa tiellä.

5 Ja Jumalan Hengen mukaisesti, joka minussa on, minä luotan siihen, että saan iloita myös teistä; mutta en halua, että iloni teistä tulisi niin paljon ahdistuksen ja murheen kautta kuin minulla on ollut veljistäni Sarahemlassa; sillä katso, iloni heistä tulee vasta kärsittyäni paljon ahdistusta ja murhetta.

6 Mutta katso, minä luotan siihen, että te ette ole niin suuren epäuskon tilassa kuin veljenne olivat; minä luotan siihen, että te ette ole ylpistyneet sydämenne kopeudessa; niin, minä luotan siihen, että te ette ole kiinnittäneet sydäntänne rikkauksiin ja maailman turhuuksiin; niin, minä luotan siihen, että te ette palvo aepäjumalia, vaan että te palvelette todellista ja belävää Jumalaa ja että te odotatte ikuisessa uskossa syntienne anteeksiantoa, joka on tuleva.

7 Sillä katso, minä sanon teille, että monenlaista on tuleva; ja katso, on yksi asia, joka on tärkeämpi kuin ne kaikki – sillä katso, se aaika ei ole kaukana, jolloin Lunastaja elää ja tulee kansansa keskuuteen.

8 Katso, minä en sano, että hän tulee meidän keskuuteemme asuessaan kuolevaisessa majassansa, sillä katso, Henki ei ole sanonut minulle, että näin tapahtuisi. Nyt, mitä tähän tulee, en tiedä; mutta tämän verran tiedän, että Herralla Jumalalla on valta tehdä kaikki, mikä on hänen sanansa mukaista.

9 Mutta katso, Henki on sanonut minulle tämän verran sanoen: Huuda tälle kansalle sanoen: aTehkää parannus ja valmistakaa Herralle tietä ja vaeltakaa hänen polkujansa, jotka ovat suoria, sillä katso, taivaan valtakunta on käsillä, ja Jumalan Poika btulee maan päälle.

10 Ja katso, hän asyntyy Jerusalemissa, joka on meidän esi-isiemme bmaa, cMariasta, joka on dneitsyt, kallisarvoinen ja valittu astia, jonka Pyhän Hengen voima peittää varjollaan ja joka tulee eraskaaksi ja synnyttää pojan, aivan niin, Jumalan Pojan.

11 Ja hän kulkee kärsien kaikenlaisia kipuja ja aahdinkoja ja koetuksia, ja tämä, jotta toteutuisi sana, joka sanoo hänen ottavan päällensä kansansa kivut ja sairaudet.

12 Ja hän ottaa päällensä akuoleman päästääkseen kuoleman siteet, jotka sitovat hänen kansaansa; ja hän ottaa päällensä heidän heikkoutensa, jotta hänen sisimpänsä täyttyisi armolla, lihan mukaisesti, jotta hän osaisi lihan mukaisesti bauttaa kansaansa sen heikkouksien mukaisesti.

13 Nyt Henki atietää kaiken; kuitenkin Jumalan Poika kärsii lihan mukaisesti voidakseen bottaa päällensä kansansa synnit, voidakseen pyyhkiä pois sen rikkomukset vapautuksensa voiman mukaisesti; ja nyt, katso, tämä on se todistus, joka minussa on.

14 Nyt minä sanon teille, että teidän on tehtävä parannus ja asynnyttävä uudesti; sillä Henki sanoo, että ellette synny uudesti, ette voi periä taivaan valtakuntaa; tulkaa sen tähden ja ottakaa kaste parannukseen, jotta teidät pestäisiin synneistänne, jotta teillä olisi usko Jumalan Karitsaan, joka ottaa pois maailman synnit ja joka on voimallinen pelastamaan ja puhdistamaan kaikesta vääryydestä.

15 Niin, minä sanon teille: Tulkaa älkääkä pelätkö, ja hylätkää jokainen synti, joka helposti akietoutuu teihin ja joka sitoo teidät tuhoon; niin, tulkaa ja menkää osoittamaan Jumalallenne, että te olette halukkaita tekemään parannuksen synneistänne ja tehkää hänen kanssaan liitto, että pidätte hänen käskynsä; ja todistakaa se hänelle tänä päivänä menemällä kasteen vesiin.

16 Ja jokainen, joka tekee tämän ja pitää siitä lähtien Jumalan käskyt, hän on muistava, että minä sanon hänelle, niin, hän on muistava minun sanoneen hänelle: Hän on saava iankaikkisen elämän, sen Pyhän Hengen todistuksen mukaisesti, joka minussa todistaa.

17 Ja nyt, rakkaat veljeni, uskotteko nämä asiat? Katso, minä sanon teille: Kyllä, minä tiedän, että te uskotte ne; ja sen, että te uskotte ne, minä tiedän minussa olevan Hengen ilmoituksesta. Ja nyt, koska teidän uskonne siihen on vahva, nimittäin siihen, mitä minä olen puhunut, iloni on suuri.

18 Sillä niin kuin jo alussa sanoin teille toivoneeni suuresti, että te ette olisi samanlaisessa pulassa kuin veljenne, niin olen myös huomannut, että toiveeni ovat täyttyneet.

19 Sillä minä huomaan, että te olette vanhurskauden poluilla; minä huomaan, että te olette sillä polulla, joka johtaa Jumalan valtakuntaan; niin, minä huomaan, että te teette hänen apolkunsa suoriksi.

20 Minä huomaan, että teille on ilmaistu hänen sanansa todistuksella, ettei hän voi vaeltaa amutkaisia polkuja; eikä hän poikkea siitä, mitä hän on sanonut; eikä hänessä ole häivettäkään kääntymisestä oikealta vasemmalle, eli siitä, mikä on oikein, siihen, mikä on väärin; sen tähden hänen kulkunsa on yhtä iankaikkista kiertokulkua.

21 Eikä hän asu aepäpyhissä temppeleissä; eikä saastaisuutta eikä mitään epäpuhdasta voida ottaa vastaan Jumalan valtakuntaan; sen tähden minä sanon teille, että tulee aika, niin, ja se tulee viimeisenä päivänä, jolloin se, joka on saastainen, jää bsaastaisuuteensa.

22 Ja nyt, rakkaat veljeni, minä olen sanonut tämän teille voidakseni herättää teidät tiedostamaan velvollisuutenne Jumalaa kohtaan, jotta vaeltaisitte nuhteettomina hänen edessään, jotta vaeltaisitte Jumalan pyhän järjestyksen mukaisesti, jonka mukaisesti teidät on otettu vastaan.

23 Ja nyt minä tahdon teidän olevan anöyriä ja olevan myöntyviä ja lempeitä, sopuisia, täynnä kärsivällisyyttä ja pitkämielisyyttä, itsenne hillitseviä kaikessa, tarkkoja Jumalan käskyjen pitämisessä kaikkina aikoina; että pyytäisitte kaikkea, mitä ikinä tarvitsette, sekä hengellistä että ajallista, antaen aina kiitokset Jumalalle kaikesta, mitä ikinä saatte.

24 Ja katsokaa, että teillä on ausko, toivo ja rakkaus, niin silloin teidän hyvät tekonne ovat aina runsaat.

25 Ja Herra siunatkoon teitä ja pitäköön vaatteenne tahrattomina, jotta teidät voitaisiin viimein saattaa istuutumaan sijallenne Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin ja maailman alusta asti olleiden pyhien profeettojen kanssa, vaatteenne atahrattomina niin kuin heidän vaatteensa ovat tahrattomat, taivaan valtakunnassa, tarvitsematta enää lähteä pois.

26 Ja nyt, rakkaat veljeni, minä olen puhunut teille nämä sanat sen Hengen mukaisesti, joka minussa todistaa; ja minun sieluni riemuitsee tavattomasti sen suuren tarkkuuden ja varteen ottamisen tähden, jota olette osoittaneet sanalleni.

27 Ja nyt, Jumalan arauha olkoon teidän päällänne ja teidän talojenne ja maidenne päällä ja teidän katraidenne ja laumojenne päällä ja kaiken sen päällä, mitä te omistatte, naistenne ja lastenne päällä, teidän uskonne ja hyvien tekojenne mukaisesti tästä lähtien ja ikuisesti. Ja näin minä olen puhunut. Aamen.