Alma 39
  Footnotes
  Theme

  Alma parancsolatai fiának, Koriántonnak.

  A 39. fejezettől a 42-ig bezárólag.

  39. Fejezet

  A szexuális bűn utálatosság – Koriánton bűnei tartották vissza a zorámitákat az ige befogadásától – A Krisztusi megváltás visszahat, megszabadítva a hithűeket, akik azelőtt éltek. Mintegy Kr.e. 74.

  1 És most fiam, neked valamivel több mondandóm van annál, amit a fivérednek mondtam; mert íme, megfigyelted-e fivéred állhatatosságát, az ő hűségét és szorgalmát Isten parancsolatainak betartásában? Íme, nem mutatott-e jó példát neked?

  2 Mert te a azorámiták népe között nem szívlelted úgy meg a szavaimat, mint a fivéred. Most ezt hozom fel ellened: Addig beszéltél, mígnem kérkedtél a saját erőddel és a bölcsességeddel.

  3 És ez még nem minden, fiam. Azt tetted, ami gyötrelmes volt nekem; mert elhagytad az elrendelt szolgálatot, és átmentél Sziron földjére, a lámániták határain belülre, a aparázna Izabella után.

  4 Igen, ő sokaknak aelrabolta a szívét; de ez nem volt mentség számodra, fiam. Neked azon szolgálattal kellett volna törődnöd, amely rád volt bízva.

  5 Hát nem tudod, fiam, hogy aezek a dolgok utálatosak az Úr szemében? Igen, az ártatlan vér ontását vagy a Szentlélek megtagadását kivéve minden bűnnél utálatosabbak.

  6 Mert íme, ha akkor atagadod meg a Szentlelket, amikor annak egyszer már helye volt benned, és tudod, hogy megtagadod, akkor íme, ez egy olyan bűn, amely bmegbocsáthatatlan; igen, és aki az Istentől kapott világosság és tudás ellenére gyilkol, annak nem könnyű cmegbocsátást nyerni; igen, azt mondom neked, fiam, hogy nem könnyű annak egy megbocsátást nyerni.

  7 És most, fiam, bárcsak Isten megadta volna, hogy ne légy avétkes ily nagy bűntettben. Nem időznék a bűntetteidnél, hogy felszaggassam a lelkedet, ha ez nem a javadat szolgálná.

  8 De íme, Isten elől nem rejtheted el a bűntetteidet; és ha nem tartasz bűnbánatot, akkor bizonyságként állnak majd ellened az utolsó napon.

  9 Most fiam, szeretném, ha bűnbánatot tartanál és felhagynál a bűneiddel, és nem mennél többé szemed akívánságai után, hanem btürtőztetnéd magad mindezen dolgokban; mert ha ezt nem teszed meg, akkor semmiképpen sem örökölheted Isten királyságát. Ó, emlékezz erre, és vedd magadra, és türtőztesd magad ezekben a dolgokban.

  10 És azt parancsolom neked, vedd magadra, hogy tanácskozz idősebb fivéreiddel az elhatározásaidat illetően; mert íme, fiatal vagy, és szükséged van arra, hogy tápláljanak téged a fivéreid. És szívleld meg a tanácsukat.

  11 Ne engedd, hogy bármely hiábavaló vagy ostoba dolog félrevezessen; ne engedd, hogy az ördög ismét azok után a gonosz paráznák után csalja a szívedet! Íme, fiam, mily nagy gonoszságot hoztál a azorámitákra; mert amikor látták a bviselkedésedet, akkor nem voltak hajlandók hinni a szavaimban.

  12 És most azt mondja nekem az Úr Lelke: aParancsold meg gyermekeidnek, hogy jót tegyenek, különben sok ember szívét vezetik a pusztulásba; Istent félve megparancsolom tehát neked, fiam, hogy tartózkodj a gonoszságaidtól;

  13 Hogy fordulj az Úrhoz teljes elméddel, lelkeddel és erőddel; hogy ne vezesd gonosz cselekedetekre több ember szívét; hanem inkább térj vissza hozzájuk, és aismerd be a hibáidat és a helytelen dolgokat, amiket tettél.

  14 aNe keresd a gazdagságot, se ezen világ hiábavaló dolgait; mert íme, ezeket nem tudod magaddal vinni.

  15 És most, fiam, Krisztus eljövetelét illetően szólnék még hozzád. Íme, azt mondom neked, hogy ő az, aki biztosan eljön, hogy elvegye a világ bűneit; igen, eljön, hogy a szabadulás örvendetes híreit hirdesse a népének.

  16 És most, fiam, ez volt az a szolgálat, melyre el voltál hívva, hogy hirdesd ennek a népnek ezeket az örvendetes híreket, hogy előkészítsd az elméjüket; vagyis hogy eljöhessen hozzájuk a szabadulás, hogy agyermekeik elméjét előkészíthessék az ige meghallgatására az ő eljövetelének idején.

  17 És most valamennyire enyhülést adnék elmédnek ezen dolgot illetően. Íme, csodálkozol rajta, hogy miért kell oly nagyon előre tudni ezeket a dolgokat. Íme, azt kérdezem tőled, hogy a mostani időben nem oly értékes-e egy lélek Istennek, mint amilyen eljövetele idején lesz egy lélek?

  18 Nem éppen olyan szükséges-e megismertetni a megváltás tervét ezzel a néppel, mint a gyermekeikkel?

  19 És nem éppen olyan könnyű-e az Úrnak most elküldeni angyalát, hogy örvendetes híreket jelentsen ki nekünk, mint a gyermekeinknek, vagy az eljövetele utáni időben?