2 Nefi 3
  Eb’ li raqalil
  Tema

  Ch’ol 3

  Laj Jose aran Egipto kirileb’ laj Nefita sa’ k’utb’esinb’il matk’—Ki’aatinak jo’ profeet chirix laj Jose Smith, laj ilol na’leb’ sa’ roso’jik li kutan; chirix laj Moises, li taakoloq reheb’ laj Israel; ut chirix lix k’utunik chaq lix Hu laj Mormon. Wan na 588–570 chihab’ ma nayo’la li Kristo.

  1 Ut anajwan nakatwaatina at Jose, li akatyo’la chiwu sa’ roso’jik. Laa’at katyo’la sa’ li yamyookil ch’och’ kink’ul wi’ ch’a’ajkilal; relik chi yaal, sa’ li kutan naq kinumta xrahil inch’ool katrala laa na’.

  2 Ut li Qaawa’ chirosob’tesi taxaq choq’ aawe li ach’och’ a’in, a’an jun ch’och’ q’axal loq’, choq’ aaweechanihom ut choq’ reechanihomeb’ laa wiyajil rochb’eeneb’ li riyajileb’ laa was, re tatwanq sa’ xyaalalil chi junelik, wi taa’uxq naq teepaab’ lix taqlahom lix Santil Dios laj Israel.

  3 Ut anajwan, at Jose, li katyo’la chiwu sa’ roso’jik, li katink’am chaq sa’ li yamyookil ch’och’ kink’ul wi’ ch’a’ajkilal, li Qaawa’ chi’osob’tesinq aawe chi junelik, xb’aan naq laa wiyajil ink’a’ ate’sache’q chi junajwa.

  4 Xb’aan naq k’e reetal, laa’at li ruuchinihom injuruch’; ut laa’in ralal xk’ajol laj aJose li kik’ame’ chi bpreexil toj sa’ Egipto. Ut xninqaleb’ ru lix sumwank li Qaawa’ li kixk’uub’ rik’in laj Jose.

  5 Jo’kan ut, laj Jose akiril li qakutan chi yaal. Ut kixk’ul jun li na’leb’ yeechi’inb’il xb’aan li Qaawa’, naq sa’ xyanqeb’ chaq li ruuchinihom lix juruch’ li Qaawa’ Dios tixwaklesi jun li bruq’ che’ ctiik xch’ool choq’ re lix junkab’al laj Israel; maawa’aq li Mesias, jun li ruq’ che’ b’an li taatoqe’q, a’b’anan jultikanb’ilaq sa’eb’ lix sumwank li Qaawa’ naq li dMesias taak’utb’esimanq chiruheb’ sa’ roso’jik li kutan, sa’ li musiq’ej re wankilal, re risinkileb’ chaq sa’ eq’ojyin toj chi saqenkil—relik chi yaal, sa’ chaq li muqmuukil q’ojyin, ut sa’ chaq li preexil toj sa’ li ach’ab’aak.

  6 Xb’aan naq laj Jose kich’olob’ank chi yaal, ut kixye: Jun aj ailol na’leb’ li Qaawa’ lin Dios tixwaklesi, li taawanq choq’ aj ilol na’leb’ sik’b’il ru choq’ reheb’ li ruuchinihom binjuruch’.

  7 Relik chi yaal, laj Jose kixye chi yaal: Jo’ka’in naxye li Qaawa’ we: Jun aj ailol na’leb’ sik’b’il ru tinwaklesi chaq sa’ xyanqeb’ li ruuchinihom aajuruch’, ut a’an q’axal taataqsiiq xwankil sa’ xyanqeb’ li ruuchinihom aajuruch’. Ut re a’an tink’e xtaqlankil naq tixb’aanu jun li k’anjel choq’ reheb’ li ras riitz’in, li ruuchinihom aajuruch’, li nimaq xloq’al choq’ reheb’, re xk’amb’aleb’ chixnawb’al li sumwank li kink’uub’ rik’ineb’ laa yuwa’.

  8 Ut tink’e re a’an jun lix taqlankil naq amaajun chik k’anjel tixb’aanu, ka’ajwi’ li k’anjel tintaqla wi’. Ut tinnimob’resi xwankil sa’ wilob’aal; xb’aan naq a’an tixb’aanu lin k’anjel.

  9 Ut nimaq ru jo’ laj aMoises, li kinye naq tinwaklesi choq’ eere, re bxkolb’al lin tenamit, ex xjunkab’al laj Israel.

  10 Ut laj Moises tinwaklesi, re xkolb’al chaq laa tenamit chiru li ch’och’ Egipto.

  11 A’ut jun aj ilol na’leb’ tinwaklesi sa’ xyanqeb’ chaq li ruuchinihom aajuruch’; ut re a’an tink’e awankilal re xk’eeb’al chi k’utmank li waatin chiruheb’ li riyajil aajuruch’—ut moko ka’aj ta wi’ re xk’eeb’al chi k’utmank li waatin, chan li Qaawa’, re aj b’an wi’ xq’unb’esinkileb’ xch’ool chirix li waatin, li akaq elenaq sa’ xyanqeb’.

  12 Jo’kan naq eb’ li ruuchinihom aajuruch’ ate’tz’iib’aq; ut li ruuchinihom xjuruch’ laj bJuda cte’tz’iib’aq; ut li k’a’ru tz’iib’anb’ilaq xb’aan li ruuchinihom aajuruch’, ut jo’kan ajwi’ li k’a’ru tz’iib’anb’ilaq xb’aan li ruuchinihom xjuruch’ laj Juda, te’nimanq ut te’xjunaji rib’, choq’ re dxsachb’al li b’alaq’il tzol’leb’ ut xkub’sinkil li wech’ok-ib’, ut xxaqab’ankil li tuqtuukilal sa’ xyanqeb’ li ruuchinihom aajuruch’, ut exk’amb’aleb’ fchixnawb’al chirix lix yuwa’eb’ sa’ roso’jikeb’ li kutan, ut chixnawb’al ajwi’ chirix lin sumwank, chan li Qaawa’.

  13 Ut sa’ xyi chaq xq’unal lix metz’ew a’an taakawob’resiiq xmetz’ew, sa’ li kutan naq taatiklaaq lin k’anjel sa’ xyanqeb’ chixjunil lin tenamit, re aak’ojob’ankil wi’chik, at xjunkab’al laj Israel, chan li Qaawa’.

  14 Ut jo’ka’in ki’aatinak laj Jose jo’ profeet, kixye: K’ehomaq reetal, laj ilol na’leb’ a’an li Qaawa’ taarosob’tesi, ut eb’ li neke’sik’ok re xsachb’al te’sache’q xna’leb’; xb’aan naq li yeechi’inb’il na’leb’ a’in, li xink’ul rik’in li Qaawa’, chirix li ruuchinihom injuruch’, taatz’aqloq ru. K’ehomaq reetal, ninnaw chi tz’aqal naq taatz’aqloq ru li yeechi’inb’il na’leb’ a’in;

  15 Ut ataak’ab’a’iiq jo’ chanru ink’ab’a’; ut a’anaq ajwi’ bxk’ab’a’ lix yuwa’. Ut a’an chanchanaq ajwi’ jo’ laa’in; xb’aan naq li k’a’ru tixk’e li Qaawa’ chi k’ute’k rik’in li ruq’, rik’in xwankil li Qaawa’ tixk’am lin tenamit sa’ li kolb’a-ib’.

  16 Relik chi yaal, jo’ka’in ki’aatinak laj Jose jo’ profeet: Ninnaw chi tz’aqal li na’leb’ a’in, jo’ chanru naq ninnaw chi tz’aqal chirix li yeechi’inb’il chirix laj Moises, xb’aan naq li Qaawa’ kixye we, laa’in atinkoleb’ rix laa wiyajil chi junelik.

  17 Ut li Qaawa’ kixye: Laa’in tinwaklesi jun aj Moises, ut tink’e wankilal re sa’ jun li xuq’; ut tink’e xchaab’ilal xna’leb’ chi tz’iib’ak. A’b’anan ink’a’ tinwach’ab’ li ru’uj raq’ re taa’aatinaq chi naab’al, xb’aan naq ink’a’ tink’e xmetz’ew chi aatinak. A’b’anan atintz’iib’a lin chaq’rab’ choq’ re, rik’in ru’uj tz’aqal li wuq’; ut tinxaqab’ jun aj byehol aatin choq’ re.

  18 Ut li Qaawa’ kixye ajwi’ we: Laa’in tinwaklesinq choq’ re li ruuchinihom aajuruch’; ut tink’uub’ jun aj yehol aatin choq’ re. Ut laa’in, k’e reetal, laa’in tink’e re a’an naq tixtz’iib’a lix tz’iib’ahomeb’ li ruuchinihom aajuruch’ choq’ re li ruuchinihom aajuruch’, ut laj yehol aatin re aajuruch’ tixch’olob’ chaq.

  19 Ut li aatin tixtz’iib’a a’anaq li aatin li na’ajman ru sa’ xchaab’ilal inna’leb’ naq taaxik re li aruuchinihom aajuruch’. Ut taawanq chanchan jo’ li ruuchinihom aajuruch’ ke’xjap re chiraatinankileb’ chaq bsa’ li poqs; xb’aan naq laa’in ninnaw ru lix paab’aaleb’.

  20 Ut eb’ a’an ate’xjap chaq re sa’ li poqs; relik chi yaal, li jalb’a-k’a’uxlej reheb’ li ras riitz’in, chirix naq numenaq k’iila tasal tenamit chirixeb’. Ut taak’ulmanq naq taaxik lix yaab’ xkuxeb’, jo’ chanru lix ch’olch’ookil ru li raatineb’.

  21 Sa’ xk’ab’a’ lix paab’aaleb’ taa’elq chaq li araatineb’ sa’ xtz’uumal we, ut taawulaq rik’ineb’ li ras riitz’in xkomoneb’ li ruuchinihom aajuruch’; ut lix q’unal xmetz’ew li raatineb’ tinkawob’resi rik’in lix paab’aaleb’, re naq jultikanb’ilaq lin sumwank li kink’uub’ choq’ reheb’ laa yuwa’.

  22 Ut anajwan, k’e reetal at Jose li walal, jo’ka’in naq ki’aatinak lin najter yuwa’ ajo’ profeet.

  23 Jo’kan ut, sa’ xk’ab’a’ li sumwank a’in osob’tesinb’ilat; xb’aan naq ink’a’ te’sache’q laa wiyajil, xb’aan naq eb’ a’an te’ab’inq chiru li aatin sa’ li hu.

  24 Ut taawakliiq jun li kaw xmetz’ew sa’ xyanqeb’, li taab’aanunq re naab’al li chaab’ilal, rik’in aatin jo’ ajwi’ rik’in k’anjel, ut taawanq choq’ k’anjeleb’aal sa’ ruq’ li Dios, rik’in paab’aal q’axal nim, re xk’anjelankil li ninqi sachb’a-ch’oolej, ut xb’aanunkil li k’a’ru xnimal ru sa’ rilob’aal li Dios, re taak’ehe’q chi uxmanq naab’al li k’ojob’ank wi’chik re lix junkab’al laj Israel, ut re li riyajileb’ laa was.

  25 Ut anajwan, osob’tesinb’ilat, at Jose. K’e reetal, toj ka’ch’inat; jo’kan ut, chat-ab’inq chiru li raatin laa was aj Nefi, ut taab’aanumanq aawe jo’ chanru ajwi’ li aatin li kinye. Chijultiko’q aawe li raatin laa yuwa’ li kamk re. Amen.