Помощни материали за изучаване
  5. Гробниците на Патриарсите
  Бележки под линия
  Theme

  5. Гробниците на Патриарсите

  Една от най-известните постройки в цялата Света Земя. Построена е в Хеврон от цар Ирод върху мястото, където според преданието се намирала пещерата Махпелах, купена от Авраам като място за семейна гробница (Бит. 23).

  Важни събития: Мястото, където били погребани Сара (Бит. 23) и Авраам (Бит. 25:9). Исаак, Ревека и Лия също били погребани тук (Бит. 49:30–31). Тялото на Яков било пренесено от Египет в Ханаан и погребано в пещерата (Бит. 50).

  Tomb of the Patriarchs

  5. Гробниците на Патриарсите Смята се, че тази постройка в Хеврон е издигната върху местата, където били погребани Авраам, Исаак и Яков.