Помощни материали за изучаване
  Карта 5: Асирийската империя
  Бележки под линия
  Theme

  Карта 5

  Асирийската Империя

  Bible Maps.

  ок. 721 г. пр. Хр. (4 Царете 17:1–6)

  С

  Легенда към карта 5

  Асирия ок. 721 г. пр. Хр.

  Граници на Асирийската империя ок. 650 г. пр. Хр.

  Юда

  Черно море

  Кавказ

  Каспийско море

  Аралско море

  Микена

  Кархамис

  Ниневия

  Асур

  Асирийска империя ок. 650 г. пр. Хр.

  Ефрат

  Тигър

  Голямото море (Средиземно море)

  Самария

  Ерусалим

  Вавилон

  Юда

  Мемфис

  Ур?

  Елам

  Арабия

  Долно (Източно) море

  Нил

  Персия

  Египет

  Червено море

  Тива

  Километри

  0 200 400

  А Б В Г

  1 2 3 4