Помощни материали за изучаване
  Карта 2: Изходът на израилтяните от Египет и навлизането им в Ханаан
  Бележки под линия
  Theme

  Карта 2

  Изходът на Израилтяните от Египет И Навлизането им в Ханаан

  Bible Maps.

  С

  Легенда към карта 2

  Вероятен маршрут на изхода

  Гай

  река Иордан

  Галгал

  вр. Нево

  Ерихон

  Ерусалим

  Девон

  Хеврон

  Солено море (Мъртво море)

  Арнон

  Голямо море (Средиземно море)

  Газа

  Ханаан

  Арад

  Хорма

  Моав

  Филистимци

  Вирсавее

  Заред

  река Египет

  Синска пустош

  Едом

  делта на Нил

  Рамесий (Танис)

  Сурска пустош

  Кадис-варни

  вр. Ор

  Гесен

  Питом

  Сокхот

  Египет

  Фаранска пустош

  Арава (разцепената долина)

  Източна пустош

  Он (Хелиопол)

  Пиаирот?

  Етамска пустош

  Синайски полуостров

  Есион-Гавер

  Ноф (Мемфис)

  река Нил

  Мера?

  Елим?

  Суецки залив

  Синска пустош

  Синайска пустош

  Лагери в пустошта

  Мадиам

  Дофка?

  Рафидим?

  залив Акаба

  вр. Синай? (Хорив)

  Червено море

  Километри

  0 40 80 120

  А Б В Г

  1 2 3 4

  ●1

  ●2

  ●3

  ●4

  ●5

  ●6

  ●7

  ●8

  ●9

  ●10

  ●11

  ●12

  ●13

  ●14

  ●15

  ●16

  ●17

  ●18

  1. Рамесий Израилтяните били изгонени от Египет (Изход 12; Числа 33:5).

  2. Сокхот След като евреите напуснали мястото на първия си лагер, Господ ги придружавал денем в облачен стълб и нощем в огнен стълб (Изход 13:20–22).

  3. Пиаирот Израилтяните преминават през Червено море (Изход 14; Числа 33:8).

  4. Мера Господ изцелил водите на Мера (Изход 15:23–26).

  5. Елим Израилтяните се разположили на стан при 12-те извора (Изход 15:27).

  6. Пустошта Син Господ изпратил манна и пъдпъдъци, за да нахрани израилтяните (Изход 16).

  7. Рафидим Израил воювал срещу Амалик (Изход 17:8–16).

  8. Синайската планина (Планината Хорив или Джебел Муса) Господ разкрил Десетте заповеди (Изход 19–20).

  9. Синайската пустош Израилтяните построили скинията (Изход 25–30).

  10. Лагери в пустошта Призовани били 70 старейшини, за да помагат на Моисей да управлява народа (Числа 11:16–17).

  11. Есион-гавер Израилтяните преминали мирно през земите на Исав и Амон (Втор. 2).

  12. Кадис-варни Моисей изпратил съгледвачи в обетованата земя; израилтяните се разбунтували и не могли да навлязат в земята. Кадис служил за главен лагер на израилтяните в продължение на много години (Числа 13:1–3, 17–33; 14; 32:8; Втор. 2:14).

  13. Източна пустош Израил избягнал конфликт с Едом и Моав (Числа 20:14–21; 22–24).

  14. Река Арнон Израилтяните унищожили аморейците, които се били срещу тях (Втор. 2:24–37).

  15. Планината Нево Моисей видял обетованата земя (Втор. 34:1–4). Моисей произнесъл последните си три проповеди (Втор. 1–32).

  16. Моавски равнини Господ казал на Израил да раздели земята и да лиши от собственост жителите ї (Числа 33:50–56).

  17. Река Иордан Израилтяните прекосяват река Иордан по суха земя. Близо до Галгал те струпват камъни от дъното на река Иордан във възпоменание на разделянето на водите ї (Исус Н. 3:1–5:1).

  18. Ерихон Чедата Израилеви превземат и разрушават града (Исус Н. 6).