Помощни материали за изучаване
  Карта 7: Империята на Персите
  Бележки под линия
  Theme

  Карта 7

  Империята на Персите

  Bible Maps.

  537–440 г. пр. Хр. (Етир, Ездра, Неемия)

  С

  Легенда към карта 7

  Персийска империя ок. 537–440 г. пр. Хр.

  Черно море

  Каспийско море

  Аралско море

  Македония

  Трояда

  Гърция

  Атина

  Спарта

  Горно море (Средиземно море)

  Вавилон

  Суса

  Ерусалим

  Мемфис

  Алам

  Нил

  Долно море

  Египет

  Тива

  Червено море

  река Инд

  Километри

  0 200 400

  А Б В Г

  1 2 3 4