Помощни материали за изучаване
  Карта 8: Римската империя
  Бележки под линия
  Theme

  Карта 8

  Римската Империя

  Bible Maps.

  ок. Раждането на Исус Христос

  С

  Легенда към карта 8

  Римска империя ок. раждането на Христос

  Британия

  Германия

  Сарматия

  Галия

  Дакия

  Адриатическо море

  Черно море

  Кавказ

  Каспийско море

  Италия

  Испания

  Рим

  Македония

  Солун

  Азия

  Ахая

  Картаген

  Атина

  Ефес

  Антиохия

  Маре Интернум (Средиземно море)

  Крит

  Кипър

  Сирия

  Месопотамия

  Тигър

  Партско царство

  Ефрат

  Александрия

  Ерусалим

  Мемфис

  Либия

  Египет

  Арабия

  Долно море

  Нил

  Червено море

  Тива

  Километри

  0 200 400

  А Б В Г

  1 2 3 4