Помощни материали за изучаване
  Карта 3: Разделянето на Ханаан между дванадесетте племена
  Бележки под линия
  Theme

  Карта 3

  Разделянето на Ханаан Между Дванадесетте Племена

  Bible Maps.

  С

  Легенда към карта 3

  Ранни граници между племената

  Граници между Юда и Северен Израил след 950 г. пр. Хр.

  Сидон

  Евейци

  Дамаск

  Дан

  вр. Ермон

  Тир

  Дан

  Асор

  Манасия

  Акхо

  Нефталим

  Хинеротско езеро (Галилейско)

  вр. Кармил

  Асир

  Завулон

  вр. Тавор

  Дор

  Исахар

  Рамот-галаад

  Магедон

  Ветсан

  вр. Гелвуе

  Манасия

  Явис-галаад

  Явок

  вр. Гевал

  Сихем

  Голямо море (Средизмено море)

  вр. Геризин

  Сокхот

  Иопия

  Сило

  река Иордан

  Гад

  Ефрем

  Дан

  Ветил

  Ерихон

  Рава

  Азот

  Вениамин

  Амон

  Ерусалим

  вр. Нево

  Аскалон

  Гет

  Витлеем

  Рувим

  Газа

  Лахис

  Солено море (Мъртво море)

  Арнон

  Юда

  Хеврон

  Вирсавее

  Арад

  Моав

  Симеон

  Заред

  Едом

  Кадис-варни

  Восора

  Есион-гавер

  ЗАБЕЛЕЖКА: Двете карти на тази страница са е еднакъв мащаб и ориентация