Помощни материали за изучаване
  Карта 14: Денивелация на терена на Светата земя в библейски времена
  Бележки под линия
  Theme

  Карта 14

  Денивелация на Терена на Светата Земя в Библейски Времена

  Bible Maps.

  С З И Ю

  Ориентация: от юг към север*

  Аман 1,076 м

  Ерусалим 774 м

  Източни отвъдйордански плата

  ниво на Средиземно море 0 м

  Сефала ок. 378 м

  Ерихон -252 м

  Юдейска хълмиста страна 600–900 м

  Ниво на Мъртво море -397 м

  Дъно на Мъртво море -817 м

  Километри (приблизително)

  0 32 64 96 128

  ЗЮСИ

  Ориентация от изток към запад*

  ниво на Средиземно море 0 м

  вр. Сион 774 м

  вр. Мория 744 м

  Елеонски хълм 811 м

  вр. Гаризин 868 м

  вр. Гевал 938 м

  вр. Гелвуе 502 м

  вр. Тавор 588 м

  вр. Ермон 2 814 м

  ниво на Мъртво море -397 м

  Ерихон -252 м

  Ерусалим 774 м

  Галилейско езеро -210 м

  езеро Ули 67 м

  *Топографският релеф е подсилен, за да се виждат по-ясно разликите във височините

  Километри (приблизително)

  0 56 112 168 224

  А Б В Г

  1 2 3 4 5 6 7 8