Помощни материали за изучаване
  Карта 10: Ханаан по времето на Стария завет
  Бележки под линия
  Theme

  Карта 10

  Ханаан по Времето на Стария Завет

  Bible Maps.

  С

  Сидон

  Дамаск

  Ливански планини

  вр. Ермон

  Литани

  Фарфар

  Тир

  Финикия

  Дан (Лаис)

  Асор

  езеро Ули (води на Мером)

  Акхо

  Васан

  Хинеротско езеро (Галилейско езеро)

  Кисон

  долина Езраел (Есдраелон)

  Гетефер

  вр. Кармил

  Ендор

  вр. Тавор

  Иармук

  Магедон

  връх Море

  Езраел

  Ветсан

  Дотан

  вр. Гелвуе

  Самария

  Самария

  Галаад

  Саронска равнина

  Сихем

  вр. Гевал

  Фануил

  Маханаим

  вр. Геризин

  Явок

  Иопия

  Сило

  Голямо море (Средиземно море)

  Еалон

  Ветил (Луз)

  Гай

  река Иордан

  Рава (Аман)

  Гаваон

  Ерихон

  Амон

  Сорик

  Ерусалим

  Азот

  Акарон

  Елеонски хълм

  вр. Нево

  Гет

  Витлеем

  Аскалон

  Ила

  Текуе

  Мъртво море

  Газа

  Сефала

  Филистимска равнина

  Лахис

  Хеврон

  Енгади

  Арнон

  Герар

  Герар

  Юда

  Моав

  Восор

  Вирсавее

  Кир-арасет

  Едом

  Район на Содом и Гомор

  Негев

  Арава

  Заред

  Едом

  Километри

  0 20 40 60

  А Б В Г

  1 2 3 4 5 6 7 8

  ●1

  ●2

  ●3

  ●4

  ●5

  ●6

  ●7

  ●8

  ●9

  ●10

  ●11

  ●12

  ●13

  ●14

  ●15

  ●15

  ●15

  ●15

  ●15

  ●16

  ●17

  ●18

  ●19

  ●20

  ●21

  1. Дан (Лаис) Еровоам поставил златен телец, на който Северното царство да се покланя (3 Цар. 12:26–33). Дан бил северната граница на древен Израил.

  2. Планината Кармил Илия предизвикал жреците на Ваал и отворил небесата, за да завали дъжд (3 Цар. 18:17–40).

  3. Магедон Място, където са се водили много битки (Съд. 4:13–16; 5:19; 2 Лет. 35:20–23; 4 Цар. 23:29). Соломон свикал хора за построяването на Магедон (3 Цар. 9:15). Иосия, цар на Юда, бил смъртно ранен в битка срещу египетския фараон Нехао (4 Цар. 23:29–30). При Второто пришествие на Господа, великата и последна битка ще се състои в долината Езраел, като част от сражението при Армагедон (Иоил 3:14; Откр. 16:16; 19:11–21). Името “Армагедон” е гръцка транскрипция на еврейското Хар Мегиддон, или планината Магедон.

  4. Езраел Име на град в най-голямата и най-плодородна равнина на Израил със същото име. Царете от Северното царство построили тук дворец (2 Цар. 2:8–9; 3 Цар. 21:1–2). Тук живяла и умряла нечестивата царица Езавел (3 Цар. 21; 4 Цар. 9:30).

  5. Ветсан Тук Израил се противопоставил на ханаанците (Исус Н. 17:12–16). Тялото на Саул било провесено от стените на тази крепост (1 Цар. 31:10–13).

  6. Дотан Иосиф бил продаден в робство от братята си (Бит. 37:17, 28; 45:4). Елисей получил видение за хълм, пълен с коне и колесници (4 Цар. 6:12–17).

  7. Самария Столица на Северното царство (3 Цар. 16:24–29). Цар Ахаав построил жертвеник на Ваал (3 Цар. 16:32–33). Тук служили Илия и Елисей (3 Цар. 18:2; 4 Цар. 6:19–20). През 721 г. пр. Хр. асирийците го завоювали, като с това завършили завладяването на десетте племена (4 Цар. 18:9–10).

  8. Сихем Авраам издигнал олтар (Бит. 12:6–7). Яков живеел наблизо. Симеон и Левий избили всичките мъже в този град (Бит. 34:25). В Сихем Исус Навиев насърчил хората да “изберат … днес” да служат на Бога (Исус Н. 24:15). Тук Еровоам установил първата столица на Северното царство (3 Цар. 12).

  9. Хълмовете Гевал и Гаризин Исус Навиев разделил Израил на тези два хълма – благословиите на закона били оповестявани от хълма Гаризин, а проклятията идвали от хълма Гевал (Исус Н. 8:33). По-късно, на Гаризин, самаряните построили храм (4 Цар. 17:32–33).

  10. Фануил (Фениел) Тук Яков се борил цяла нощ с един пратеник на Господа (Бит. 32:24–32). Гедеон разрушил мадиамска крепост (Съд. 8:5, 8–9).

  11. Иопия Иона отплувал оттук към Тарсис, за да избегне мисията си в Ниневия (Иона 1:1–3).

  12. Сило Столица на Израил по времето на съдиите; място, където се намирала скинията (1 Цар. 4:3–4).

  13. Ветил (Луз) Тук Авраам се разделил с Лот (Бит. 13:1–11) и имал видение (Бит. 13; Авр. 2:19–20). Яков получил видение за една стълба, достигаща до небето (Бит. 28:10–22). Скинията била за известно време тук (Съд. 20:26–28). Еровоам поставил златен телец, на който Северното царство да се покланя (3 Цар. 12:26–33).

  14. Гаваон Евейците, жители на Гаваон, с хитрост сключили договор с Исус Навиев (Исус Н. 9). Слънцето застанало неподвижно, докато Исус Навиев спечелил битка (Исус Н. 10:2–13). Тук също временно се е намирала скинията (1 Лет. 16:39).

  15. Газа, Азот, Аскалон, Акарон и Гет (петте филистимски града) Филистимците от тези градове често воювали с Израил.

  16. Витлеем Рахил била погребана наблизо (Бит. 35:19). Тук живели Рут и Вооз (Рут 1:1–2; 2:1, 4). Бил наречен градът на Давид (Лука 2:4).

  17. Хеврон Тук живели Авраам (Бит. 13:18), Исаак, Яков (Бит. 35:27), Давид (2 Цар. 2:1–4) и Авесалом (2 Цар. 15:10). Бил първата столица на Юда при цар Давид (2 Цар. 2:11). Счита се, че Авраам, Сара, Исаак, Ревека, Яков и Лия са били погребани тук в пещерата Махпелах (Бит. 23:17–20; 49:31, 33).

  18. Енгади Давид се укрил от Саул и пощадил живота му (1 Цар. 24:1–22).

  19. Герар Авраам и Исаак живели тук за известно време (Бит. 20–22; 26).

  20. Вирсавее Тук Авраам изкопал кладенец и сключил договор с Авимелех (Бит. 21:31). Исаак видял Господа (Бит. 26:17, 23–24); тук живял и Яков (Бит. 35:10; 46:1).

  21. Содом и Гомор Лот решил да живе в Содом (Бит. 13:11–12; 14:12). Бог разрушил Содом и Гомор поради нечестието им (Бит. 19:24–26). По-късно Исус използвал имената на тези градове като символи на нечестието (Мат. 10:15).