Помощни материали за изучаване
  Карта 9: Светът по времето на Стария завет
  Бележки под линия
  Theme

  Карта 9

  Светът по Времето на Стария Завет

  Bible Maps.

  С

  Кавказ

  Каспийско море

  вр. Арарат?

  Черно море

  Урарту

  Хорейци

  Троя

  Хетейци

  Ур?

  Харан (Падан-арам)

  Асирия

  Кархамис

  Месопотамия

  Ниневия

  река Ефрат

  Асур

  Акад

  Дурейска равнина

  Суса

  река Тигър

  Вавилон

  Родос

  Китим (Кипър)

  Вавилон (Сенаар)

  Сирия

  Кафтор (Крит)

  Елам

  Сидон

  Финикия

  Дамаск

  Вавилон

  Тир

  Арабска пустиня

  Ур?

  Хинеротско езеро(Галилейско езеро)

  Магедон

  Голямо или Горно море (Средиземно море)

  Ерусалим (Салим)

  Долно море (Персийски залив)

  Ханаан

  Солено море (Мъртво море)

  Вирсавее

  делта на Нил

  Гесен

  Мидиам

  Ливийска пустиня

  Он

  Есион-гавер

  Египет

  Нил

  вр. Синай? (Хорив)

  Червено море

  Километри

  0 100 200 300 400

  А Б В Г Д Е Ж З

  1 2 3 4

  ●1

  ●2

  ●3

  ●4

  ●5

  ●6

  ●7

  ●8

  ●9

  ●10

  ●11

  ●12

  ●13

  ●14

  ●15

  ●16

  ●17

  1. Планината Арарат Мястото, където, според преданието, заседнал Ноевият ковчег (Бит. 8:4). Точното местоположение е неизвестно.

  2. Ур Първото местожителство на Авраам, където той за малко не бил принесен в жертва, където видял ангел на Иехова и получил Урима и Тумима (Бит. 11:28–12:1; Авр. 1; 3:1). (За отбелязване е и едно друго възможно местоположение на Ур, в северна Месопотамия.)

  3. Вавилон (Сенаар) За първи път е населен от Хус, сина на Хам и от Нимрод. Място в равнините на Сенаар, откъдето произхождат яредитите от времето на Вавилонската кула. По-късно става столица на провинцията Вавилония и седалище на вавилонските царе, влкючително на Навуходоносор, който довел тук в робство много юдеи след разрушаването на Ерусалим (587 г. пр. Хр.). Те останали в робство във Вавилон в продължение на 70 години до времето на цар Кир, който им разрешил да се върнат в Ерусалим, за да построят отново храма. Пророкът Даниил също живял тук при управлението на Навуходоносор, Валтасар и Дарий Ⅰ (Бит. 10:10; 11:1–9; 4 Цар. 24–25; Ерем. 27:1–29:10; Езек. 1:1; Дан. 1–12; Омний 1:22; Етер 1:33–43).

  4. Суса Столица на империята на персите при царуването на Дарий Ⅰ (Дарий Велики), Ксеркс (Асуир) и Артаксеркс. Място, където живяла царица Естир, чиято смелост и вяра спасили юдеите. Тук служили Даниил и по-късно Неемия (Неем. 1:1; 2:1; Ест. 1:1; Дан. 8:2).

  5. Равнината на Дура Седрах, Мисах и Авденаго били хвърлени в “пламенна огнена пещ”, когато отказали да се поклонят на златен образ, направен от Навуходоносор; Божият Син ги предпазил и те излезли от пещта невредими (Дан. 3).

  6. Асирия Асур бил първата столица на Асирия, в последствие столица станала Ниневия. Асирийските управници Салманасар Ⅴ и Саргон Ⅱ завладели Северното царство на Израил и отвели в робство десетте племена през 721 г. пр. Хр. (4 Цар. 14–15, 17–19). Асирия е била заплаха за Юда до 612 г. пр. Хр., когато е завладяна от Вавилон.

  7. Ниневия Столицата на Асирия. Асирия нападнала земята на Юда по време на царуването на Езекия и служението на пророк Исаия. Ерусалим, столицата на Юда, била спасена по чудо, когато ангел поразил 185 000 асирийски войници (4 Цар. 19:32–37). Господ казал на пророк Иона да призове този град към покаяние (Иона 1:2; 3:1–4).

  8. Харан Авраам се установил тук за известно време, преди да отиде в Ханаан. Бащата и братът на Авраам останали тук. Ревека (жената на Исаак) и Рахил, Лия, Вала и Зелфа (жените на Яков) произхождали от този район (Бит. 11:31–32; 24:10; 29:4–6; Авр. 2:4–5).

  9. Кархамис Тук фараонът Нехао бил победен от Навуходоносор, което сложило край на египетското владичество в Ханаан (2 Лет. 35:20–36:6).

  10. Сидон Този град бил основан от Сидон, внук на Хам и е най-северният ханаански град (Бит. 10:15–20). Тук живяла Езавел, която въвела в Израил култа към Ваал (3 Цар. 16:30–33).

  11. Тир Важен търговски град и морско пристанище в Сирия. Хирам от Тир изпратил кедър, злато и работна ръка, за да помогне на Соломон при изграждането на храма. (3 Цар. 5:1–10, 18; 9:11).

  12. Дамаск Някъде в този район Авраам спасил Лот. Дамаск бил главният град на Сирия. Израилтяните го завладели по време на царуването на цар Давид. Илия помазал Азаил за цар на Дамаск (Бит. 14:14–15; 2 Цар. 8:5–6; 3 Цар. 19:15).

  13. Ханаан Тази земя била дадена на Авраам и неговите потомци за вечно притежание (Бит. 17:8).

  14. Планината Синай (Хорив) Господ говорил на Моисей от един горящ храст (Изход 3:1–2). Моисей получил Закона и Десетте заповеди (Изход 19–20). Господ говорил на Илия с тих и мек глас (3 Цар. 19:8–12).

  15. Есион-гавер Цар Соломон построил “флота от кораби” в Есион-гавер (3 Цар. 9:26). Вероятно в това пристанище е пристигнала Савската царица, за да види Соломон, след като разбрала за неговата слава (3 Цар. 10:1–13).

  16. Египет Авраам се отправил натам поради голям глад в Ур (Авр. 2:1, 21). Господ казал на Авраам да поучава египтяните на това, което Той му бил разкрил (Авр. 3:15). Братята на Иосиф го продали в робство (Бит. 37:28). Тук Иосиф станал управител на дома на Петефрий. Бил хвърлен в затвора. Изтълкувал съня на фараона и получил управляваща длъжност в Египет. Иосиф и братята му се събрали заедно. Яков и семейството му се преместили тук (Бит. 39–46). По време на пребиваването си в Египет, чедата на Израил живели в Гесен (Бит. 47:6).

   Израилтяните се умножили и “много се засилили”; били поставени в робско положение от египтяните (Изход 1:7–14). След поредица от бедствия, фараонът позволил на израилтяните да напуснат Египет (Изход 12:31–41). Еремия бил закаран в Египет (Ерем. 43:4–7).

  17. Кафтор (Крит) Древната земя на минойците.