Помощни материали за изучаване
  4. Кадис-варни
  Бележки под линия
  Theme

  4. Кадис-варни

  Поглед в североизточна посока на голямата пустинна долина, където е разположен Кадис-варни. Потокът, който тече тук по време на дъждовния период, го превръща в добре напояван и плодороден оазис в пустошта Цин.

  Важни събития: Това вероятно е мястото, от където Моисей изпратил 12 души да проучат ханаанската земя. (Числа 13:17–30). Служи за базов лагер на израилтяните през 38 от близо 40-те години, които те прекарали в странстване през пустошта (Втор. 2:14). Мириам умряла и била погребана там (Числа 20:1). Това е мястото на Кореевия бунт, където хората възроптали и където Аароновият жезъл цъфнал (Числа 16–17). Тук някъде Моисей ударил една канара и избликнала вода (Числа 20:7–11).

  Holy Land

  4. Кадис-варни Тази област, известна като Кадис-варни, е вероятното място, където израилтяните лагерували през по-голямата част от 40-годишното си пребиваване в пустошта.