Помощни материали за изучаване
  32. Остров Патмос
  Бележки под линия
  Theme

  32. Остров Патмос

  Остров в Егейско море, където бил заточен Иоан (Откр. 1:9). Съгласно преданието, той работил там в мраморните кариери.

  Важно събитие: Тук Иоан получил великото видение, известно като Апокалипсис (Книгата Откровение). Господ му казал да я изпрати до седемте църкви в Азия (Откр. 1:11).

  Isle of Patmos

  32. Остров Патмос Показаният терен е част от средиземноморския остров, където бил заточен Иоан Откровителят (Вж. Откр. 1:9).