Помощни материали за изучаване
  31. Ефес
  Бележки под линия
  Theme

  31. Ефес

  Развалините на гръцкия амфитеатър в Ефес, където проповядвал апостол Павел. През времената на Новия завет Ефес бил известен в целия тогавашен свят с величествения храм, построен в чест на римската езическа богиня Диана. Понастоящем в развалини, Ефес някога е бил столица на римската провинция Азия и много голям търговски център. Майсторите на сребърни изделия от града развивали процъфтяваща търговия, като продавали изображения на богинята Диана.

  Важни събития: Апостол Павел посетил Ефес към края на второто си мисионерско пътуване (Деяния 18:18–19). При третото си пътуване той останал в града две години. Бил принуден да го напусне, поради безредиците, предизвикани от майсторите на сребърни изделия, които губели печалби от това, че Павел проповядвал срещу поклонението на езическата богиня Диана (Деяния 19:1, 10, 23–41; 20:1). Амфитеатърът на Ефес бил най-големият, построен някога от гърците и мястото, където Павел и неговите спътници се изправили срещу тълпата (Деяния 19:29–31). По време на пленничеството си в Рим, Павел написал послание до членовете на Църквата в Ефес. Един от седемте клона на Църквата в Азия, до които била адресирана книгата на Откровението на Иоан, се намирал в Ефес (Откр. 1:10–11; 2:1).

  Ephesus

  31. Ефес Тук Павел проповядвал против идолопоклонничеството и разгневил майсторите на сребро, които изкарвали прехраната си, като продавали изображения на богинята Диана (Вж. Деяния 19:24–41).