Помощни материали за изучаване
  30. Коринт
  Бележки под линия
  Theme

  30. Коринт

  Главен град на римската провинция Ахаия. Бил разположен на провлака, свързващ Пелопонес с континентална Гърция, разполагащ с пристанища и от източната, и от западната страна. Бил богат и влиятелен пристанищен град.

  Важни събития: Павел живял в Коринт в продължение на година и половина и установил Църквата там (Деяния 18:1–18). Павел написал няколко писма до членовете на Църквата в Коринтската област, две от които сега са в Новия завет (1 и 2 Коринтяните).

  Greece. Corinth

  30. Коринт В този град Павел написал посланието си до римляните.