Помощни материали за изучаване
  26. Кесария Филипова
  Бележки под линия
  Theme

  26. Кесария Филипова

  Този извор е разположен в подножието на планината Ермон. Той е един от главните водоизточници на река Иордан. Ирод Филип, който бил управител на тази област, построил на това място град в чест на римския император (Кесар) и в своя собствена чест. Преди градът се наричал Паниас, а днес — Ваниас или Цезарея Филипи.

  Важно събитие: Спасителят срещнал учениците Си при Кесария Филипова. Тук Петър оповестил, че Спасителят е “Христос, Синът на живия Бог”. Тогава Спасителят обещал на Петър “ключовете на небесното царство”(Мат. 16:13–20).

  Caesarea Phillippi

  26. Кесария Филипова Вероятно близо до това място Исус Христос обещал на Петър ключовете на царството (Вж. Мат. 16:19).