Помощни материали за изучаване
  25. Река Иордан
  Бележки под линия
  Theme

  25. Река Иордан

  Река Иордан извира на север от Галилейското езеро, влива се в него и след това продължава на юг към Мъртво море.

  Важни събития: Лот избира за себе си равнините на Иордан (Бит. 13:10–11). Исус Навиев разделил водите на реката, което позволило на израилтяните да я прекосят и да навлязат в обетованата земя (Исус Н. 3:13–17; 4:1–9, 20–24). Илия и Елисей разделили водите на Иордан (4 Цар. 2:5–8, 12–14). Нееман бил излекуван от проказа (4 Цар. 5:1–15). Иоан Кръстител кръстил много хора, включително и Спасителя (Мат. 3:1–6, 13–16). (Вж. Ръководство към Писанията, “Река Иордан”.)

  Jordan River

  25. Река Иордан Тази фотография е заснета близо до мястото, където реката изтича от Галилейското езеро.