Помощни материали за изучаване
  21. Езраелската долина
  Бележки под линия
  Theme

  21. Езраелската долина

  Изглед в западна посока, заснет от върха на хълма Тавор, който показва част от Езраелската долина. Въпреки че тя често се разглежда като една единствена голяма долина, Езраелската долина всъщност представлява последователност от долини, които свързват равнината Акхо с долината на река Иордан и с района на Галилейското езеро. Например, Магедонската долина се намира в западната ї част. През Езраелската долина минавал главният път, пресичащ Светата Земя от Средиземно море на запад, до долината на река Иордан на изток.

  Важни събития: Най-важният търговски път, свързващ Египет с Месопотамия, минавал през тази долина, поради което тук са се водили много битки (Съд. 1:22–27; 5:19; 4 Цар. 23:29–30). Последният голям конфликт по тези земи ще започне с битката при Армагедон, която ще се води малко преди Второто пришествие на Спасителя. Името произлиза от Хар Мегиддон, т.е. Магедонската планина (Езек. 38; Иоил 3:9–14; Зах. 14:2–5; Откр. 16:14–16).

  Holy Land

  21. Езраелската долина Всички народи ще се съберат тук в битката при Армагедон (Вж. Зах. 11–14; Откр. 16:14–21).